Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Lupta mărturisitoare ortodoxă…

Recomandăm:

Care sunt Sfinții și care sunt minunile sinodului din Creta având în vedere că a fost declarat ” Sfânt și mare sinod”, căci noi nu am văzut decât ecumeniști fățiși și ecumeniști ascunși? Predica Părintelui Spiridon de ziua Sfântului Spiridon, 12 decembrie 2019

„Dați drumul la cer!” Colind de detenție. Versuri Ovidiu Vasilescu, deținut politic în perioada comunistă

Predica Părintelui Spiridon, 15 decembrie 2019: „Cununiile” mixte sunt necanonice- un ortodox și un eretic nu se pot sprijini reciproc pe calea mântuirii. Este vremea să ne schimbăm radical viața. Grijile multe, agitația, stresul, ispitele multe și tot mai subtile îl fac pe om să Îl uite Dumnezeu și să ajungă atât de insensibil încât să nu mai înțeleagă chemarea delicată și smerită a lui Dumnezeu pentru a se ospăta la cina cea dumnezeiască. Păcatul milioanelor de avorturi apasă asupra întregului popor.

Viclenia stabirii unei date unice a Paștelui ascunde mărturisirea ereziei că ne închinăm la același Dumnezeu. Cei cu botez ortodox, treziți – vă! Dacă toți, indiferent de religie, ne închinăm aceluiași Dumnezeu, așa cum afirmă ecumeniștii, atunci de ce au mai murit sfinţii şi martirii noştri şi de ce Dumnezeu a umplut cu har moaştele lor?

Conferința athonită ortodoxă de la Tg. Frumos (29 octombrie 2019)

Este o varianta audio, primită de la cei care au înregistrat la fața locului. Cea video se prelucrează, fiind foarte mare și va fi făcută publică atunci când cei care se ocupă de ea o vor finaliza.

Partea întâi a conferinței – citirea omiliei – și a doua (lansarea de carte – Acatistierul Mare) sunt la fel ca la celelalte două conferințe; la partea de întrebări și răspunsuri cei interesați pot găsi elemente noi față de celelalte două conferințe (București și Satu Mare).

Conferința a fost împărțită în șase părți, pentru a respecta limita admisă de canalul youtube pentru încărcarea lor. Mulțumim fratelui Vasile pentru înregistrarea la fața locului și fratelui Alexandru pentru osteneală, iar ambilor pentru profesionalism și statornicie în mărturisirea ortodoxă.

Partea 1:

Partea a doua:

Partea a treia:

Partea a patra:

Partea a cincea:

Partea a șasea:

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Redacția

Dacă unii sunt slugile sionismului antihristic nu înseamnă că România a renunțat la a fi o țară născută ortodoxă, pentru care au murit atâtea sute de mii de ortodocși în Holocaustul din România, declanșat împotriva poporului român ortodox

La Judecata din urmă, săvârșită de Unicul și Adevăratul MESIA, Fiul lui Dumnezeu întrupat, Mântuitorul Iisus Hristos altfel se vor distribui aplauzele și chinurile…!

CU SIGURANȚĂ!

Taina Sfântului Botez și raportările contemporane la teologia ortodoxă