Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Textul citit la cele trei conferințe-omilii ale lui Gheron Sava Lavriotul (octombrie 2019)

Update:

Am pus un comentariu la noile atacuri ale ereticilor neo-ecumeniști și oferim din nou studiul patristic deja cunoscut celor interesați, dar ocolit cu obstinație de atacatorii Adevărului.

Pentru cei interesați oferim varianta scrisă a celor deja cunoscute din înregistrările video și audio de la București, Tg. Frumos și Satu Mare. Sunt puse și notele de subsol, care arată bibliografia patristică și teologică ortodoxă contemporană folosită.

Textul este în format pdf. Poate fi printat și folosit de toți cei ce mărturisesc ortodox, cât și de toți cei interesați. El constituie una dintre dovezile patristice ale faptului că părtășia la erezie este cu adevărat erezie și osândă și că nu este niciun folos din cugetul ortodox neîngrădit de erezie, ba chiar dimpotrivă.

Omilia lui Gheron Sava Lavriotul despre intinarea prin erezie si despre noua dogmatica eretica a Fanarului

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Redacția