Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Un „uriaș împreună”, din care lipsește Hristos

În seara aceasta, la niște știri, Vasile Bănescu – purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române – spunea că vom petrece Paștile în casă, că nu vor mai aduce Sfânta Lumină de la Ierusalim, că este important să fim solidari etc. Totul spus cu mănușile de unică folosință pe mâini și cu mănuși, să nu se supere masoneria, care face legea și pe Colina Bucuriei (unde se află sediul Patriarhiei Române).

Apoi un prezentator TV a mulțumit oamenilor pentru că au donat peste 2 milioane de euro, pentru spitale și pentru lupta cu virusul, care de fapt este o amărâtă de gripă, dar cu reclamă multă. Și a folosit expresia: „un uriaș ÎMPREUNĂ.”

Stau și mai întreb: ce fel de „împreună”?

1. Un „împreună” între oameni, căci tot la acele știri cineva a spus: epoca Noului Testament și a poruncilor lui a trecut.

2. Un „împreună” în care Doctorul Cel Preaputernic este refuzat, batjocorit, hulit, în primul rând de slujitorii ecumeniști ai altarelor, care NU MAI CRED în El, iar apoi de toți cei pe care NU i-au crescut în Hristos, ci le-au lăsat impresia că Noul Testament este undeva în trecut, iar noi navigăm în istorie, fără cârmă și fără scop, doar încercând să ne ferim de necazuri și să amânăm moartea.

3. Un „împreună” care arată starea de ateism a lumii de astăzi, care uită cuvântul lui Hristos Cel înviat: „iată, Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului” (Matei 28, 20). Hristos nu a spus că va fi sau că a fost cu noi, ci că ESTE. Atunci de ce nu Îl simțim? Dovada că nu simțim prezența Lui este exact teama pe care o simt ahtiații de tembelizor și disperații că viața lor pătimașă nu mai este … pe roze. Sfântul Isaac Sirul spunea că de fapt chinul iadului este dorința omului de a păcătui după moarte, dar neputința de a o face, căci trupul a rămas în groapă și nu mai are obiectul necesar satisfacerii patimilor.

4. Un „împreună” care va fi din ce în ce mai antihristic, până la înlocuirea reală în viața oamenilor a lui Hristos cu antihristul. Dacă oamenii se vor lăsa și vaccinați în masă – fiind bombardați și de 5G – lumea va fi doar o adunătură de cadavre ambulante, oameni fără conștiință, cu rațiunea întunecată, unelte ale urii satanei în istorie.

5. De ce unii, care vorbesc despre „împreună”, Îl urăsc atât de mult pe Hristos? Pur și simplu pentru faptul că ei niciodată nu au știut ce înseamnă în chip plenar a fi „împreună.” Omul a fost creat de Dumnezeu tocmai pentru a fi ÎMPREUNĂ cu El. Lupta care se duce acum este aceea ca Dumnezeu să fie scos din ecuația vieții contemporane. Iar brânciul îl vor da clericii, pentru care preoția nu este slujire a lui Hristos, ci este huzur pe seama sufletelor dezorientate și înșelate.

Situația este foarte simplă: masoneria vrea exterminarea noastră, fizică, dar și spirituală. Ca și în fenomenul Pitești, nu este de ajuns pentru torționari doar să te lepezi de credința ta – etapă acum în plină desfășurare, spre încheiere – ci trebuie să devii tu însuți unealtă coercitivă a sistemului antihristic, eliberând spațiul ocupat de cei care nu acceptă: cipuri, vaccinuri, măști permanente, izolare, teamă, manipulare etc.

Soluția? Este UNA singură: Cel care ne cheamă să fim cu El „împreună”. Îl cheamă HRISTOS și ne iubește, chiar dacă nu se exprimă în daruri în euro. Întrebarea este dacă noi mai vrem să Îl iubim?

Ce înseamnă a-L iubi? A crede în El așa cum S-a revelat, a mărturisi ortodox și a trăi după poruncile Lui, fie mai puțin timp, până când ne vor extermina trupește slujitorii antihristului, fie mai mult, cât va voi mila Lui cu noi.

Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu, adică HRISTOS!

pr. Ciprian Staicu

Știri anti-frică


Mitropolitul Onufrie al Ucrainei s-a rugat pentru țara lui. Cinste lui! Să îl lumineze Maica Domnului să se îngrădească de ecumenismul pe care îl practică, să înțeleagă faptul că deși masonii au răspândit noua boală, cumulată cu panica, virusul ereziei a venit prin arhiereii lui Hristos care au participat la adunarea eretică din Creta sau sunt de acord sau în același duh cu „înfrățirea” demonică cu erezia pe care a aprobat-o această adunare.

„Un monah, care cutreiera prin lume, s-a întâlnit cu o boală molipsitoare (cu duhul morții), care se îndrepta spre orașul lui natal.

– Unde te duci, ciumă? a întrebat-o.

– Mă duc în orașul tău natal, a răspuns ea. Trebuie să iau mii de vieți omenești.

După puțin timp monahul s-a întâlnit din nou cu ciuma aceea în calea lui.

-De ce mi-ai spus mai înainte minciuni, a întrebat el uimit. Ai zis că trebuie să iei mii de viați, dar ai luat numai 500 de vieți.

– Ți-am zis atunci adevărul, a răspuns ciuma. Am luat într-adevăr mii de vieți. Restul, în afara celor 500, au murit de frică.”

Sursa – http://trelogiannis.blogspot.com/2020/03/blog-post_792.html

Este greșit să acceptăm pacea oferită de sistem (de stat), fără adevărul Evangheliei. Pentru că Evanghelia nu acceptă pacea sclaviei!

Nu trăim numai ca să nu murim… spunea cineva.

„Plecăciunea (închinarea, cedarea, capitularea imediată) iscă – de data aceasta fără greș – alt rezultat: mărește pretențiile adversarului, îi dă acestuia un surplus de energie, de nerușinare, de tupeu.

Totodată ea semnifică pasul dintâi pe calea unei înrobiri din ce în ce mai perfecte. O lege inexorabilă se aplică în toate cazurile de cedare: neluptătorului i se va cere mereu altceva, va fi exploatat cu predilecție, departe de a-și fi asigurat liniștea va ajunge, ca și consumatorul de stupefiante, la o stare de totală dependență și-și va sfârși mizerabila viață ca sclav al unui gangster obraznic și nesățios, la consolidarea puterii căruia va fi contribuit și el, victima.” (Părintele Nicolae Steinhardt)

Un copil se roagă…

Maica Domnului, m-au învățat să îți vorbesc așa cum vreau, cu cuvinte simple.

Te rog, să asculți, așadar, cuvintele mele:

Îți place că scaunele din biserică sunt goale?

Îți place că nu bate clopotul?

Îți place că stăm acasă?

Îți place că în fiecare zi numărăm bolnavi și morți?

Îți place că nu mă duc la școală?

Îți place că mă tem să mă închin icoanei tale?

Îți place că noi am încetat să ne mai îmbrățișăm?

Îți place că nu pot să mă gândesc la Pătimirile lui Hristos, în Săptămâna Mare?

Îți place că unii scriu cuvinte amare și urâte despre Fiul tău?

Știu, Măicuță, că vei răspunde:

Nu… Nu… Nu…

Deci, fă ceva să se schimbe toate acestea. Nu pentru că merităm, ci pentru că ești Mama noastră și Mamei îi spunem totul și ea face totul pentru noi.

Sursa – http://trelogiannis.blogspot.com/2020/03/blog-post_130.html

Redacția

Britanicii – primii care ies din panică, așa cum se cuvine, cu capul pe umeri!

Ziarele online românești spun că englezii au luat măsuri drastice, ca și la noi. De ex:

https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-23746807-marea-britanie-limiteaza-deplasarile-timp-3-saptamani.htm

Știm cum este presa, mai ales cea românească…

Iată ce au găsit grecii, iar informația am verificat-o pe site-ul oficial al guvernului britanic:

http://trelogiannis.blogspot.com/2020/03/covid-19_23.html

Iar pe site-ul guvernului britanic se confirmă:

https://www.gov.uk/guidance/high-consequence-infectious-diseases-hcid#status-of-covid-19

Mai exact:

Status of COVID-19

„As of 19 March 2020, COVID-19 is no longer considered to be a high consequence infectious diseases (HCID) in the UK.

The 4 nations public health HCID group made an interim recommendation in January 2020 to classify COVID-19 as an HCID. This was based on consideration of the UK HCID criteria about the virus and the disease with information available during the early stages of the outbreak. Now that more is known about COVID-19, the public health bodies in the UK have reviewed the most up to date information about COVID-19 against the UK HCID criteria. They have determined that several features have now changed; in particular, more information is available about mortality rates (low overall), and there is now greater clinical awareness and a specific and sensitive laboratory test, the availability of which continues to increase.

The Advisory Committee on Dangerous Pathogens (ACDP) is also of the opinion that COVID-19 should no longer be classified as an HCID.

The need to have a national, coordinated response remains, but this is being met by the government’s COVID-19 response.

Cases of COVID-19 are no longer managed by HCID treatment centres only. All healthcare workers managing possible and confirmed cases should follow the updated national infection and prevention (IPC) guidance for COVID-19, which supersedes all previous IPC guidance for COVID-19. This guidance includes instructions about different personal protective equipment (PPE) ensembles that are appropriate for different clinical scenarios.”

Pe românește:

Starea COVID-19

„Începând cu 19 martie 2020, COVID-19 nu mai este considerat a fi o boală infecțioasă cu grad de infecție ridicată (HCID) în Marea Britanie.

Grupul de HCID pentru sănătatea publică din 4 națiuni a făcut o recomandare provizorie în ianuarie 2020 pentru a clasifica COVID-19 drept HCID. Aceasta s-a bazat pe luarea în considerare a criteriilor HCID din Marea Britanie despre virus și boală, cu informații disponibile în primele etape ale focarului.

Acum că se cunoaște mai multe despre COVID-19, organismele de sănătate publică din Marea Britanie au analizat cele mai actualizate informații despre COVID-19 în conformitate cu criteriile HCID din Marea Britanie.

Au stabilit că mai multe caracteristici s-au schimbat acum; în special, sunt disponibile mai multe informații despre ratele mortalității (în general scăzute), iar acum există o mai mare conștientizare clinică și un test de laborator specific și sensibil, a cărui disponibilitate continuă să crească.

Comitetul consultativ pentru agenți patogeni periculoși (ACDP) este, de asemenea, de părere că COVID-19 nu ar trebui să mai fie clasificat ca HCID.

Nevoia de a avea un răspuns național și coordonat rămâne, dar acest lucru este satisfăcut de răspunsul guvernului COVID-19.

Cazurile de COVID-19 nu mai sunt gestionate doar de centrele de tratament HCID.

Toți lucrătorii din domeniul sănătății care gestionează cazuri posibile și confirmate ar trebui să urmeze ghidul actualizat național de infecție și prevenire (IPC) pentru COVID-19, care înlocuiește toate ghidurile anterioare ale IPC pentru COVID-19. Acest ghid include instrucțiuni despre diferite ansambluri de echipamente individuale de protecție (PPE) adecvate pentru diferite scenarii clinice.”

Așadar, de la pandemie și grad înalt de periculozitate au redus pericolul de infectare și cu coronavirus și de pericol asupra vieții la ceva ce va merge spre ceea ce este el de fapt: o gripă obișnuită.

traducere din limba engleză de

pr. Ciprian Staicu

Notă: În Marea Britanie, la o populație de 67 de milioane de locuitori, au 6.650 cazuri de îmbolnăvire (azi 23 martie 2020, conform https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries), 967 de cazuri noi, în total 335 de morți. Britanicii cred că în final prin această gripă nouă vor fi de două ori mai multe decese decât una obișnuită (care anul trecut a provocat 900 de decese în Regatul Unit al Marii Britanii), deci aproximativ 1800 de decese.

Dumnezeu să îi ierte pe cei morți, iar pe noi să ne scoată din panică și să înțelegem că vindecarea de coronavirus este relativ simplă, așa cum arată și datele la nivel mondial, unde azi 23 martie 2020 sunt: 378.144 de cazuri de îmbolnăvire, din care peste 100.000 s-au vindecat, iar cazuri active sunt 260.000, din care 12.000 sunt critice (deci diferența de 248.000 probabil că se vor vindeca, plus unii din cei aflați în stare gravă), iar 16.000 au murit. Pare mult (la decese), dar este cu mult mai puțin decât alte boli, accidente și în niciun caz nu se compară cu cele peste 4 milioane de avorturi făcute (oficial) numai de la începutul acestui an.

Capul pe umeri, credința în suflet și cu Dumnezeu înainte!

Noi mărturii despre „coroana satanei”…

„Dacă vreți să vedeți cum va arăta lumea mâine, uitați-vă cum arată China azi.”

(David Ike)

Am primit pe mail, din diaspora românească ortodoxă (mulțumim pentru osteneala traducerii și pentru mărturisirea adevărului). Poza de mai jos am primit-o din țară:

CORONA, ÎNTRE MINCIUNĂ ȘI ADEVĂR

Ce este coronavirus?

Coronavirus este un virus care face parte din familia virusurilor gripale, mai bine zis este o răceală normală. Se știe că a fost creat în laborator și are patentul de creare ca și HIV de asemenea, așa că prostia că ar fi fost transmis de la un liliac (Bill Gates, mai degrabă) dintr-o piață din Wuhan, ca și alte boli pentru care sunt învinuite animalele, este pentru cei naivi sau pentru cei care se (dez)informează de la TV sau din unele ziare online.

Acest virus se pare că îl contactează multe persoane (dacă cifrele sunt reale, ceea ce mă îndoiesc) dar se manifestă violent doar la o mică parte. De ce? Vom vedea!

Unele persoane au sistemul imunitar foarte bun și boala nu îi atacă; la unii trece ca o răceală ușoară, iar la alții se manifestă mai tare și se ajunge chiar și la „pneumonie.” (veți vedea imediat de ce).

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) este înființată și susținută de (atenție pentru cei cu teoria conspirației) familiile Rockefeller și Rotschild.

Cel mai mult suferă bătrânii din cauza acestui, virus care se manifestă mai mult printr-o febră de câteva zile, până la o săptămână (prin febră corpul răspunde și se apără de virus) și printr-o tuse seacă, care nu seamănă deloc cu tusea pe card o au cei care suferă cu adevărat de pneumonie.

Se mai spune în cele două documentare de mai jos că acest virus activează și alte boli pe care noul infectat le poate avea în corp, nevindecate sau vindecate parțial, lucru care complică sănătatea omului. Gripele sezoniere atacă mai mult pe cei cu un sistem imunitar slăbit sau pe cei care nu sunt prieteni cu fructele și cu legumele, în perioadele mai reci ale anului.

În anu 2010, gripă sezonieră a provocat 40.000 de mii de victime în America (fără a mai pune la socoteală aici și victimele din întreaga lume) și atunci nu a fost nicio epidemie sau panică, nu mai spunem că la noi în țară, de toamna până la sfârșitul primăverii sunt bolnavi de gripă în număr de zeci de mii, lunar (nu este nici o problemă pentru sistem, căci acești oameni aduc profit industriei farmaceutice).

Au mai apărut unele gripe sau febre care sunt de origine animală și care NU sunt transmisibile la om. Acestea au fost și ele create în laboratoare și mai târziu injectate oamenilor.

Bacteriile care sunt create de corpul uman ca autoapărare sunt bune pentru om și vom explica de ce: omul, printr-o alimentație și un stil de viață nesănătos introduce în corpul lui multe E-uri și microbi, pe care corpul uman prin bacteriile de autoapărare le elimină.  Problema apare atunci când corpul nu mai are destule bacterii bune să se apere.

Atunci corpul produce un virus (DA, un virus) care se poate manifesta prin erupții pe piele (mai ales când ficatul este suprasolicitat ) sau răceli și gripe, prin care corpul se detoxifiază, de aceea postul, pe care și medicii îl recomandă, este așa de bun. Prin transpirație corpul elimină multe substanțe nedorite de corp. Atenție pentru cei care lucrează în birouri și nu fac efort fizic.

În 1976 minciuna febrei porcine a fost demascată de dr. Eleanor Mclean. Pe atunci David Rockefeller controla stocurile de vaccinuri și cele farmaceutice, împreună cu Gerald Ford. Multă lume a murit la scurtă vreme și mai mulți  la câteva săptămâni din cauza vaccinului febrei porcine. Toți au făcut febră după vaccin, nu înainte. Acesta este singurul mod prin care se poate introduce virusul în om, prin vaccin.

Este imposibil ca orice virus de origine animală să fie transmis la om când carnea acestuia este consumată și odată ajunsă în stomac este dizolvată de sucul gastric.

Pe la începutul anilor 1990 Carnegie și Rockefeller au început să preia universitățile și mai ales după gripa spaniolă, au început să dea vina pe animale, precum că ele ar cauza bolile. Virusurile sunt produse de corpul nostru, în corpul nostru și nu sunt transmisibile de la om la animal și invers. Nu există virusuri mixte care se încrucișează intre om și animal.

Deci virușii sunt introduși în corpul nostru prin vaccinuri, după cum spun și producătorii de vaccinuri .

Prin vaccin este introdus și virusul gripal Corona. Dacă vă întrebați de ce unii se îmbolnăvesc de acest virus și alții nu, este pentru că cei vaccinați au fost infectați prin vaccin.

Totuși de ce au murit așa de mulți în China și Italia și în țară la noi nu a murit nimeni numai din cauza acestui virus? În Wuhan în 2019 a fost un program de vaccinare obligatorie la toate persoanele și în Italia au fost oferite multe vaccinuiri gratuit și mulți au fost vaccinați cu un an înainte de virus, mai ales în zonele în care acum sunt multe cazuri cu persoane infectate.

Ce este comun intre China și Italia: un singur lucru – 5G (cei cu teoria conspirației vor sări în sus)! Da, 5G. Aceasta explică de ce la noi nu sunt morți și unde este 5G sunt așa de mulți.

Dacă intrați pe telefon la aplicația wi-fi, veți vedea că bandă de frecvență la internet este între 2,5 GHz și 5GHz.

5G-ul merge la 60 de GHz, pentru că la acea undă de frecvență atomii de oxigen absorb semnalul 5G. Atomul de oxigen are două molecule de oxigen, care împărtășesc câțiva electroni. Aceștia fiind bombardați de semnalul 5G, încep să se rotească și produc căldură. Un proces asemănător îl vedem și la cuptorul cu microunde care încălzește mâncarea prin acest procedeu.

Tot acest oxigen prin respirație ajunge și în plămâni, de unde hemoglobina îl transportă prin vene în corp. Dar din cauza 5G-ului, hemoglobina nu mai reușește să ia oxigenul, pentru că acesta se învârte și ghiciți ce urmează: insuficiență respiratorie. Poate ați văzut pe net persoane care cădeau sau erau căzute pe jos, fără a prezenta simptome de coronavirus.

Dacă persoanele sănătoase sunt afectate, imaginați-vă cele bolnave cum se simt de la 5G. Cei cu coronavirus, care prezintă semne de „pneumonie”, sunt internați și conectați la aparate respiratorii și tot mor, nu din cauza aparatelor, ci din cauza 5G. Companiile telefonice știu cât de nociv este 5G.

La bolnavii de acest virus este prezent și simptomul tusei. Este o tuse seacă, pe care bolnavii de pneumonie nu o au. Alte simptome sunt: respirația rapidă și înalbăstrirea pielii. Cum se poate înalbăstri pielea din lipsa oxigenului, dacă bolnavii sunt conectați la aparate de respirație și nu au lichid în plămâni, ca în cazul pneumoniei? Și de ce bolnavii de pneumonie nu fac convulsii, ca cei de coronavirus?

Mai este o categorie: cei care mor din cauza panicii. Când corpul simte ca pierde lupta cu boala, acesta emite o substanță de avertizare. Dacă pacientul se panichează, acea substanță ajunge sa-l omoare pe pacient.

Deci Covid-19 îl iau cei care au fost vaccinați cu vaccine antigripale, pentru că au deja virusul în ei. În schimb cei nevaccinați nu sunt afectați.

Câți dintre cei vaccinați de virusul gripal pot spune că nu s-au îmbolnăvit de gripă? Din contră sunt foarte mulți care s-au îmbolnăvit cu tot cu vaccin, sunt destule marturii. De aceea acum se pune tare accent pe vaccin și nu pe un tratament simplu împotriva acestei răceli.

Nu prea cred că vaccinul pe care îl au deja va fi salvator, ci din contră! Nu știm ce este în acel vaccin și dacă are reacții adverse. De ce vaccinurile produse de Institutul Cantacuzino nu aveau reacții adverse? Și acum de ce se îmbolnăvesc așa de mulți și de ce sunt atâtea reacții adverse de la vaccinurile aduse din străinătate, dacă tehnologia medicală a evoluat așa de mult? Gândiți-vă, cu 40 de ani în urmă, cu o tehnologie „învechită” pentru timpul de acum, nu murea nimeni și nu erau reacții adverse de la vaccinurile românești.

Refuzați 5G și vaccinurile (mai ales cele gratuite), dacă vreți să mai trăiți!

Sursa informațiilor este aceasta:

traducere din limba engleză de B. N.