Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Cuvinte de Duh și învățături ale Sfântului Grigorie Teologul (25 ianuarie)

„Cere de la Dumnezeu să fie milostiv față de tine, însă așa cum și tu ești milostiv cu alții.

Cel căruia i s-a făcut un bine trebuie să își amintească mereu binele ce i s-a făcut, însă binefăcătorul să nu țină minte deloc binele făcut de el.

Să ne câștigăm sufletele prin milostenii față de aproapele, să dăm din bunurile noastre celor săraci, ca să devenim bogați în comori cerești.

Să nu vrei să convingi prin cuvinte, ci prin fapte. Resping învățătura ta care nu se potrivește cu modul tău de viețuire.

Adevărul este simplu, minciuna este complicată.

Cel care refuză tronuri (funcții) pământești le câștigă pe cele cerești.

Legile care sunt dure față de femei au fost scrise de bărbați.

Luminează-te pe tine însuți și să ajungi la curățirea de patimi înainte să îndrăznești să îi luminezi și să îi cureți pe ceilalți.

Ni se va cere să dăm răspuns nu numai pentru fiecare cuvânt și faptă a noastră, ci și pentru timpul primit, chiar și pentru fiecare clipă și minut al unei ore a vieții noastre.

Trebuie să pășim pe calea de mijloc, mai filosofic (înțelept) decât cei cărora nu le pasă absolut deloc de trăirea în virtute și mai omenește decât cei care filosofează fără măsură (fără a aplica în viața lor cele propovăduite – n.trad.).

Nici să nu ai prea mult curaj sau cutezanță, nici să nu cazi în deznădejde ușor. Prima te slăbește, a doua te aruncă la pământ.

Mai bine ca cineva să fie biruit atunci când trebui decât să biruiască el în mod nedemn și periculos.

Ușor duce la înșelare tot ceea ce conține în sine plăcere sau poftă.

Virtutea care nu este trăită practic dispare repede în experiența de viață a diverselor situații (prin care trece omul – n.trad.)

Duhul Sfânt a existat întotdeauna și există și va exista, nu are nici început, nici sfârșit (în timp, adică este Dumnezeu veșnic – n.trad.), ci este întotdeauna unit și împreună-slăvit cu Tatăl și cu Fiul.

Dumnezeul nostru este foc care nimicește răutatea și viclenia.

Omul cu adevărat important acceptă mai degrabă libertatea prietenilor (în a-i spune în față ce gândesc despre el – n.trad.) decât lingușeala vrăjmașilor.

Cei care iubesc virtutea păcii sunt aproape de Dumnezeu și de legile Lui. Iubită pace! Tu ești un bun pe care mulți îl laudă și puțini îl păzesc (cu adevărat)!

Trebuie să fii biruit ca să biruiești.

Dumnezeu se unește și îngăduie să Îl cunoască dumnezeii (adică cei ajunși la desăvârșire, oamenii îndumnezeiși prin har – n.trad.) și chiar atât de mult cât El deja îi cunoaște pe cei pe care îi știe.

Dumnezeirea este infinită și incognoscibilă. Iar singurul lucru care este de înțeles din toate acestea este că Domnul este infinit și incognoscibil (în ființa Sa – n.trad.).

Ai grijă să guști fiere, să bei oțet, să accepți batjocuri, să primești lovituri și injurii, încununează-te cu spinii căii grele spre Dumnezeu, îmbracă-te cu hlamida roșie, primește trestia, lasă să ți se închine în batjocură cei care batjocoresc adevărul. În final, răstignește-te împreună cu Hristos, mori cu El, coboară cu bucurie împreună cu El în mormânt, ca să înviezi împreună cu El, ca să fii slăvit și să împărățești împreună cu El, atât cât este posibil și cât poți să Îl vezi, pe Dumnezeu care este închinat și slăvit ca Treime!”

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Sursa – http://trelogiannis.blogspot.com/2020/01/blog-post_641.html

traducere din limba greacă de

pr. Ciprian Staicu