Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Încă o familie ortodoxă din diaspora românească mărturisește public îngrădirea ei de erezie

Scrisoarea este adresată preotului român din orășelul Pinerolo, din apropierea orașului Torino, în nordul Italiei. Îngrădirea familiei respectivă a avut loc imediat după adunarea eretică din Creta (iunie, 2016), însă acest cuvânt a fost alcătuit de curând, din îndemnul conștiinței ortodoxe. Slavă Domnului!

 

Stimate părinte paroh,

 

Mă numesc Creangă Ioan, sunt născut în orașul Târgu Neamț și sunt enoriaș al parohiei și bisericii cu hramul Sfântul Voievod Ștefan cel Mare din Pinerolo (Italia), de când s-a înființat (2004) punând umărul la înfrumusețarea ei atât cat mi-a fost cu putință.

De mic am fost crescut doar de mama, pentru că tatăl meu a decedat. Grija ei a fost sa ma educe cum a știut mai bine, ducându-mă la biserică în sfintele sărbători și în zilele de duminică, să ascult Sfânta Liturghie, ca să înțeleg că sunt creștin ortodox.

În primăvara anului 2016, fiind în biserică un frate în Hristos cu numele Ion a intrat în vorbă cu mine zicându-mi ca în luna Iunie va avea loc un Sinod (eu neștiind nimic despre Sinoade) și că prin semnăturile episcopilor prezenți vor fi de acord cu unificarea tuturor religiilor (papistași, protestanți, baptiști etc), călcând în picioare Ortodoxia adevărată, făcând-o să fie la fel cu toate ereziile.

Auzind acestea am început să cercetez mai în amănunt în cărți mai vechi și mai noi despre ce este Ortodoxia și ce se întâmplă în Biserică la ora actuală. M-am înfricoșat de ce vor să facă ierarhii noștri!!!

Domnul nostru Iisus Hristos a spus: „Eu sunt Calea, Adevărul si Viata” (Ioan 14, 6), dar ierarhii și preoții noștri ne arata din păcate ,,calea” cea mai rapidă de mers spre iad.

Ma rog Bunului Dumnezeu să mă păzească de mergerea spre iad și să mă înțelepțească să vad adevărata credință în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Citind Viețile Sfinților, eu ticălosul am înțeles ca Ortodoxia era vândută de mult de trădătorii ei și mai lipsea acest Sinod din 2016, unde și-au depus semnăturile pe această trădare ierarhii ,,noștri”, pentru a-i face astfel cale liberă lui antihrist și înainte mergătorilor lui, sa calce în picioare Ortodoxia și sa ne bage in fundul iadului pe toți.

Ma dezic împreună cu soția și cu fiul meu de acest Sinod tâlhăresc din Creta (2016) și nu accept hotărârile eretice pe care participanții la el le-au semnat; nu o zic din duh de răzvrătire, ci alăturându-mă Sfinților Părinți care ne-au învățat ce este Ortodoxia, cât și preoților care s-au îngrădit de învățăturile eretice.

Va iubesc cu adevărat ca fost duhovnic al meu și păstor, dar atâta timp cat veți continua pe linia ecumenismului și continuați să-l pomeniți pe episcopul Siluan, care la rândul lui îl pomenește pe papa, slujind alături de reprezentanții acestuia, din aceste pricini eu nu mai pot veni în biserica unde se hulește numele Domnului nostru Iisus Hristos și al Fecioarei Maria (și știți bine de ce zic asta, pentru ca spuneți rugăciuni împreună cu valdezii care hulesc pe Maicii Domnului) și când ne rugam toți în biserică suntem în comuniune în aceeași credință.

Biserica este doar acolo unde Adevărul este mărturisit. În locul unde cancerul ecumenismului, unde abaterea de la adevăr este mărturisită, acolo nu este Biserica și nici Hristos.

În Biserică noi mărturisim credința noastră prin numele pe care il pomenim, căci avem porunca de la însuși Apostolul: dacă cineva dogmatizează sau poruncește să facem ceva în afară de ceea ce am primit, în afară de ceea ce canoanele sinoadelor sobornicești și locale au hotărât în diferite vremi sa nu fie primit acela nici sa fie socotit în ceata aleasă a sfinților. Nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă în Biserica Ortodoxa și cu ajutorul Domnului Iisus Hristos, al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și al tuturor Sfinților o sa urmez Sfinților Părinți și preoților ortodocși care învață drept cuvântul adevărului, iar după putința și ticăloșia mea mă îngrădesc de cancerul ecumenismului care distruge sufletul.

Sfântul Teodor Studitul spune: „Nu suntem rupți de Biserica lui Dumnezeu, o, sfinte cap, nici n-am suferi aceasta. Dar chiar dacă prin alt fel,,suntem rupți”, adică prin multe păcate, însă suntem ortodocși și hrăniți de soborniceasca Biserica, lepădând toată erezia si primind tot sinodul sobornicesc si local acceptat de Biserica, dar si decretele canonice promulgate de ele. Caci nu este ortodox desăvârșit ci doar pe jumătate, cel căruia i se pare ca tine dreapta credință, dar nu se tine drept de dumnezeieștile canoane.” (Scrisoarea 25 către Patriarhul Nichifor, în lucrarea Dreapta Credință, vol. 1)

Urmez și sunt de acord cu ceea ce a zis Sfântul Teodor Studitul in acesta scrisoare, pentru ca Sfinții nu sunt „ruginiți”, cum spun unii preoți aflați sub ascultarea episcopului Siluan. Cu ajutorul Preasfintei Treimi, al tuturor Sfinților și al noului meu duhovnic, părintele Ciprian-Ioan, o sa mergem pe calea cea strâmtă spre mântuire și o sa ascultam de acei „Sfinți ruginiți” care au lăsat scrieri folositoare sufletului, si ma rog ca Bunul Dumnezeu și pe sfinția voastră sa va lumineze și să vă înțelepțească, pentru ca să mergem toți împreună la Hristos Dumnezeul nostru, unde este bucuria și viața veșnică.

Pentru ca Însuși Mântuitorul S-a rugat numai cu cei ce credeau în El și Îl urmau (ucenicii). El a spus samarinencei: „Voi vă închinați căruia nu știți, noi ne închinăm Căruia știm și adevărații închinători se vor închina Tatălui în Duh și în Adevăr, că și Tatăl astfel de închinători își dorește” (Ioan 4, 22-23), închinarea primită de Tatăl este cea care vine de la cei botezați ortodox întru Tatăl, Fiul-Adevărul și Duhul Sfânt.

Sfinții Apostoli au poruncit prin Sfinte Canoane acestea:

Canonul 10: Dacă cineva s-ar ruga împreună cu cel scos de la împărtășire fie și în casă, sa se afurisească.

Canonul 11: Dacă cineva cleric fiind, împreună s-ar ruga cu un cleric caterisit sa se caterisească și el.

Canonul 45: Episcopul sau preotul sau diaconul rugându-se împreună cu ereticii sa se afurisească; iar de le-a dat voie a lucra ceva ca unor clerici sa se caterisească.

Canonul 46: Episcopul sau preotul care ar primi botez sau jertfa eretica poruncim a se caterisi „Ca ce impreuna glasuire este lui Hristos cu veliar? Sau ce parte are credinciosul cu necredinciosul?”

Canonul 65: Daca vreun cleric sau mirean va intra in sinagoga iudeilor sau in altarul ereticilor spre a se ruga sa se cateriseasca si sa se afuriseasca.

Canonul 71: Daca vreun crestin ar aduce untdelemn la altarul paganilor sau in sinagoga iudeilor in sarbatorile lor, sau ar aprinde lumanari, sa se afuriseasca.

Să luăm aminte că:

– toți Sfinții Părinți, de 2000 de ani, au păstrat prin canoane această interdicție a Sfintei Scripturi;

– prin rugăciunea lor împreună cu ereticii, ortodocșii se spurca și Îl mâhnesc pe Dumnezeu;

– prin rugăciunea împreună cu ereticii, aceștia nu sunt ajutați, ci prin rugăciunea ortodocșilor pentru ei, asa cum este poruncit, nu împreună cu ei;

– împreună cu cei de alte credințe este permisă orice activitate morală și benefică, de la activități culturale la cele economice, respectând poruncile Evangheliei, singurele două lucruri care Dumnezeu le-a interzis creștinilor a le face împreună cu ereticii fiind căsătoria și rugăciunea în comun (întrucât agapa – masa creștină – începe și se sfârșește cu rugăciune, ea însăși este socotita slujire și prin urmare nici a mânca împreună cu ereticii nu este îngăduit, precum zic si canoanele).

Ce este interzis de Dumnezeu (Iubirea Însăși) nu poate fi roada a iubirii, cum spun ecumeniștii. Așadar, cine are dragoste adevărată de aproapele întru Hristos să înțeleagă că rugăciunea împreună cu neortodocșii este blestemata de Sfinții Apostoli și că dacă voiește să se roage pentru mântuirea acelora, sa o facă în chipul rânduit de Biserica lui Hristos;

– în cadrul pravilei personale se pot pomeni cu binecuvântarea duhovnicului cei de alta credință;

– citind personal la Psaltire (cu binecuvântarea duhovnicului) sau dând pomelnice la biserici și mănăstiri pentru Psaltire cu numele eterodocșilor (lucru care trebuie specificat);

– postul, milostenia, metaniile, catehizarea (respectând regulile ei), binefacerile către cei de alte credințe sunt ajutoare binecuvântate spre mântuire;

– conform Predaniei ortodoxe, neortodocșii, dacă au binecuvântarea preotului ortodox, pot sa asiste la slujbele ortodoxe, cu excepția Sfintei Liturghii a credincioșilor (partea de după Liturghia Catehumenilor); locul de unde pot asista este pridvorul bisericii, acolo unde se fac și lepădările de satana înainte de Sfântul Botez, nicidecum cei nebotezați ortodox nu pot sta în naos.

Această rânduială se vede și astăzi în țările unde exista multi catehumeni si convertiri în masa; cei doritori să cunoască ortodoxia stau în spatele biserici, în pridvor, și ies afară atunci când diaconul sau preotul zice: „cei chemați (catehumenii) ieșiți !”

Dacă cei neortodocși doresc și cer și vor aceasta, să le vorbim despre dreapta cugetare apostolica, de scrierile Sfinților Părinți, în împreuna-glăsuire cu Sfintele Scripturi. Dacă sufletele lor așa primesc Adevărul, să dăm slava lui Dumnezeu, iar dacă nu-l primesc, „de omul eretic după întâia și a doua mustrare, depărtează-te” (Tit 3, 10).

Nimic sa nu se facă silind sau cu ură, nici călcând poruncile Scripturii, caci numai asa apostolul poate avea roada binecuvântată. Duhul Sfânt primit la Sfântul Botez Ortodox să lumineze cugetele și inimile drept-credincioșilor, căci numai astfel pot fi „sarea pământului” și „lumina lumii”, și numai fiind purtători de Duh, iar nu călcători de poruncă, pot fi ortodocșii adevărați apostoli ai Domnului, spre slava Lui în veci.

În situația aceasta – a îngrădirii de erezie – noi nu plecăm din „casă”, din Biserica Ortodoxă, ci ne exprimăm prin întreaga noastră atitudine această mâhnire adâncă, iar ca măsură canonică și patristică de împotrivire față de hotărârile Sinodului Tâlhăresc din Creta întrerupem comuniunea, pomenirea ierarhilor ereziarhi, aceasta fiind partea practica a aplicării Canonului 15 al Sinodului I-II Constantinopol (din vremea Sfântului Fotie cel Mare). Acest Canon spune:.

„Caci cei ce se despart pe sine de împărtășirea cea către întâiul șezător al lor pentru oarecare eres osândit de Sfintele Sinoade sau de Sfinții Părinți, de acela care eresul în public îl propovăduia și cu capul descoperit îl învață, unii ca aceștia nu numai canoniceștii certări nu sunt supuși, îngrădindu-se pe sine de împărtășirea numitului Episcop mai înainte de Sinodiceasca cercetare, ci și de cinstea cea cuvenita celor dreptslăvitori se vor învrednici. Caci nu au osândit Episcopi, ci minciuno-Episcopi și minciuno-învățători. Și nu cu schisma au rupt unirea Bisericii, ci s-au silit a izbăvi Biserica de schisme și de împărțiri.”

Eu împreună cu familia mea nu acceptăm hotărârile luate de pseudo-sinodul din Creta (iunie 2016), unde a fost vândută Ortodoxia și mă dezic de acest sinod.

Bunul Dumnezeu să se milostivească de sufletele noastre. Amin.

Familia Creangă