Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Vindecare de patimi și dor de sfințenie…

”Care om rănit și-a vindecat vreodată rana lui fără răbdare în dureri și fără mijloacele de vindecare ale doctorului?

Cine poate să Îl urmeze pe Hristos fără să ridice pe umerii Lui crucea răbdării? Nimeni.

Toți cei care L-au urmat și Îl urmează au fost și sunt gata să primească cu răbdare încercările care oricum vor veni asupra lor.(Sfântul Dimitrie al Rostovului)

„Îi zic în șoaptă sufletului meu, în miez de noapte: până când te vei mai răstigni (în sensul de a sta atârnat, nehotărât – n.trad.) între rai și iau?

Adună-ți puterile și și pornește în direcția spre care au pășit Mucenicii credinței celei adevărate…

(Sfântul Nicolae Velimirovici)

O carte pentru sufletul ortodox… Un dar frumos de Paști!

Slavă Bunului Dumnezeu pentru toate! Este o expresie care spune multe, dar parcă niciodată suficient. Mi-a dăruit Dumnezeu până acum 40 de ani pe pământ, timp în care am trecut prin multe, bune și mai puțin așteptate, dar foarte necesare, am cunoscut oameni minunați, dar și unii care L-au târgovețit pe Hristos.

Am păcătuit, însă El m-a iertat și m-a călăuzit. Am ajuns să îmi mai doresc doar un singur lucru: mântuirea, din mila Lui.

De aproape 10 ani mi-am dorit să aștern pe hârtie o seamă de cuvinte care să se constituie ca un prinos de recunoștință adus lui Hristos. M-am născut ortodox și vreau tot așa să plec din lumea aceasta. Am întâlnit mulți oameni, de la care am învățat multe lucruri bune, dar mai ales să Îl iubesc pe Dumnezeu. Pentru că încă nu am reușit îndeajuns, îndrăznesc să pun în acest roman crâmpeie din dragostea față de El, cu nădejde în iertare pentru păcate.

Nu am vrut să scriu literatură. De aceea nici nu este așa ceva, căci se bazează în proporție de 90% pe fapte reale (numele personajelor au fost schimbate) trăite personal sau de cunoscuți, iar partea care se va petrece în viitor este fundamentată pe profețiile Sfinților despre ceea ce va urma, se pare că în curând.

Tot ceea ce este bun în acest roman este din mila lui Hristos, iar stângăcia și greșelile mi le asum și îmi cer iertare. Atât am putut să Îi dăruiesc, însă o fac din toată inima mea, rugându-L cu dor să mă pomenească și pe mine, alături de toți cei pe care i-am cunoscut și de toți oamenii, întru Împărăția Sa.

Acest roman ortodox a fost inspirat de o discuție cu prof. Paraschiva Rădoi și a fost organizat în 15 capitole. Dintre acestea, primele 12 sunt o retrospectivă a celor petrecute până acum (folosindu-mă de 12 personaje). Aceste capitole inițial, au purtat numele personajelor, dar apoi am fost sfătuit să pun titluri mai revelatoare din punct de vedere teologic și au reieșit acestea:

1. Rugăciunea – telefonul lui Dumnezeu

2. Un suflet tămăduit

3. Sarea pământului

4. Izbăvirea

5. Înger și demon

6. O nouă viață

7. Trădătorul

8. Domnul este!

9. Mierea… săracilor

10. Botezul

11. Fuga de Sodoma

12. Frate sau Iudă?

Apoi acțiunea se mută în viitorul care numai Dumnezeu știe cât este de îndepărtat sau de apropiat și cuprinde trei capitole: Războiul, Prigoana cea mare și Lumina adevărată.

Aceste ultime trei capitole se bazează pe profețiile Sfinților despre vremurile din urmă și despre evenimentele care vor avea loc atunci.

Cartea este în format A5 și are 150 de pagini.

Mulțumesc doamnei Paraschiva Rădoi pentru sprijinul nețărmurit și pentru corectarea gramaticală a textului, realizată alături de prof. Mihaela Cristina Popa și prof. Alma Patricia Vărzaru. Dumnezeu să le binecuvânteze și să le mântuiască!

Dedic acest roman tuturor celor care Îl iubesc pe Hristos, urându-le să fie statornici în dreapta credință, precum și celor care nu Îl iubesc, ca să știe ce au de împlinit!

Pr. Ciprian Staicu

Notă: cei interesați să aibă acest roman ortodox pot trimite comenzi pe mail la adresa ciprioan@yahoo.com sau sms la nr. 0740788876 (pr. Ciprian)

Întrebări pentru patriarhul Daniel (sau de la opincă la pseudo-vlădică)…

 

Părinte pseudo-patriarh ecumenist Daniel,

Ai fost ales-pus mai mare între păstorii Bisericii Ortodoxe Române, în anul mântuirii 2007 d.Hr. Aveam așteptări mari de la dumneata și nădejdea că ne vei conduce pe calea mărturisirii Adevărului de credință și ne vei îndemna să avem ca model de viață pe înaintașii noștri, Sfinții Români, care au fost trăitori ai tradițiilor patristice românești.

Cu mare durere te întreb, ca o oaie rătăcită prin păcate, dar care am ales să nu mai fiu în comuniune cu ecumenismul și cu nicio altă erezie a celor care sunt împotriva Bisericii lui Hristos:

1. Unde îți mai este turma încredințată spre păstorire? Ai afundat-o în erezie?

2. De ce ai încercat să vinzi turma ta satanei, în nenumărate rânduri, iar cel mai vădit la adunarea eretică din Creta, din iunie 2016?

3. Ce câștig ai avut din aceste fapte?

4. De ce te-ai înconjurat de netrebnici?

5. De ce l-ai chemat pe „papa” la stâna ta?

6. Nu ai învățat nimic din trădarea și din greșelile predecesorului tău Teoctist, săvârșite la venirea altui papă, în 1999 (Ioan Paul al II-lea), când a fost hulită iar și iar Biserica lui Hristos?

7. Dacă ai primit câțiva arginți, precum, Iuda, ce vei face cu ei?

8. Dacă ai pus umărul la ridicarea unor ziduri – catedrala națională – spre folosul cui ai făcut-o?

9. Cu ce liniște și pace să mai întâmpinăm marea sărbătoare a Învierii?

10. De ce nu se resfințesc bisericile în care s-a adus hulă lui Dumnezeu, prin rugăciunile cu ereticii săvârșite în săptămâna de rugăciune ecumenistă?

11. Știi cumva când se va împlini numărul Sfinților din cer și când va suna trâmbița Judecății?

12. De ce ești împotriva canonizării Sfinților Români din închisorile comuniste?

13. Cum vei mai încerca să îți ții turma adormită, în cuvântul din pastorala pe care o să i-o trimiți cu prilejul marii sărbători care se apropie?

14. De ce nu ne spui care este situația și ocolești a vorbi despre realitatea dramatică de la Constantinopol – Moscova – Kiev – București – Muntele Athos?

Întrebările ar putea fi mai multe, însă răspunsul este unul singur, pe care probabil că îți este frică să îl rostești. Dar voi trimite aceste întrebări înainte, la Judecata lui Hristos!

Apără-ne, Doamne, luminează-ne și ne ajută!

Ne punem nădejdea în mila lui Dumnezeu pentru noi și urmașii noștri, pentru cei încercați și prigoniți, pentru aleșii Lui. Amin.

 

La Duminica Izgonirii lui Adam din rai și

începutul Postului Mare, 2019

 

Gheorghe din Brașov

Oameni MARI – adevărata cinstire a Sfinților este urmarea exemplului vieții lor. Slavă lui Hristos, Capul Bisericii, Care i-a sfințit!


 

 

Să avem parte de rugăciunile Sfântului Ierarh Luca al Crimeii și de mijlocirile Cuviosului Justin Mărturisitorul, întărindu-ne în Ortodoxie și luptând împotriva provocărilor antihristice ale panereziei ecumeniste!

 

Redacția

Conferințele părinților athoniți de la Satu Mare și Tg. Frumos


 

 

Notă: Îmi cer iertare, dar am fost plecat într-o zonă fără internet și de aceea aceste conferințe sunt încărcate pe site doar acum. (pr. Ciprian)