Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Un preot nou a anunțat că va veni într-o zi și oră anume la o biserică de la țară, spre a sluji. Ajungând în sat – îmbrăcat ca un cerșetor – preotul s-a dus până la viitoarea lui biserică de parohie…

S-a dus de jur împrejurul bisericii unde era așteptat, ca să își înceapă îndatoririle sale liturgice și pastorale, aproximativ peste 40 de minute când era așteptat.

Biserica și curtea erau pline de oameni care îl așteptat pe NOUL PREOT – însă el a cerut de la aceștia bani ca să își cumpere ceva de mâncare…

Însă nici unul dintre oamenii care a venit la biserică nu i-a dat nici măcar un ban.

S-a apropiat de câțiva oameni care i se păreau cumsecade – i-a salutat, însă răspunsul pe care l-a primit a fost în batjocură și plin de ironie sau a fost ignorat.

Părerea pe care oamenii și-o făcuseră era că au în față un cerșetor, un trecător lipsit de adăpost, murdar și urât mirositor.

Așadar, s-a așezat în partea din spate a bisericii și paraclisierul a spus că este fericit să îl prezinte poporului credincios pe noul preot din acea parohie…

Turma era atentă, bătea din palme plină de bucurie și aștepta…

Și apoi omul lipsit de adăpost a ieșit între Sfintele Uși… bătăile din palme au încetat – toți ochii s-au ațintit asupra lui…

Noul preot a luat Evanghelia și a citit din pericopa după Matei, capitolul 25, versetele 31-45:

„Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga.

Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine.

Atunci drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut.

Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui. Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau; Străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat.

Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit? El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut.”

După ce a citit aceasta, s-a uitat la credincioși și le-a spus cele trăite de el în acea dimineață…

Mulți au început să plângă, alții și-au plecat capul de rușine. După slujbă preotul a spus: astăzi văd o adunare de oameni care s-au întâlnit unii cu alții, nu o biserică (o comunitate)…

Lumea este plină pretutindeni de oameni obișnuiți, însă nu sunt destui ucenici ai lui Hristos

De fapt când hotărăști să devii ucenic al lui Hristos? Mulți au fost botezați, însă puțini aleg să fie creștini ortodocși adevărați!

A fi creștin este mai mult decât ceea ce crezi tu despre creștinism. Adevăratul creștin este cel care trăiește și împarte ce are cu ceilalți! Dacă:

a) unei persoane nu îi pare rău pentru oamenii care au căzut în diverse necazuri și ispite și trece pe lângă ei cu indiferență…

b) întotdeauna gândește egoist – numai la sine însuși…

c) un om nu iartă datoriile vecinului său…

d) un om este îngâmfat, lipsit de scrupule, fără respect și dușmănos sau ranchiunos și este invidios pe vecinului lui…

e) o persoană nu este respectuoasă cu vecinul său, îl acuză și aruncă vină mereu asupra altora…

f) un om este arogant, ignoră sau batjocorește pe ceilalți oameni…

g) un om îi înșală pe ceilalți oameni, acest om este departe de Hristos și nu se poate numi creștin ortodox!

Sursa – http://trelogiannis.blogspot.com/2019/06/blog-post_11.html

traducere din limba greacă de

pr. Ciprian Staicu