Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Frumusețea simplității și a hărniciei…

NEVREDNIC ESTE mitropolitul! Vrednici sunt mărturisitorii ortodocși! La mulți ani, ȘTEFANE!

Mărturisire de credință ortodoxă,

trimisă mitropolitului Banatului, Ioan Selejan

Noi, robii lui Dumnezeu, Ciobanu Alin Ștefan și Ciobanu Ioana Maria, fii ai Bisericii Ortodoxe Române și ai parohiei Foeni, jud.Timiș, domiciliați în Arad, vă scriem cu adâncă îngrijorare și tristețe pentru tot ceea ce se petrece de ani buni cu Sfânta noastră Ortodoxie, lucruri care sunt în total dezacord cu învățăturile Sfinților Apostoli și ale Sfinților Părinți și potrivnice tuturor Sfintelor Canoane statornicite de Sinoadele Ecumenice și locale.

Trăim într-o epocă de adânc dezechilibru spiritual, epocă în care mulți creștini ortodocși sunt „ca niște copii duși de valuri, purtați încoace și încolo de orice vânt al învățăturii, prin înșelăciunea oamenilor, prin vicleșugul lor, spre uneltirea rătăcirii.” (Efeseni 4, 14) Pare într-adevăr să fi sosit timpul când oamenii „nu mai suferă învățătura sănătoasă, ci – dornici să-și desfăteze auzul – își grămădesc învățături după poftele lor, și își întorc auzul de la adevăr și se abat către basme.“ (II Timotei 4, 3-4)

Deoarece în spațiul bisericesc a pătruns această erezie a ecumenismului, dorim să aducem la cunoștință tuturor fiilor Bisericii noastre, gravul pericol al lepădării de credință în care ne aflăm prin acceptarea hotărârilor luate la Sinodul care a avut loc in Creta, în Iunie 2016, la care ați participat și semnat.

Ecumenismul religios de astăzi este o mișcare de unire, pentru început, a ereticilor apusului cu Ortodoxia. Într-o a doua fază, se are în vedere unirea tuturor religiilor într-una singură, uriașă, într-o pan-religie. Scopul ultim, însă, este ca întreg creștinismul, și în special Ortodoxia, singura care deține Adevărul, să dispară în acest malaxor. La fel cum o boală nu afectează doar organul bolnav, ci întreg organismul, tot așa și erezia provoacă durere în întreg trupul ei, afectându-l. De aceea, de fiecare dată când a apărut o erezie ce amenință trupul Bisericii, s-au întrunit Sinoadele Ecumenice și locale care au anatemizat erezia și pe ereticii ce o susțineau.

Din motivele enumerate mai sus, nu putem considera Sinodul din Creta nici “sinod“, nici “sfânt“ și nici “mare“, ci mai degrabă un abuz și o inovație sinodală – întrucât a înșelat și așteptările pliromei Bisericii. Făcând parte din Biserică, în calitate de mădulare vii ale trupului tainic a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, avem dreptul și obligația de a interveni în problemele legate de Biserica și Credința noastră Ortodoxă și a pune cuvânt și mărturie, ca aceasta să nu aibă de suferit.

Reamintim că v-am mai scris și în prima mărturisire de credință ortodoxă, trimisă Patriarhiei, Mitropoliei și Episcopiei Aradului, legat de masonerie, acte, panerezia ecumenismului, inovațiile, schismele și ereziile din Biserică, de la care nici în ziua de astăzi nu am primit nici un răspuns public sau în scris.

Noi ca și fii ai Bisericii Ortodoxe Române, vă rugăm să vă deziceți public de toate ereziile și aparițiile neortodoxe la care ați participat de-a lungul anilor, amintindu-vă următoarele:

– Între 24-27 Ianuarie 2002 ați participat la “Ziua de rugăciune pentru pacea în lume”, eveniment organizat la Assisi (Italia) de către Oficiul de Celebrări Liturgice al Vaticanului.

– În 30 August – 4 Septembrie 2002 ați făcut parte din delegația Bisericii Ortodoxe Române aflată la conferința ecumenică de la Palermo (Italia).

– În 3-5 Octombrie 2010 – la invitația Comunității Sant’Egidio din Italia, ați participat la Barcelona, Spania, la întâlnirea cu tema “Locuiesc împreună într-o perioadă de criză: Familia de popoare, Familia lui Dumnezeu” a reprezentanților Marilor Religii ale lumii.

– În 11-13 Septembrie 2011 ați participat la cea de-a 25-a Întâlnire Internațională pentru pacea reprezentanților Marilor Religii ale lumii organizată de Comunitatea Sant’Egidio la Munchen, cu tema “Destinații la conviețuire”. Între participanți la acest eveniment s-au numărat și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Dl. Christian Wulf, Președintele Germaniei și D-na Angela Merkel, Cancelarul Germaniei.

– În perioada 8-12 Septembrie 2012 ați participat la cea de-a 26-a Întâlnire Internațională pentru pacea reprezentanților Marilor Religii ale lumii organizată de Comunitatea Sant’Egidio la Sarajevo.

– În 29 Septembrie – 1 Octombrie 2013 ați participat la Roma, Italia, la Întâlnire Internațională pentru pace “Curajul speranței, religii și culturii în dialog” organizată de comunitatea Sant’Egidio.

– În 20-22 Martie 2014 ați participat la Roma, Italia, la Întâlnire Internațională “Le periferie umane ed esistențiali nei Padri della Chiesa”, organizată de Comunitatea Sant’Egidio. La acest eveniment au participat numeroase alte personalități ale lumii religioase, politice și culturale din întreaga lume.

– În 2 August 2015 ați participat alături de IPS Timotei Seviciu la inaugurarea parțială a “mănăstirii papistașe” Maria Radna din Județul Arad.

– În 17-26 Iunie 2016 ați participat în Creta – Grecia, la “sfântul” și “marele” Sinod al Bisericii Ortodoxe unde ați semnat acele documente eretice.

– În 18-20 Septembrie 2016 ați participat la Assisi – Italia la întrunirea Internațională cu tema: ”Sete pentru pace. Religii și culturi în dialog”.

– În 6 August 2018 ați participat la instalarea noului ”episcop” papistaș Jozsef Csaba Pal ce a avut loc în ”catedrala Sfântului Gheorghe” din Timișoara – Domul romano-papistaș din Piața Unirii.

– În 6 Mai 2022 ați participat la redeschiderea sinagogii evreiești din Cetate. Momentul a fost marcat în cadrul unei ceremonii la care au participat mai multe oficialități.

– În 6 Decembrie 2023, când trebuia să-l prăznuiți pe Sfântul Ierarh Nicolae alături de ortodocși, ați ales cu ocazia ”sărbătorii” Hanuka să dați curs invitației d-nei Dr.Luciana Friedmann președinta Comunității Evreilor din Timișoara de a fi în mijlocul obștii mozaice locale, în acest ceas festiv. Predica ”sărbătorii” a fost rostită de rabinul Zvika Kfir în limba engleză, fiind tradusă în limba română de d-na Dr.Friedmann. Alături de dumneavoastră a mai participat papistașul Jozsef Csaba Pal.

– Participați frecvent la rugăciunile în comun cu ereticii care se țin în luna Ianuarie a fiecărui an, fără să vă pese că Canoanele Sfinților Părinți interzic aceste întâlniri și rugăciuni.

Canoanele care interzic rugăciunea în comun cu ereticii, păgânii și iudeii (evreii) sunt următoarele:

Canonul 10 al Sfinților Apostoli: „Dacă cineva s-ar ruga chiar și în casă cu cel afurisit (oprit de la Împărtășanie) acela să se excomunice.”

Canonul 11 al Sfinților Apostoli: „Dacă cineva, cleric fiind, s-ar ruga împreună cu un cleric caterisit, să se caterisească și el.”

Canonul 45 al Sfinților Apostoli: „Episcopul sau presbiterul sau diaconul, dacă numai s-a rugat împreună cu ereticii, să fie afurisit; iar dacă le-a permis acestora a săvârși ceva ca clerici (să săvârșească cele sfinte), să se caterisească.”

Canonul 64 al Sfinților Apostoli: „Dacă vreun cleric sau mirean va intra în adunarea Iudeilor sau a ereticilor spre a se ruga, să se caterisească și să se afurisească.”

Canonul 70 al Sfinților Apostoli: „Dacă vreun episcop sau presbiter sau diacon, sau oricare din catalogul clericilor ar posti cu iudeii, sau ar prăznui sărbătorile cu ei, sau ar primi de la ei darurile de sărbătoare, precum azimele sau ceva de acest fel, să se caterisească, iar dacă ar fi laic, să se afurisească.”

Canonul 71 al Sfinților Apostoli: „Dacă un creștin ar aduce untdelemn sau ar aprinde lumânări la altarul păgânilor sau în sinagoga Iudeilor, la sărbătorile lor, să se excomunice.”

Canonul 11 Trulan: „Niciunul dintre cei numărați în starea preoțească, sau vreun laic să nu mănânce azimele cele de la iudei sau să se însoțească (întovărășească) cu aceștia, sau să-i cheme la boli și să ia doctorii de la ei, și nicidecum să se scalde cu aceștia în băi. Iar dacă cineva s-ar încumeta (s-ar apuca) să facă una ca aceasta, dacă ar fi cleric să se caterisească, iar dacă ar fi laic să se afurisească.”

Canonul 6 al Sinodului de la Laodiceea: „Să nu fie îngăduit ereticilor să intre în casa lui Dumnezeu, dacă stăruie în eres.”

Canonul 9 al Sinodului de la Laodiceea: „Celor ce sunt ai Bisericii nu le este îngăduit să meargă la cimitirele ori la cele ce se zic locuri mucenicești ale oricăror eretici, pentru rugăciune ori pentru vindecare, și unii ca aceștia, de vor fi credincioși, să fie afurisiți (neîmpărtășiți) până la o vreme, iar pocăindu-se și mărturisind ei că au greșit, să fie primiți.”

Canonul 32 al Sinodului de la Laodiceea: „Nu se cuvine a primi binecuvântările ereticilor, care mai mult sunt necuvântări, decât binecuvântări.”

Canonul 33 al Sinodului de la Laodiceea: „Nu se cuvine a ne ruga împreună cu ereticii sau cu schismaticii.”

Canonul 34 al Sinodului de la Laodiceea: „Nici un creștin nu se cade a părăsii pe martirii lui Hristos si a se duce la martirii mincinoși ai ereticilor sau la ai celor mai-înainte-pomeniți care s-au făcut eretici, căci acestea sunt străine de Dumnezeu. Deci, cei ce se vor duce la ei să fie anatema.”

Canonul 37 al Sinodului de la Laodiceea: „Nu se cade a primi de la Iudei sau de la eretici darurile trimise de sărbători, nici a serba împreună cu ei.”

Canonul 9 al lui Timotei al Alexandriei: „Întrebare: Este dator clericul a se ruga, fiind de față arieni sau alți eretici? Sau cu nimic nu-l vatămă, când face rugăciunea, adică duce jertfă? Răspuns: La Dumnezeiasca Aducere diaconul strigă mai înainte de sărutare: <<Cei care nu vă împărtășiți ieșiți.>> Deci nu li se cuvine a fi de față, fără numai dacă făgăduiesc a se pocăi și a fugi de eres.”

La canoanele de mai sus ar trebui adăugate și următoarele: Canonul 2 al Sinodului din Antiohia, Canonul 1 al Sinodului IV Ecumenic, Canonul 2 al Sinodului VI Ecumenic, Canonul 1 al Sinodului VII Ecumenic.

Declarație antiecumenistă

1. Biserica este Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească. Nu există mai multe ”Biserici”, nici măcar două. Nu există ramuri ale Bisericii, nu există ”Biserici surori”, nici ”Biserici nedepline”.

2. Cultele aflate în afara Bisericii sunt ori eretice, ori schismatice, ori păgâne și nu pot fi nici măcar parțial acceptate sau considerate Biserică. Biserica nu acceptă nici măcar formal denumirea de ”Biserică” pentru un cult eretic, schismatic, sau păgân. Faptul că unii și-au atribuit denumirea de ”Biserică” de-a lungul istoriei nu înseamnă că aceste culte ar fi în realitate ”Biserică” sau că ar face parte din Biserică.

3. Fără: Preasfânta Treime, Creație, Întrupare, Răstignire, Înviere și Înălțarea la cer a Fiului lui Dumnezeu, fără Pogorârea Sfântului Duh, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, Adevăr și dreaptă credință, fără Sfânta Cruce, Sfinții Îngeri, Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți, fără Sfintele Scripturi, Sfânta Tradiție, Sfintele Dogme și Canoane, fără iertare, post, milă, mărturisirea adevărului de credință, fără rugăciuni și fără Sfinți, fără Sfintele Icoane, Sfintele Moaște, fără Impărăția Cerurilor și fără Viața veșnică nu există Biserică, nici mântuire.

4. Biserica nu acceptă purtarea vreunui dialog teologic și nici încheierea vreunui acord teologic cu vreun cult eretic sau păgân, nici măcar în temeiul unui minimalism dogmatic. Pentru eretici și păgâni există încă de la începutul Bisericii posibilitatea de a se converti la dreapta credință prin Sfânta Taină a Botezului, când sunt de acord să se lepede de erezia lor și să primească adevărul.

Având în vedere că de la Sinodul din Creta problemele în Biserică s-au agravat tot mai mult și nu s-a schimbat nimic în bine, rămânem în continuare îngrădiți de dumneavoastră conform Canonului 15 I-II de la Constantinopol din timpul Sfântului Fotie cel Mare și de toți ereticii condamnați și necondamnați de un Sinod Ortodox.

Ca și ierarh al Bisericii Ortodoxe aveți datoria și responsabilitatea să apărați credința, poporul și țara și să vă păstoriți turma pe care v-a încredințat-o Dumnezeu spre mântuire și nu spre iad.

Vă rugăm din suflet să rămâneți ferm și să apărați Ortodoxia așa cum la rugăciunea de hirotonie întru arhiereu ați făgăduit. Vă dorim din tot sufletul să rămâneți devotat sfintei noastre Credințe Ortodoxe, slujind pe adevăratul Dumnezeu, slăvit în Treime: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Amin!

Toate cele spuse mai sus le mărturisim înaintea lui Hristos și ni le asumăm. Credința noastră este învățătura ortodoxă, nealterată, neschimbată, neștirbită și neadăugită și cu această mărturisire neschimbată dorim să ne ducem la judecata lui Hristos!

Așa să ne ajute Dumnezeu! Amin!

Semnăm cu mâna noastră dreaptă, cu care ne facem Sfânta Cruce, această mărturisire de credință ortodoxă, azi, 18.12.2023,

robii lui Dumnezeu:

Ciobanu Alin Ștefan

Ciobanu Ioana Maria

Un imn… updatat

Imnul dragostei – variantă de Nașterea Domnului
De aș decora casa mea perfect cu ghirlande și globuri multicolore, instalații sclipitoare, coronițe fermecătoare și lumânări frumos mirositoare, dar dragoste nu dăruiesc, nu sunt decât un alt decorator.
Și de aș munci precum un sclav în bucătărie și aș face zeci de feluri de mâncare, de aș aranja masa perfect – precum un expert, dar dragoste nu dăruiesc, nu sunt decât un alt bucătar.
Și de aș colinda pe cei orfani, aș hrăni un întreg azil de bătrâni și le-aș dărui toată averea mea, dar dragoste nu dăruiesc, nimic nu-mi folosește.
Dragostea nu se dă numai la cei ce sunt în măsură să o ofere la schimb, ci se dă celor ce nu o pot returna.
Dragostea își așteaptă soțul cu un surâs pe față. Dragostea se oprește din gătit pentru a-și asculta copilul. Dragostea se oprește din decorat pentru a-și suna părinții.
Dragostea nu pizmuiește casa vecinului, nu se laudă cu porcul din coteț și nu se fălește cu bradul frumos împodobit.
Dragostea ascultă fiecare colindător, nu se mânie când cei mici sparg globurile, nu vorbește urât și nu gândește răul.
Dragostea nu se bucură atât când masa e încărcată cu bucate alese, cât se bucură când casa e plină de oameni dragi.
Dragostea știe că trecerea dintre ani nu înseamnă festival de artificii și gălăgie, ci rugăciune de mulțumire pentru bucuriile ce au trecut și pentru binecuvântările care vor veni.
Dragostea toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată.
Tableta se va strica, bijuteriile se vor pierde, hainele se vor demoda, dar dăruind dragoste vom dăinui.
(primit pe whatsapp)