Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Înșelări sunt multe, Adevărul este unul singur

Recomandăm acest articol:

Gravele înșelări răspândite de Pr. Ioan de la Rarău

Adaug la cele de mai sus și următoarele (aplicabile acolo unde este cazul, chiar dacă este vorba de preoți care au întrerupt pomenirea ereticilor):

1. Este înșelare a trimite pe credincioși să îi dezlege un episcop de păcate, chipurile pentru că nu îi poate dezlega un preot.

2. Este înșelare a pretinde ca duhovnic ascultare necondiționată și totală.

3. Este înșelare a consluji – ca preot îngrădit – cu altul care nu este îngrădit sau cu unul care pretinde că s-a îngrădit, dar trimite pe credincioși la slujbele ecumeniștilor.

4. Este înșelare a îngădui idolatrizarea proprie, în calitate de duhovnic.

5. Este înșelare a interzice credincioșilor să citească sau să întrebe cele legate de mântuire.

6. Este înșelare a amenința credincioșii cu canoane grele, numai pentru a-i ține în „ascultare” oarbă, surdă, mută, chioară, șchioapă și ciungă.

7. Este înșelare a se considera un duhovnic ca urmaș al unui alt mare duhovnic. Nu există urmași în sensul acesta, ci doar slugi binecredincioase sau netrebnice ale lui Hristos.

8. Este înșelare a recomanda ascultarea audio sau video a Sfintei Liturghii. De atâta tehnologie vor ajunge astfel de înșelați și înșelători vedete și fani, nu creștinii sub îndrumarea unui duhovnic ortodox.

9. Este înșelare a se considera cineva suficient de sine sau atotștiutor. Suntem ucenici umili ai Sfinților Părinți și deocamdată ne lipsește și râvna și știința și smerenia și viețuirea lor, deci avem mereu ce învăța de la ei și ce anume să aplicăm în propria noastră viață. Cel mai netrebnic dintre toți sunt eu, dar mă bucur că măcar așa nu am niciun renume bun.

10. Este înșelare a accepta ca să spună credincioșii: „mă duc la slujbă la părintele cutare.” Este o expresie care cochetează cu schisma. Slujba nu este a preotului, ci a Bisericii, harul nu este al preotului, ci al Duhului Sfânt, iar vrednicia nu este vreuna personală, ci ea rezidă în succesiunea apostolică.

Să ne ajute Domnul la tot lucrul bun!

Îmi cer iertare celor cărora le-am greșit, cu voie sau fără voie, și vă urez tuturor post binecuvântat, întru mărturisirea ortodoxă și viețuirea ascetică patristică, sub oblăduirea Preacuratei Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioarei Maria!

pr. Ciprian Staicu