SĂ LUĂM AMINTE !

 

Amar să plângem, să ne tânguim,

Vrăjmașii că ne cred zid povârnit !…

Le pare că sub gard surpat dormim

Și vremea lor acuma a venit !

 

Și vin la noi !?! Să vină, dacă vor !…

Au mai venit, umplând de sânge glia

Pentru că nu am vrut la masa lor

Și n-am negociat Ortodoxia !

 

Cu Crucea Ortodoxă au murit

Cei care-au străjuit valea și dealul

Și-n brațe cu Hristos s-au veșnicit

Creștinii care-au apărat Ardealul !

 

Pe umeri ortodocși și sânge sfânt

Stă țara noastră, să luăm aminte !

Să nu călcăm pe strămoșesc mormânt,

Să nu nesocotim peceți preasfinte !

 

Pe Dumnezeu la fel de nu-L trăim

Și diferit cinstim dumnezeirea,

Poruncile-I dacă nesocotim

Chiar Duhul Sfânt va-mpiedica unirea !

 

Doar viețuind cu toți în Duhul Sfânt

Sălaș în ființa noastră-Și va afla

Și călăuză fi-va pământ

Și ne vom înfrăți de-a dreapta Sa !

 

Poruncile-au venit de la Hristos

Și nepăzirea lor sunt bariere !

Singurul Adevăr, și sus și jos !

                                    Singura Cale înspre Înviere !
 

–Ia seama, ortodoxule, stai treaz !

Rămâi ce ești și apără ce ai ,

Vicleanu-și face către noi pârleaz —

Spune-i că nicio cirtă n-ai să-i dai !