Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

La cinci ani după sinodul tâlhăresc din Creta (iunie, 2016)

Îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat să ne îngrădim de panerezia ecumenistă.

Brosura antiCreta 2 mai 2018

Brosura Analiza doc 5 Creta FINAL

Unii s-au îngrădit imediat după acel pseudo-sinod, alții mai târziu, alții acum de curând, alții o vor mai face. Nu are nicio importanță când, ci faptul că au făcut-o. Până respirăm în această lume avem ocazia de a ne alia cu Adevărul sau a fi împotriva Lui.

În acești ani, în rândul celor îngrădiți de ecumenism au apărut, așa cum era de așteptat, pentru că lupta pentru Ortodoxie nu este ușoară, tot felul de căderi, cu voie sau fără voie.

Nu avem nimic împotriva niciunui om, nici a ecumeniștilor, nici a schismaticilor, nici a noilor eretici. Însă avem datoria de a spune Adevărul, altminteri fățărnicia nu va fi nimănui spre mântuire.

La Sinaxa din 15 iunie 2021, în ultima zi care încheie cei 5 ani de la startul pseudo-sinodului din Creta (început în 16 iunie 2016) solicit următoarele:

1. Condamnarea ereziei „înălțării la cer a Domnului din Sfânta Împărtășanie, la finalul Sfintei Liturghii”, inițiată și mărturisită de ieromonahul Cleopa Jurj din Arad. Acesta afirmă că la cuvintele „Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule…”, rostite în taină de preotul slujitor, spre finalul Liturghiei, Hristos Se înalță la ceruri și în Sfântul Potir rămâne doar pâine și vin, nu mai este Trup și Sânge hristic. Tot sfinția sa vorbește despre o anumită dată a sfârșitului lumii, primită prin așa-zisă „revelație” etc. Este momentul condamnării hotărâte a acestei erezii. Eu am făcut-o în urmă cu doi ani.

2. Condamnarea ereziei „împărtășirii la cutiuță” a ieromonahului Macarie Banu de la Schitul Oituz, județul Bacău (fără Liturghie, fără preot, cu „spovedanie” prin bip-uri de telefon etc), precum și practica hulitoare a ucenicului său, ieromonahul Grigorie Sanda, de a lăsa Sfânta Împărtășanie în Potir, spre a se împărtăși singuri credincioșii în zilele următoare respectivei slujiri. Este momentul condamnării hotărâte a acestei erezii. Eu am făcut-o în urmă cu trei-patru ani.

3. Condamnarea ereziei „părtășiei nevinovate la erezie” a lui Mihai Silviu Chirilă și a adepților lui. Aici se încadrează și practica trimiterii ortodocșilor pentru dezlegare de anumite păcate la episcopi eretici.

4. Condamnarea ereziei „visarioniste”, care s-a cuibărit în ascuns între ortodocși, în ultimii 3 ani de zile.

5. Condamnarea schismei ieromonahului Lavrentie (în vigoare din august 2019), care în lipsa vreunei dovezi a îngrădirii sale de erezie și a gramatei (scrisorii) canonice episcopale de prigonire din mănăstirea de metanie, a ajuns să acuze pe cei ce au înțeles realitatea neîngrădirii lui cu acuze de schismă, care se răsfrângeau inclusiv asupra propriului lui duhovnic și a unora dintre ucenicii acestuia.

6. Condamnarea schismei realizată de doi ieromonahi români, prin rebotezarea lor reciprocă, în felul acesta hulind Taina Hirotoniei pe care au primit-o prin punerea mâinilor unui episcop valid al Bisericii Ortodoxe Române.

7. Clarificarea dacă există între părinții îngrădiți vreun caz de nerecunoaștere de către unul sau altul a preoției valide a vreunui alt părinte îngrădit de erezie.

8. Condamnarea ereziei referitoare la faptul că papistașii pot fi primiți în Ortodoxie și numai prin Mirungere, fără a fi botezați. Această idee vine pe filieră athonită, cu toate că în întreg Sfântul Munte Athos, până la ora actuală, orice papistaș dornic de Ortodoxie este botezat ortodox prin întreită afundare și nu altminteri.

9. Condamnarea ereziei că nașterea din nou, prin (din) apă și din Duh, ar avea loc altfel decât prin Taina Sfântului Botez, adică prin Mirungere. Această învățătură vine tot pe filieră athonită.

10. Condamnarea oricăror afirmații izolate neortodoxe ale vreunor mari părinți contemporani ortodocși, români sau străini, cu reținerea însă de a huli memoria lor, atâta vreme cât nu știm sigur – prin cercetare atentă – a modului în care ei înșiși au renunțat sau nu la afirmațiile respective, până la sfârșitul vieții lor pământești. Ideea este venită tot pe filieră athonită, cei acuzați de către inițiatorii ei ca fiind eretici fiind: Sfântul Paisie Aghioritul, acuzat de hiliasm, Sfântul Nicodim Aghioritul, acuzat de idei personale necuvenite în Pidalion, părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, acuzat de papistășie, pr. Ilie Cleopa, acuzat la fel, pr. Iustin Pârvu, acuzat de comuniunea cu cei doi de mai sus etc. Nu acceptăm să credem pe nimeni pentru faimă, ci cercetăm învățătura fiecăruia în lumina Tradiției Bisericii.

11. Condamnarea învățăturii recente athonite că acele Canoane de la Sinoadele locale sau ale unor Sfinți Părinți, care totuși au fost validate de Sinoadele Ecumenice, totuși s-ar împărți în două categorii: unele cu valoare universală și altele nu. Nu acceptăm așa ceva, pentru că principiul de diferențiere al acestora – devreme ce ele au fost validate – nu poate fi decât contrar Sinoadelor Ecumenice.

12. Condamnarea schismei săvârșită de cei care au scos cu totul din ectenii cererea referitoare la ierarh și ceilalți membri ai clerului. Nu le-a fost de ajuns să nu pomenească numele ierarhului eretic, ci au făcut inovații în cultul ortodox.

Toate aceste neghine au apărut în propovăduirea unora, puțini la număr, care s-au îngrădit de ecumenism. A fi îngrădit de panerezie și a cădea în altă erezie sau a crea noi erezii este nu numai un paradox, ci o absurditate.

În acest sens, solicit Sinaxei Ortodoxe să își asume în mod ortodox cele de mai sus, alături de alte subiecte care vor fi evidențiate de doritori, în așa fel încât, dacă am greșit, oricare dintre noi să ne îndreptăm, iar cei care stăruie în vreo învățătură eretică sau vreo schismă să iasă la lumină.

Asumarea hotărârilor ortodoxe bine ar fi să se facă prin scrierea numelui întreg și a semnăturii, după un text care cuprinde toate cele de mai sus și altele, urmând apoi ca această asumare să fie făcută publică, spre bucuria poporului ortodox. Orice doritor să aibă apoi posibilitatea de a pecetlui prin propria sa semnătură această Mărturisire și încununare a 5 ani de luptă comună cu ereziile.

De asemenea, bine ar fi ca în cadrul Sinaxei să se găsească o formulă succintă (de exemplu, poate fi: „Mărturisesc învățătura ortodoxă a Sfinților Părinți și MĂ LEPĂD de toate ereziile și schismele, mai vechi sau mai noi”), pe care să o rostim deodată toți cei prezenți (ieromonahi, preoți, monahi, monahii și mireni), momentul fiind filmat și făcut public, spre întărirea în credință și slava lui Dumnezeu.

Așa să ne ajute Hristos, Capul Bisericii, Cel slăvit împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt!

pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu

După aproape două luni de așteptare și de nădejde, iată întrebările publice adresate iubitului nostru frate și părinte, Gheron Sava Lavriotul, spre răspuns ortodox

Sursa electronică a textului Sfântului Iustin Martirul și Filosoful, unde se vorbește despre „Mirungerea ca botez…”:

https://greekdownloads3.files.wordpress.com/2014/09/quaestiones-et-responsiones-ad-orthodoxos1.pdf

Mail primit de mine, pr. Ciprian, de la Gheron Sava, în data de 23 aprilie 2021 (în răstimp de 36 de ore au fost vreo 40 de mailuri primite de la sfinția sa, însă fără niciun răspuns la întrebările pe care i le-am trimis în scris; a alcătuit însă o scrisoare, pe care apoi monahul Efrem Prodromitul a tradus-o în limba română, creându-se încet-încet un „dosar” de punere a mea sub acuzare ca eretic, cu toate că în alt mail Gheron Sava mi-a scris că eu sunt ortodox, dar el este „mai ortodox ca mine”, ceea ce duce la o învățătură despre: eretic, ortodox, mai ortodox, cel mai ortodox etc; scrisoarea a fost apoi trimisă și în România, inclusiv duhovnicului meu, mie nu mi-au trimis-o, pe principiul: „părinte Ciprian, roagă-te mai mult”… și taci, că altfel…)

Traducerea acestui scurt mail (mai sunt multe altele, dar nu vreau răul nimănui):

„Părinte, de azi înainte nu ai binecuvântare să faci public niciun text de-al meu, nicio scrisoare sau video sau interviu sau omilie, și te rog să ștergi toate înregistrările video, toate interviurile și textele pe care le-am scris eu și pe care le ai pe site-ul tău.”

Răspunsul meu a fost simplu: nu am publicat nimic, inclusiv studiul despre Botez i l-am trimis înapoi, însă de pe site nu am șters și nu voi șterge nimic, pentru că ceea ce am făcut împreună aproape 5 ani, până să se împrietenească Gheron Sava cu ereticii visarioniști nepocăiți sau ascunși, a fost 100% ortodox, din ambele părți și Dumnezeu știe asta.

Nădăjduiesc în rezolvarea tuturor problemelor, în duhul adevărului și fără absolut niciun compromis. Păci mincinoase nu accept cu absolut nimeni și în numele nimănui. Pacea vine din slujirea lui Hristos!

În acest sens atrag atenția asupra a două aspecte, pentru cei care nu se lasă amețiți de faima nimănui:

1. În mai 2019 am avut împreună o conferință la București, având ca subiect actele biometrice. Am înghițit, pentru alții, un sac de rușine atunci, pentru că: organizatorul, anume iubitul frate Cristian Bucuroiu, era posesor de acte biometrice, iar vorbitorul principal, Gheron Sava era, la momentul omiliei respective, posesor de acte biometrice. Adică luptăm cu dracul ținându-l în buzunar? Și mi-am zis atunci: așa ceva niciodată nu mi se va mai întâmpla!

2. Legea actuală spune că în Grecia, pentru a călători cu vaporul, orice călător trebuie să fie ori vaccinat, ori testat, ori să fi fost bolnav de așa-zisul covid. Părintele Sava a fost bolnav anul trecut, în august. Legea (atașată mai jos) spune că cei care au fost bolnavi să prezinte un certificat în acest sens, care atesta că au anticorpi (se face din sânge, deci nu cu bețigașe în nas, gât sau cum fac chinezii). Sunt valabile acele analize pentru cei care au avut boala în ultimele între două și nouă luni. De anul trecut, din august, până în iunie 2021, sunt ZECE luni. Așadar, devreme ce părintele Sava în mod public nu acceptă vaccinul, nici testele PCR, nici masca etc – cinste lui pentru toate acestea – care este modul în care reușește să treacă marea, din Creta până la Atena, pentru ca apoi să vină la București și să țină conferință despre, printre altele, pericolul vaccinării, al testelor etc? Sau apoi cum se va întoarce acasă, devreme ce și cu avionul sunt aceleași reguli?

Răspunsul îl va da, nădăjduim, celor prezenți la conferință, prin intermediul traducătorului foarte bine pregătit de care va avea parte, cu ajutorul lui Dumnezeu, Care ne iubește pe toți.

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/koronoios-poia-metra-ishyoyn-gia-tis-metakiniseis-me-ti-nea-kya

pr. Ciprian Staicu

Notă: să ne vedem cu bine la sinaxă, cu pacea în inimi și cu adevărul pe buze. „În cele ale credinței nu există iconomie sau compromis.” (Sfântul Marcu Eugenicul)

Simptome clare

„Este șomer, l-a părăsit soția lui și suferă de… depresie.

Simptome clasice de covid.”

Sufletul nostru nu ni-l pot lua cu forța

Zis-a Avva: Frica de moarte este principala cauză pentru temerile și angoasa noastră. Pentru celelalte cauza este egoismul nostru.
Vedeți cum mas-media cultivă această frică, pentru ca să ne aibă mereu la mâna lor.
Omul înfricoșat caută peste tot să se sprijine de ceva și să devină rob, ca să simtă o anumită siguranță.
Să nu facem hatârul mass-mediei, ci să nu uităm că Hristos cu moartea pe moarte a călcat.
Cele ce ne așteaptă după moartea noastră (dacă am trăit în Hristos – n.trad.) sunt minunate și mai presus de orice închipuire.
Să răspundem la groaza de moarte, pe care mass-media ne-o oferă, cu:
a) iubire (într-o lume lipsită de iubire și care cultivă ura);
b) credință (într-o lume raționalistă și atee);
c) prietenie (într-o societate neprietenoasă);
d) bucurie (într-o situație deznădăjduită).
Nu pot să ne ia cu forța sufletele noastre.
Sursa – http://trelogiannis.blogspot.com/2021/06/blog-post_394.html
traducere din limba greacă de
pr. Ciprian Staicu

Cel mai actual mesaj

„În final totul va fi bine.

Dacă nu este totul bine înseamnă că încă nu e finalul.”