Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

„Înțelepciunea ne va apăra de dinții lupilor, iar blândețea ne va feri să devenim lupi…” (patriarhul Pavle al Serbiei)

„Să nu uităm că scopul vieții noastre aici pe pământ este să câștigăm viața veșnică și fericirea Împărăției cerurilor, să ajungem lângă Dumnezeu și Sfinții Lui. Așadar, în aceasta constă sensul vieții noastre…

Hristos le-a spus ucenicilor Lui: Vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. De aceea să fiți înțelepți ca șerpi și blânzi ca porumbeii. Înțelepciunea ne va apăra de lupi, iar nevinovăția ne va împiedica să devenim lupi.

Devreme ce lumea întreagă se află în stăpânirea diavolului (I Ioan 5, 19) (pentru că lumea vrea aceasta – n.trad.), cel care vrea să fie om în tot sensul cuvântului este ca o oaie înconjurată de lupi.

Iar o oaie în mijlocul lupilor are de înfruntat două pericole. Primul este nimicirea sau uciderea ei – să o rupă lupii în bucăți. Fiul lui Dumnezeu, însă, nu ne-a trimis între lupi pentru aceasta. Al doilea pericol pentru oaie este să creadă și să ajungă la concluzia că numai ca lup poate să supraviețuiască – iar ca rezultat să se transforme și ea însăși în lup, să își ascută dinții, să învețe să mârâie, să își scoată ghearele și din oaie să devină lup. Nici pentru aceasta nu ne-a orânduit Hristos.

Dacă ne-a trimis printre lupi este ca prin credința și viața noastră să îmblânzim lupii și să îi transformăm în oi ale lui Hristos, desigur dacă aceștia vor.

Ca să ne scape de pericolele pe care le-am menționat Hristos ne sfătuiește să fim „înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbeii.” Înțelepciunea ne va apăra de dinții lupilor, iar blândețea ne va feri să devenim lupi…

Smerenia este mama, temelia și baza tuturor virtuților evanghelice.

Câtă nefericire produc slava deșartă și iubirea de lucruri trecătoare, dorința de a părea mai buni decât suntem… Vă chem, așadar, ca niciodată să nu vă prefaceți că sunteți mai buni decât în realitate. Pentru că în această fățărnicie se sădesc calomnia, bârfa, înjosirea aproapelui nostru, spunem despre el că este un nimic și în aceeași clipă noi devenim importanți. Îl împingem în jos, îl lovim, ca să crească distanța dintre noi și să vadă ceilalți cât de superiori suntem noi – ce minciună, desigur!

Suflet cu cuget smerit – de aceasta avem nevoie, frați și surori – pentru acesta să ne străduim. Cugetul smerit nu este ignoranță sau neștiință, pentru că necesită o încordare foarte mare ca să ne smerim în fața lui Dumnezeu. Prin smerenia noastră, în realitate, ne înălțăm și devenim mai buni.”

Sursa – http://trelogiannis.blogspot.com/2021/05/blog-post_501.html

traducere din limba greacă de

pr. Ciprian Staicu

„Oasele goale îi conving pe toți cei care le văd că nimic din cele pământești nu este al nostru.” (Sfântul Grigorie Teologul)

„Oamenii, însă, după ce au scos din pământul aurul, argintul și pietrele prețioase și după ce și-au făcut haine moi și pieritoare (trecătoare) și după ce au dobândit alte lucruri asemenea acestora, care constituie cauze ale războaielor și ale revoltelor și ale regimurilor (politice) tiranice, au fost cuprinși (dominați) de o absurdă părere de sine (că sunt cei mai puternici, mai înzestrați și că nimeni nu este ca ei). Astfel ei nu arată milostivire către semenii lor nefericiți și nu vor nici măcar din ceea ce le prisosește să dea celorlalți cele absolut necesare traiului.

Ce lipsă de omenie! Ce încrâncenare (ce inimă de piatră)!

Nu se gândesc măcar, dacă nu la altceva, că sărăcia și bogăția, libertatea și robia și cele asemenea lor au apărut în neamul omenesc după căderea în păcat a protopărinților (Adam și Eva), ca boli care se manifestă împreună cu răutatea și care sunt de fapt manifestările ei proprii.”

traducere din limba greacă de

pr. Ciprian Staicu

Sursa – http://trelogiannis.blogspot.com/2021/06/blog-post.htm

Sfinții ne învață…

„Cercetarea atentă în liniște a cuvântului lui Dumnezeu este foarte folositoare. Pentru o asemenea îndeletnicire, în unire și cu faptele bune, Domnul nu numai că nu ne va lipsi de mila Lui, dar ne va și răsplăti cu harisma cunoașterii adevărului și a discernerii binelui de rău.”

Sfântul Serafim de Sarov

Anunțuri editoriale și apel la sprijin pentru misiune ortodoxă

Hristos a înviat!

Iubiți prieteni ortodocși ai Sfântului Efrem cel Nou, vă anunțăm (și vă rugăm să răspândiți această veste, dacă binevoiți) că au ajuns în faza finală de corectare, înainte de tipărirea lor, următoarele două lucrări:

1. Carte de predici ortodoxe, intitulată „Întru slava Domnului nostru Iisus Hristos – Capul Bisericii”, scrisă de pr. Ciprian Staicu. Cartea va avea format mare, A4, aproape 400 de pagini, va cuprinde predici la întreg anul bisericesc (în total 68 de predici), în format scris fiind predicile din anii 2017-2019, iar cartea va fi însoțită de un DVD, cu predicile din anii 2020-2021, în format audio mp3. Predicile scrise au fost transcrise după varianta audio, au fost corectate, sintetizate, cenzurate de către autor acolo unde era nevoie, îmbogățite cu referințe biblice etc.

2. Pr. Ioannis Diotis, Ereziile arhimandritului Sofronie Saharov și combaterea lor ortodoxă (traducere din limba greacă a pr. Ciprian Staicu), o carte în format A5, de aproape 200 de pagini. Este prima din seria numită Surparea idolilor, în care vor urma, cu ajutorul lui Dumnezeu, cărți separate, dedicate combaterii ereziilor ierodiaconului Visarion Iugulescu, ale părintelui Arsenie Boca, ale părintelui Nil Dorobanțu etc.

În anii care au trecut numai cu ajutorul frățiilor voastre ortodoxe am reușit să ducem la împlinire această lucrare misionară și apologetică ortodoxă. Vă mulțumim și Domnul să vă hărăzească mântuirea!

Cei care vor și pot să sprijine lucrarea de editare a acestor cărți sunt rugați să se folosească de anunțul de mai jos. Donatorii sunt rugați să ne anunțe intenția lor la adresa de email ciprioan@yahoo.com sau prin sms simplu la nr. de telefon 0740788876.

Donează

Rămânând în unirea credinței ortodoxe și lepădându-ne de toate ereziile mai vechi și mai noi, vă mulțumim pentru tot sprijinul și nu vom rămâne datori.

Cu recunoștință și cu respect

pentru toți ortodocșii de pretutindeni,

pr. Ciprian Staicu

 

Spunem NU blestematului noroc și DA lui Hristos!

Surse:

https://evz.ro/s-a-demonstrat-stiintific-norocul-chiar-exista-cateva-trucuri-simple-ca-sa-l-atragi-in-viata-ta.html?utm_source=fanatik&utm_medium=referral

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Wiseman

http://trelogiannis.blogspot.com/2021/05/blog-post_773.html

https://doxologia.ro/viata-sfantului-rege-martir-olav-al-norvegiei

Blestemat să fie zeul și demonul Moloh!

Să luăm aminte că vaccinarea anti covid cu seruri care conțin celule din copii avortați este același lucru ca și cultul adresat demonului Moloh!

Deci să ne ferim de o asemenea cădere, care aduce mânia lui Dumnezeu peste noi!

Redacția