Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Dogma ortodoxă și Sfânta Tradiție a Bisericii

Traduceam adineauri dintr-un tratat de teologie ortodoxă Despre libertate următorul pasaj revelator pentru acest moment și nu numai:

„Așa cum pietrele mari se fixează cu pietrele mici și împreună ele alcătuiesc construcția – pentru că dacă cineva vrea să le dărâme pe cele mici, le dărâmă în același timp și pe pietrele mari – în același fel și dogmele credinței se fixează (stau nemișcate) împreună cu Tradițiile Bisericii și dacă vrea cineva să atenteze la Tradiția Bisericii, atentează și la dogmele credinței.”

Sfântul Nicodim Aghioritul