Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Gheron Sava Lavriotul: Analiză critică ortodoxă a documentului „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine” al pseudo-sinodului din Creta (iunie, 2016)

Această broșură a fost lansată la conferința din această seară (27 ianuarie 2019), cu rugăciunile celui între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur:

Ea este în format academic (B5), are 40 de pagini și este o analiză punct cu punct a ereziilor scrise în documentul 5 al adunării ecumeniste din Creta (iunie, 2016).

Textul broșurii a fost alcătuit de Gheron Sava Lavriotul și a fost tradus din limba greacă în limba română de pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu, pentru luminarea clerului și a poporului român și spre îngrădirea lor de panerezia ecumenistă.

Această broșură ortodoxă apare cu binecuvântarea celor trei Sfinți Noi Ierarhi ale căror sfinte icoane sunt puse pe coperta 4 a broșurii.

Cei interesați spre a o procura pot primi alte detalii la nr. de telefon 0740788876 sau pe adresa de email: ciprioan@yahoo.com

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Redacția

Fără Dumnezeu…

„Întrebați-vă, de ce există atâta deznădejde și atâția oameni disperați în epoca noastră? Datorită golirii minții (a spălării creierului – n.trad.) și a pustietății inimii.

Mintea lor nu se gândește la Dumnezeu, iar inima lor nu Îl iubește.

Lumea întreagă nu poate să umple (să ducă la o deplinătatea fericirii) mintea omenească, acest lucru numai Dumnezeu poate să îl facă. Fără Dumnezeu mintea este întotdeauna goală și toate cunoștințele care intră în minte cad într-un abis.

Iubirea întregii lumi nu poate să umple inima omului, pentru că inima simte că iubirea lumească este schimbătoare și că este ca fluxul și refluxul mării.

Frații mei, mintea și inima noastră aparțin lui Dumnezeu și numai El poate să le umple cu puterea Lui. Să le umple cu propria Lui înțelepciune, cu credință și cu iubire.

Fără Dumnezeu nu există decât neștiință și ignoranță.

Fără Dumnezeu totul este mâhnire și tulburare.

Fără Dumnezeu totul este deznădejde…”

(Sfântul Nicolae Velimirovici)

 

traducere din limba greacă de

pr. Ciprian Staicu