Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Biserica luptătoare alcătuiește prima cântare liturgică ortodoxă în cinstea luptei mărturisitoare contra pseudo-sinodului eretic din Creta

Tropar, glasul 1
(dedicat luptei împotriva adunării ecumeniste din Creta)
alcătuit de teologul Andrei Kiriakos

Să ignorăm cu toții poruncile date de răul sinod, cel acceptat de eretici. Să urmăm fără încetare cetele Sfinților Părinți, care s-au unit cu corurile dumnezeiești ale îngerilor, cu bucurie strigând: Slavă Celui Care v-a sfințit pe voi! Slavă Celui Care v-a întărit! Slavă Celui Care a întărit prin voi credința ortodoxă.