Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Cuvânt de întărire duhovnicească din partea ortodocșilor greci din Elveția, îngrădiți de panerezia ecumenistă (București, 27 ianuarie 2019)

Cinstiți părinți, cuvioase maici,

iubiți frați și surori în Hristos

Cu mare bucurie și cu emoție sufletească ne aflăm astăzi în țara dvs, ca să dăm și noi, mirenii care trăim în Elveția, un prezent în această luptă bună și sfântă împotriva panereziei ecumenismului, pe care de ani de zile o duc iubiții părinți din Sfântul Munte Athos, din România și din celelalte țări ortodoxe.

Noi în Elveția și în tot Occidentul trăim ecumenismul mai intens ca dvs. El s-a înrădăcinat în sufletele majorității ortodocșilor necatehizați și este considerat de către credincioși ca fiind o expresie autentică a Bisericii. Împotrivire în duh patristic nu există deloc, cu excepția unui număr foarte mic de mireni, care au fost cu totul izolați și respinși și numiți sectari. Dacă vreți să vedeți cum va ajunge Biserica din România în câțiva ani, dacă va continua această stare și eroziune, uitați-vă la țările din Occidentul Europei și veți înțelege și veți fi șocați.

Din acest motiv, ca reprezentant al credincioșilor din Elveția, care trăim înconjurați de erezia ecumenismului, încerc cu ajutorul lui Hristos să fac tot ce pot în această luptă cu micile posibilități pe care le dețin. De aceea ne aflăm astăzi la această sinaxă iubitoare de Dumnezeu, nu numai ca să declarăm că noi nu îi urmăm pe episcopii eretici ecumeniști care acceptă pseudo-sinodul din Creta, dar și că trebuie ca noi ortodocșii să ne asumăm lupta pentru apărarea credinței noastre neprihănite, să informăm poporul credincios al lui Dumnezeu referitor la trădarea care a avut și are loc și mai ales cu rugăciunea noastră să ne opunem și să luptăm cu această panerezie, care vrea să destrame Biserica noastră.

Noi, după datorie, am întrerupt comuniunea cu ecumeniștii, conform Canoanelor Bisericii noastre și mai ales a Canonului 15 al Sinodului I-II Constantinopol din vremea Sfântului Fotie cel Mare și ne străduim printr-o luptă bisericească să îi trezim pe ceilalți frați ai noștri care nu au înțeles mărimea trădării și a ereziei existente.

Calea mărturisirii este așternută cu spini, cu durere și cu lacrimi. Și pe noi ne batjocoresc, ne numesc eretici și schismatici, sectari și fundamentaliști, nebuni și dezechilibrați, însă aceasta este calea Sfinților Părinți, pe care au pășit toți Mărturisitorii și Mucenicii și acesta este drumul care conduce la rai și la a fi în final aproape de Hristos.

Iubiți frați, fără mărturisire de credință nu este posibil să ne mântuim. Și astăzi este vremea mărturisirii. Să nu ne temem de amenințări, de prigonirile de care avem parte, de acuzațiile pe care ni le aruncă și mai ales de cea că noi ne aflăm în afara Bisericii. Așa cum spune Canonul 15, nu au rupt prin schismă unitatea Bisericii, ci s-au silit să izbăvească Biserica de schisme și dezbinări.” Noi suntem înlăuntrul Bisericii și nu numai că nu creăm schisme, ci păzim Biserica lui Hristos de schisme pe care le creează cei care introduc erezia.

Nu îmi voi lungi acest cuvânt mai mult, ca să ascultăm ceea ce au pregătit părinții să ne spună.

Să nu uităm că vrăjmașul nostru este conducătorul acestei lumi. Va încerca să sădească în noi și între noi: aroganță, ceartă, sete de putere, părtinire, crearea de grupări ca să ne dezbine, să ne sperie și apoi să ne conducă spre schisme și grupări sectare. Însă noi să ne aducem aminte mereu de Hristos, Care a venit să slujească pe oameni, nu să fie slujit.

Să ne amintim că acum toată lumea așteaptă de la noi un exemplu de mărturisire, de credință, de atitudine și de iubire creștină, astfel încât după roadele noastre să înțeleagă faptul că suntem din vița lui Hristos cea adevărată. Numai astfel vom demonstra fraților noștri necatehizați ce este panerezia ecumenismului și vom putea să îi ajutăm să se lepede de ea.

Fraților, dacă atitudinea noastră va fi conformă cu poruncile lui Hristos și ale Sfinților Lui, ea va fi cel mai puternic argument împotriva ecumenismului.

Știm că lupta va fi dură, va fi plină de durere, de suferințe și de prigoane. Însă de asemenea știm că Hristos va fi biruitor, iar dacă Dumnezeu este cu noi, nimeni nu poate sta împotriva noastră.

Vă mulțumesc!

 

Konstantinos Stefos (Berna, Elveția)

 

traducere din limba greacă de

pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu

Ioan 14, 6

Dar realitatea este chiar invers în România, țară a uciderii fără număr a pruncilor!

Noii călăi ai copiilor noștri…

Senator român este de acord cu exterminarea persoanelor care se împotrivesc vaccinării obligatorii

 

Noi îl vom pomeni la Psaltire. Cu siguranță David e mai tare ca el!

Poate să își injecteze lui însuși însă tot stocul. Sau se teme de ac…?

Redacția

Angajatul Vaticanului: Superman de… Mexico


Nu vă faceți griji, în curând și pe la noi (poate chiar cu tunurile de apă ale Jandarmeriei, cu nițel gaz lacrimogen pentru unitatea în diversitate), că vizita papei aduce cu ea tot tacâmul…

Nu vă mirați de „veșmintele” lui, doar deja șeful lui a făcut istorie în Italia, pe toate zidurile:

Singura diferență este că acolo în parohie majoritară este picimea, aici la români îl va întâmpina… plebea (adunată prin circulară la protopopiate)!

Redacția