Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

O primă analiză a unui studiu teologic recent

Studiul respectiv a fost publicat la:

http://www.glasulstramosesc.ro/blog/cel_ce_se_leapada_de_hristos_nu_mai_poate_lucra_cu_harul_chiar_apostol_fiind_el/2017-10-28-535

Răspunsul atașat mai jos are ca scop lămurirea unor lucruri și este lipsit de vreun caracter tendențios, ci se dorește a fi un sprijin întru teologhisirea în adevăr)
Nădăjduim să fie spre folos:

Răspuns la studiul părintelui Ioan Miron referitor la invaliditatea Tainelor în Biserica Ortodoxă Română

de pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu

             Motto: „Toți sfinții văd ceea ce este nevăzut și înțeleg ceea ce este de neînțeles. Între ei au aceeași cugetare și de aceea și noi trebuie să îi urmăm întocmai.” (Sfântul Grigorie Palama, Despre sfinți, în lucrarea apărută sub egida Mitropoliei Thesalonicului, Viața în Hristos după Sfântul Grigorie Palama, Thesalonic, 2017)

 

În urmă cu câteva zile a fost publicat un studiu semnat: Ioan, din mila lui Dumnezeu preot. Este vorba de fapt despre părintele Ioan Miron, judecat și încununat de ereticii ecumeniști prin „caterisire” pentru lupta sa împotriva panereziei ecumeniste. Îmi pare rău că părintele Ioan nu s-a semnat cu tot numele, așa cum a făcut-o în anul 2016, când a semnat alături de alți părinți acea mică Expresie a conștiinței noastre. Ceea ce este important de remarcat de la început este caracterul total contradictoriu al textului semnat și de părintele Ioan Miron (în 2016) cu cel publicat acum, mărul discordiei fiind problema validității sau nu a Tainelor săvârșite de ereticii ecumeniști. Dacă părintele Ioan Miron a scris acest articol recent se cuvenea să se dezică de ceea ce a semnat – alături de nume este și semnătura sa clară, altfel nu mai înțelegem care este poziția sa clară și fără echivoc.

Studiul părintelui Ioan vine ca un răspuns la studiul părintelui Sava Lavriotul referitor la Canonul 15 al Sinodului I-II Constantinopol, unde abordează într-un capitol separat și problema Tainelor valide sau invalide. Desigur, părintele Ioan nu numește acel studiu athonit, ci doar lasă să se înțeleagă, împănând textul propriu cu expresii care doresc să producă indignare și revoltă față de ceea ce nebunul sau nebunii aceia au scris…

Încercarea mea a fost aceea de a rezolva problema în mod personal, fără polemici publice, spre a nu sminti pe nimeni. Însă amenințarea telefonică primită de la părintele Ioan Miron – până mă întorc din Anglia să dregeți busuiocul, precum și concluzia lui personală: părinte Ciprian, de la început am văzut că nu știi deloc teologie ortodoxă, cumulată cu articolul propus analizei aici, precum și pregătirea pe care părintele Ioan o face pentru grabnica schimbare a calendarului m-au îndemnat să purced la această analiză, urmând ca problema în discuție să își primească răspunsul cuvenit, prin oamenii potriviți.

În primul rând, părintele Ioan Miron nu cunoaște limba greacă, deci nu are acces la a citi în original ceea ce au scris Sfinții Părinți, cu atât mai puțin la textul original al Noului Testament, iar acest lucru poate duce la concluzii neconforme cu realitatea teologică. De asemenea, în studiul lui folosește foarte mult deducția logică, abordând problema harului într-un mod cam varlaamit, din textele biblice sau patristice trăgând concluziile pe care le consideră el ca fiind cele logice.

Stilul de a scrie al părintelui Ioan Miron este unul foarte plăcut, cu expresii cu iz patristic, simți parcă ai citi o epistolă a unui Sfânt Părinte. Oare așa este? Să dea Dumnezeu.

Ideile principale ale studiului sunt următoarele:

1) Ne binecuvântează pe toți cu binecuvântarea apostolică (a se vedea II Corinteni 13, 13)

Răspuns: o face ca un frate, ca un învățător sau ca un conducător? Mie mi-a spus că în discuția avută personal, la el acasă, cu Gheron Sava Lavriotul (înainte de sinaxa de la Beiuș), acesta din urmă i-a spus că este singurul preot din România care înțelege corect situația. Contactat de mine telefonic, Gheron Sava a infirmat acest lucru, spunându-mi că dacă părintele Ioan mărturisește invaliditatea Tainelor în B.O.R., atunci este în înșelare. Din câte se va vedea în studiul părintelui Ioan, acesta îl consideră pe părintele Sava (nedându-i numele, ci trimițând la ideile din studiul lui) ca NEBUN.

2) Părintele Ioan spune: „Fraţilor, „Ţineţi dreptarul cuvintelor sănătoase(Tim. 1, 13) pe care le-aţi primit de la Domnul prin Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi.”

Răspuns: ca să fim în duhul Sfintei Scripturi trebuie spus că Sfântul Pavel nu putea trimite pe Timotei la… Sfinții Părinți, pentru că istoric aceștia aparțin perioadei de la a doua generație după Apostoli: adică au fost Apostolii, apoi Părinții Apostolici, iar apoi ceilalți au fost numiți Sfinți Părinți. De fapt, Sfântul Pavel îl îndeamnă pe ucenicul său să păstreze ceea ce a învățat de la el, dascălul lui.

3) „…vrăjmaşul … a izvodit o nouă capcană ucigătoare de suflete, ispitind mateloţii Corabiei ca să facă erori de cârmuire şi să ducă singuri Corabia dimpreună cu toţi cei ce s-au adăpostit în ea, la pieire.” Iar mai jos: „Se vede că unii nu au înţeles care este rolul lor de mateloţi pe Corabia Stăpânului şi scârbindu-se de poruncile Cârmaciului … și-au întors auzul de la Adevăr şi s-au abătut către basme (2Tim. 4,4) zicând împotriva Scripturii şi împotriva Sfinţilor lui Dumnezeu, că ereticul care nu a fost condamnat sinodal mai are Har şi ca atare are Sfinte Taine, pe care le săvârşeşte spre osânda lui şi a celor care se împărtăşesc de ele cu ştiinţă. Cu adevărat este nemaipomenit acest lucru fraţilor ca Hristos să aibă părtăşie cu veliar, Adevărul cu minciuna şi Lumina cu întunericul, da! Nemaipomenit!”

Răspuns: părintele Ioan nu înțelege că una este existența harului și alta este lucrarea harului. Iată ce ne spune Sfântul Grigorie Palama – teologul harului – despre această energie necreată dumnezeiască: „După cum soarele transmite nemicșorate lumina și căldura tuturor care se expun razelor lui, așa și energiile lui Dumnezeu se transmit omului care dorește să comunice cu El.” Și iarăși: „Numele Dumnezeu este numele unei energii, de la verbul θέειν (a alerga și a le conduce pe toate) sau αίθει (a aprinde), adică arde.(Despre energiile dumnezeiești, op. cit., p. 49) Așadar, dintru început ne învață Sfinții Părinți că Dumnezeu ARDE. Ce anume ne face pe noi să nu ne mistuim ci, dimpotrivă, să ne luminăm și să ne îndumnezeim? Vom vedea mai jos. Un lucru este sigur: înțelegerea mecanicistă a „amestecării” lui Hristos cu veliar pe care o induce părintele Ioan nu se aplică la învățătura exprimată clar de Gheron Sava în studiul său, în care arată, printre multe altele, că a vorbi despre pierderea automată a harului înseamnă a gândi papistășește.

4) Părintele Ioan vorbește pe larg despre faptul că Iisus a dat putere Apostolilor și analizează momentul Cinei celei de Taină, concluzionând că Iuda a pierdut harul și de aceea a intrat Satana în el.

Răspuns: lucrurile luate la repezeală ne pot ameți, așa că să le luăm pe rând, cu răbdare:

– expresia „ucenicii unşi cu acest Har” este neconformă cu Evanghelia, căci nu se folosește verbul a unge, ci verbul a da (conform Matei 10, 1);

– concluzia se pune la sfârșitul argumentației, nu așa: „acest lucru este foarte important pentru cele ce vrem să dovedim, şi anume că cel ce se leapădă de Hristos nu mai poate lucra cu Harul, chiar apostol fiind el şi aceasta înainte de orice condamnare a vreunui sobor.” Încă nu s-a dovedit nimic și deja am ajuns la concluzie? Iar mulțimea de citate care urmează ar trebui să fie înțelese exact așa cum dorește autorul ? Îmi pare rău, nu așa se face cercetarea în general și cea teologică în special, ci după principiul: sine ira et studio (fără ură și fără părtinire), expunem argumentele și tragem concluzia pe care ele o oferă, nu alta și nu dinainte;

– cine era trădătorul? Iisus i-a răspuns: acela este, căruia Eu, întingând bucăţica de pâine, i-o voi da. Şi întingând bucăţica, a luat-o şi i-a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. Şi după îmbucătură a intrat satana în el(Ioan 13, 26-27). Concluzia părintelui Ioan: „Evanghelia zice că satana a intrat in el, cu alte cuvinte Iuda în acel moment nu mai avea puterea, nu mai avea harul, har care după cum citim i-a fost dat şi lui ca să aibă putere asupra demonilor. Care e tâlcul? De ce nu mai avea Iuda puterea ? Ştiţi de ce, fraţilor? Pentru că a pierdut Harul atunci când  L-a vândut pe Domnul.

Răspuns: pentru cine a studiat arheologie biblică (se face la Facultatea de Teologie, nu este ceva inedit) este mult mai ușor să înțeleagă momentul acestei Cine: cel care conducea masa, gazda, era potrivit tradiției la evrei și cel care împărțea mesenilor hrana, însă nu oricum, ci după un principiu clar, respectat fără abatere: le dădea mâncarea în funcție de sentimentele pe care le avea față de fiecare, începând cu cel mai apropiat, cel mai iubit și conținând, în ordine descrescătoare, până la ultimul. În cazul Domnului Hristos, El îi iubește pe toți Apostolii, dar CEL MAI MULT pe Iuda, căci știe – în preștiința sa dumnezeiască veșnică – faptul că Iuda DEJA l-a trădat. Și totuși îl ÎMPĂRTĂȘEȘTE primul, arătându-i dragoste, adică dorind să îl umple de har.

Întrebarea fundamentală aici nu este de ce a intrat satana în Iuda, ci CU CE S-A ÎMPĂRTĂȘIT IUDA? Cu Adevăratul Trup al lui Hristos, cu o Taină validă sau numai cu pâine? El, trădătorul, infamul Iuda a primit CA ÎMPĂRTĂȘANIE PE ADEVĂRATUL HRISTOS SAU NU?

Da, L-a primit pe Hristos, însă fiind trădător (deja trădase cu o seară înainte, primise banii care, culmea, erau prețul unui sclav bun de muncă, deci L-a retrogradat pe Hristos din statutul de OM la acela de neom, de sclav, așa cum era concepția atunci). De aceea a intrat Satana în el, adică S-A ÎMPĂRTĂȘIT CU ADEVĂRAT, DAR SPRE OSÂNDĂ, CU HRISTOS, deci s-a ars de dumnezeirea Lui, așa cum se arde satana.

Pentru a înțelege mai bine să luăm exemplul celui de-al doilea trădător: PETRU. S-a lepădat? Da. De trei ori? Da. Însă a plâns cu amar și pocăința l-a înviat. Când a venit Iisus Cel înviat și l-a întrebat de trei ori: Simone, fiul lui Iona, Mă iubești? – acolo ce s-a întâmplat de fapt? Conform originalului grecesc, l-a întrebat Hristos pe Petru de două ori: Με αγαπάς (Me agapas = Mă iubești), iar el a răspuns de două ori: Φιλώ σε (Filo se = Te iubesc), iar a treia oară l-a întrebat Iisus: Φιλείς με (Filis me = Mă iubești), iar Petru s-a întristat și i-a răspuns: Φιλώ σε (Filo se). Care este tâlcul?

În limba greacă veche a acelor vremuri mântuitoare – în care Apostolii au scris cuvântul Evangheliei – a iubi se exprimă prin trei verbe: eroto, filo și agapo, adică a iubi trupește, erotic, a iubi prietenește și a iubi până la jertfă, total, dumnezeiește. Verbul eroto arată de fapt o denaturare a iubirii, o lipsire a ei de scopul ei cel dumnezeiesc; filo arată iubirea dintre prieteni, dintre părinți și copii, dintre frați – ea este pozitivă, bună, dar nu are valoare mântuitoare, căci este ceva firesc, înnăscut în fire; agapo arată iubirea jertfelnică, unica și reala iubire.

Așadar, Domnul Hristos îl întreabă de două ori pe Petru: Mă iubești dumnezeiește? Iar el răspunde: Te iubesc ca pe un prieten. A treia oară Domnul scade ștacheta și spune: Mă iubești tu ca pe un prieten? Iar Petru se întristează pentru că Dumnezeu Se smerește în fața neputinței lui, dar tot nu se ridică la nivelul așteptat, ci răspunde: Te iubesc ca pe un prieten. Dar Hristos nu îl lasă în neputința lui, ci îi vestește că va veni vremea când va fi legat pentru El și va fi chinuit și va muri pentru El, adică va ajunge să ÎL IUBEASCĂ TOTAL.

Așadar, și Petru a trădat, însă Hristos nu i-a spus nimic că nu ar mai fi Apostol, ci l-a trimis să pască oile și mielușeii. Aceasta nu înseamnă – cum zic papistașii – că pe urmașul lui Petru, adică pe papa l-a pus prin aceste cuvinte Hristos să fie ȘEFUL tuturor, ci că l-a trimis să pună ÎN LUCRARE harul Lui.

Părinte Ioane, este clar că Iuda s-a împărtășit cu o Taină validă, cu Hristos Însuși, însă cu ce i-a fost de folos? Taina este de vină? Ferească Dumnezeu! Nu, ci omul este de vină. Iar ceea ce spune Gheron Sava nu este altceva decât semnalul de alarmă: nu vă mai împărtășiți, ereticilor ecumeniști, spre osândă cu Hristos Cel adevărat, ci pocăiți-vă și slujiți în adevăr Ortodoxia.

Am în față cărticica părintelui Teodor Zisis care a apărut duminica trecută. O voi traduce în curând. Am citit-o deja. Și spune cel mai bun cunoscător al teologiei Sfinților Părinți – despre el nu cred că poate cineva să se îndoiască și să spună că habar nu are – așadar spune: ereticii se situează pe ei înșiși în afara Bisericii, cel pe care îl slujesc nu mai este Dumnezeu, ci vrăjmașul, însă în nici un caz TAINELE LOR NU SUNT INVALIDE SAU INEXISTENTE. Acest lucru îl va judeca numai un Sinod. Nădăjduim ca până atunci să nu mai aibă de judecat decât erezia, ideea în sine, iar toți promotorii ei să se pocăiască, asemenea lui Petru Apostolul.

5) Părintele Ioan insistă pe cuvintele Iuda a căzut.

Răspuns: așa este și, din păcate, a căzut până în fundul iadului, dar Petru s-a întors (vezi mai sus)

6) Afirmația: „Şi pentru ca să fie şi mai limpede pentru fiecare dintre noi cum este cu ereticul condamnat sau necondamnat Pavel Apostolul ne zice : „De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te, ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit.”(Tit. 3,10-11).”

Răspuns: singur de sine osândit înseamnă că propria lui conștiință îl mustră permanent, chiar dacă din ce în ce mai slab, odată cu trecerea timpului, dacă ereticul continuă să se împărtășească cu Hristos cel real, însă spre osândă, în loc să ia lumină, el ia foc.

7) Pr. Ioan spune: „ecumenismul este suma tuturor ereziilor condamnate sinodal.”

Răspuns: adevărat, dar nu suficient, căci niciodată Biserica nu a condamnat erezii precum: minimalismul dogmatic, episcopocentrismul, teologia baptismală ecumenistă, teoria ramurilor, teoria Bisericii împărțite sau divizate etc. Deci este nevoie, așa cum îndeamnă Sfântul Nicodim Aghioritul, ca un sinod să condamne acestea, alături de blasfemia petrecută în Creta, 2016. Nu noi suntem sinodul, ci arhiereii care mărturisesc drept cuvântul adevărului, oricare și oriunde ar fi aceștia.

8) Interpretarea dată de pr. Ioan canonului 15 este eronată, căci NICĂIERI nu scrie acolo că pseudo-episcopii nu mai au har, că sunt caterisiți din start, ci scrie că ne îngrădim de ei până vor fi judecați de un sinod. Dacă ei nu mai au har – care, repet, nu le este de folos, ci îi arde – atunci ce să mai judeci la ei? Faptul că se împărtășesc cu pâine și vin? Treaba lor. Însă nu este așa, ci ei hulesc adevăratele Taine ale lui Hristos și cutează să se împărtășească cu ele. Hristos NU SE ÎNTINEAZĂ, orice ar fi, așa cum Hristos Însuși nu a devenit vinovat de vreun păcat, cu toate că S-a încărcat cu toate păcatele lumii, de la facerea omului până la Parusie, dând ca preț de răscumpărare pentru ele Însuși Sângele Său.

„Dumnezeiescul har nu pătimește nimic (datorită nevredniciei sau păcătoșeniei noastre), fiindcă este nepătimitor. Când însă noi îl luăm nepregătiți, harul Duhului Sfânt pleacă departe de la noi, în mod nevăzut, doarece zice Sfântul Apostol Pavel: Mirul nu poate să rămână în vas murdar.” (Sfântul Grigorie Palama, Despre Sfintele și înfricoșătoarele Taine ale lui Hristos, op. cit., p. 65) Să remarcăm faptul că harul îl luăm, dar el poate să plece departe de la noi. Dimpotrivă, atunci când sunt adunați în același cuget, cel ortodox, creștinii pot deveni, asemenea Apostolilor: „organe ale Duhului Sfânt, care acționează după dorința și puterea Aceluia. Înlăuntrul lor se aprind făclii, care luminează toată lumea și cele mai presus de lume.” (Idem, Omilie la arătarea și împărțirea Sfântului Duh în ziua Cincizecimii, op. cit., p. 125) Așadar, „să ne întoarcem la adevăr. Numai așa vor sărbători și vom prăznui Pogorârea Sfântului Duh la oameni, înlăuntrul Bisericii lui Hristos.” (Ibidem)

9) Afirmația: „am numărat nici mai mult nici mai puţin de 1237 de Sfinți Părinţi de la trei Sinoade Ecumenice, plus cei 84 din Cartagina, care toţi într-un glas zic: ”PĂRUTU-S-A NOUĂ ŞI DUHULUI SFÂNT CĂ ERETICII NU AU TAINE AFARĂ DE BISERICĂ FIIND EI ŞI TOATE ALE LOR NEPRIMITE ŞI SPURCATE SUNT.”

Răspuns: ereticii trebuie condamnați sinodal, așa au hotărât Sfinții Părinți. Nu altfel.

Să luăm un exemplu, ca să vedem cum se raportează Biserica la eretici și la adepții sau la potrivnicii lor:

Canonul 3 al Sinodului III Ecumenic spune: „Iar dacă oarecare dintre clericii din fiecare cetate, ori sat (localitate de la ţară), au fost opriţi de la preoţie de către Nestorie şi de către cei împreună cu dânsul pentru că cugetă drept (pentru învăţătura lor dreaptă), am îndreptăţit şi pe aceştia să-şi dobândească (primească) din nou treapta proprie. Iar în genere, poruncim ca acei clerici care cugeta deopotrivă (învaţă de acord) cu sinodul ortodox şi ecumenic să nu se supună nicidecum şi în nici un chip episcopilor care s-au dezbinat, sau celor care se despart (de Biserică).”

Canonul respectiv vrea să spună următorul lucru: acei preoți care au fost hirotoniți de ereticul necondamnat Nestorie nu înseamnă că au avut preoție invalidă datorită celui care i-a hirotonit. Cei dintre acei hirotoniți care s-au împotrivit apoi lui Nestorie și au fost caterisiți de acesta sau de cei de un gând cu el, au fost repuși în treapta de preot de Sinodul III Ecumenic. Așadar, Sinodul nu a considerat că aceștia au fost din start hirotoniți invalid. Aici este esența. Iar faptul că au dat mărturia cea bună împotriva ereziei i-a făcut cu atât mai vrednici a fi păstori ai poporului ortodox.

Iată argument canonic cu valoare veșnică, prin pecetea pusă pe el de un Sinod Ecumenic că harul nu este ceva supraadăugat, care se pierde nu știu cum și se primește din nou cu atât mai straniu de înțeles.

10) Foarte bine accentuează pr. Ioan: „Atunci când un minciuno-preot sau minciuno-episcop ecumenist care vrând, nevrând este unit cu erezia filioque, prin recunoaşterea tainelor papistaşe, el când stă înaintea Sfintei Mese şi ridică mâinile cerând Duhul Sfânt, cere prin credinţa lui greşită acel duh care purcede şi de la Fiul, care nu este Duhul Sfânt ci este un duh străin şi spurcat pe care nu îl vesteşte Evanghelia noastră. Acel duh străin niciodată nu va putea lucra ceva sfânt pentru că el nu este sfânt ci spurcat, nu este Dumnezeu ci este demon după Sfântul prooroc David care zice că ”….dumnezeii neamurilor demoni sunt”, niciodată acest duh străin nu va putea să transforme pâinea în Trup şi vinul în Sânge pentru că aceasta este lucrarea Duhului celui Sfânt, Duhul Adevărului.”

11) Exemplul cu hoțul neprins este forțat. De ce? Undeva în Pateric se spune despre un călugăr ce cădea în păcat, apoi se pocăia cu lacrimi.La un moment dat i-a spus satana că degeaba plânge, că oricum nu va scăpa de el. Răspunsul lui a fost: eu știu un lucru, că nu sunt al tău și mă rog lui Hristos să mor în pocăință. Și așa a fost. Nu avem de unde să știm ce este în inima hoțului neprins. Nu poate fi acolo pocăință? Tâlharul de pe cruce nu a avut nimic omenește de câștigat luând apărarea lui Hristos, nici îmblânzirea, nici anularea pedepsei, dar a câștigat raiul. Astfel că afirmația părintelui Ioan de după exemplul cu hoțul: „aşa şi cu ereticul” nu este validă, pentru că exemplul de la care pleacă – hoțul – este lipsit de argumentație logică solidă.

12) Nota Sfântului Nicodim menționată în studiul lui Gheron Sava este clară, arătând necesitatea con-damnării sinodale. În rest, explicațiile date de părintele Ioan sunt sofisme. Pe noi ne interesează nu să exterminăm odată pe toți ecumeniștii – cum ne doresc ei nouă – ci ca ei să se întoarcă la adevăr; iar timpul pentru a face aceasta este până la condamnarea lor sinodală. Acum ei sunt în osândă, în împărtășire cu nevrednicie, în apostazie pentru că hulesc pe adevăratul Hristos, nu o biată bucată de pâine și un pahar de vin…

13) Despre alte opinii legate de cazul Sfântului Serafim sau de băbuța neștiutoare nu mai amintesc, este de prisos, să o mai facă și alții, alegând ceea ce este bun din acest studiu și înlăturând ceea ce este eronat. Am rugat pe pr. Theodor Zisis, pe pr. Nicolae Manolis și pe părinții athoniți să contribuie și cu alte lămuriri, spre a ne feri de schismă. Voi reveni cu amănunte.

14) Citatele din opera Sfântului Maxim nu au menționată sursa, pentru a putea fi identificate corect. Aceasta nu înseamnă că nu ar fi afirmat cele scrise acolo. Oricum, el vorbește în al doilea citat de cei care nu sunt în Biserică, pe când noi avem de-a face cu ereticii care au fost botezați ortodox, au fost mădulare vii ale Bisericii și acum au căzut în erezie. Le urăm pocăință și întoarcere.

În concluzie, studiul părintelui Ioan cuprinde multe lucruri bune (citate biblice, patristice, texte și canoane), însă în proporție de peste 80% argumentația logică suferă de raționalism, iar cunoașterea teologică de neștiință. Un lucru este clar: ereticii ecumeniști nu au nici un folos din îndrăzneala lor cumplită de a se apropia de Sfintele Taine, iar dacă nu se vor întoarce la duhul Bisericii Celei Una, ci vor rămâne căldicei, în suficiența puterii lor lumești și în tăcerea lor nemărturisitoare și ateistă, vor avea parte de condamnare sinodală și de cuvântul lui Hristos: „Am să te vărs din gura Mea” (Apocalipsă 3, 16)

Rămân câteva întrebări în suspensie, la care în mod asumat ar trebui să răspundă autorul studiului analizat aici pe scurt:

 1. a) devreme ce toată ierarhia românească este ACUM ecumenistă, în viitor ce facem, mergem înainte fără ierarhie, fără să ne mai pese că ar fi bună o ierarhie ortodoxă, vrem să ajungem ca bietul și nesăbuitul Luther?

 b) mergem pe ideea că sinod care să condamne ecumenismul nu va mai fi până la Parusie, așa cum spun unii? Dar de unde știu aceștia SIGUR?

 c) dacă un preot întrerupe pomenirea azi, dar el nu mai este preot demult, căci a pierdut-o cu tot cu har și cu Taine imediat după momentul Creta, cine și cum și unde îl rehirotonește, îi dă harul etc?

 d) insistența părintelui Ioan în a schimba cât mai curând și calendarul (a trece pe cel vechi, nu că nu ar fi acela cel bun, ci pentru că cei de pe nou NU AU HAR, cum spun stiliștii) ce rol are în toată povestea asta?

 e) am întrerupt pomenirea pentru a ne face propria grupare sau ne dorim cu lacrimi întoarcerea fraților noștri la adevăr și ferirea noastră de propria cădere?

Să ne lumineze pe toți Bunul Dumnezeu și îmi cer iertare dacă am greșit cu ceva!

Redacția

Anexă: textul numit Expresia conștiinței noastre, la:

Spre luare aminte!

34 Responses to O primă analiză a unui studiu teologic recent

 1. admin2 says:

  În spiritul comunicării:
  Am pus un comentariu la articolul https://danielvla.wordpress.com/2017/11/07/comunicatul-intarziat-al-intalnirii-de-lucru-de-la-beius-din-11-12-septembrie-si-un-comentariu/comment-page-1/#comment-8129
  sper să îi dea administratorul site-ului acordul.
  Dar merită să îl scriu și aici:
  Domnule Daniel (sau cum vă cheamă), să trăiți!
  În primul rând vă spun că zilnic sughiț de 100 de ori, de câte ori spuneți câte un Doamne miluiește pentru mine. Nici mama nu mi-a purtat așa de grijă vreodată. De aceea v-aș ruga să îmi trimiteți numele celor vii și adormiți din familia dvs – pe adresa ciprioan@yahoo.com – să vă pomenesc și eu în fața Sfântului Altar, după putere, spre mântuire. Vorbesc serios.
  Cât despre articolul de pe orthocalomnia.ro, câteva lucruri sunt clare:
  1) Funcția care mi s-a dat (în lipsă) a fost după ce în prima zi am refuzat împărțirea oricăror ”dregătorii”, deci este o batjocură pe față.
  2) Înmormântarea cu pricina a umflat spiritele și trebuia să îl apere cineva specializat pe pr. Ioan Ungureanu, pe care să îl țină Domnul sănătos și să o ierte pe soacra lui.
  3) Stilul comunicatului vădește cine este autorul, din cei 12 părinți prezenți cel puțin 7 nici măcar nu au deschis vreodată gura să spună ceva, darămite să dea comunicate. Să nu vă povestesc de un bătrân monah care mai ”fura” și câteva ore de somn… în sinaxă.
  4) Acest comunicat nu trebuie luat deloc în seamă pentru că nimeni nu îl semnează. Este din Țara Nimănui și este adresat doar celor considerați… plebea (am ocolit un sinonim, ca să nu se simtă nimeni jignit). Cu toate că nu este așa.
  5) Comunicatul este cumulat cu studiul de acum simplului Mihai S. Chirilă, care a renunțat la statutul de ”teolog.” Slavă Domnului! Studiul face reclamă părtășiei la erezie, după principiul: ”părinte Claudiu, eu îți țin ție spatele, iar tu mie. Important este să meargă treaba.” Nu vă faceți griji, va veni și răspunsul – patristic, teologic, ortodox, nu vorbe în vânt.
  6) S-ar cuveni un comunicat prin care părinții care nu au fost prezenți, alături de popor, să se dezică de autorul comunicatului – dacă se va afla cine este – și de semnatarii lui – care nu cred că există. Deci, ăștia ne cred nebuni. Nu-i bai, dar NOI NU MANIPULĂM !
  Cu respect, pr. Ciprian

  PS – am slujit cu pr. Sava, am slujit cu pr. Teodor și încerc să mențin unitatea, dar nu una falsă, ci cea în adevăr, chiar dacă mai sar scântei. Fără patimă, fără ranchiună, doar să se limpezească apele!
  PS 2: ziceți mulțam, că vă ajut cu … rating-ul !

 2. grigorie says:

  “Așadar, și Petru a trădat, însă Hristos nu i-a spus nimic că nu ar mai fi Apostol, ci l-a trimis să pască oile și mielușeii.”
  Este clar ca prin tradare a cazut din apostolat, altfel nu se explica “repunerea lui între apostoli”, sau cum spun Sfintii Parinti ca Mantuitorul i-a innoit apostolatul.
  Cred ca este prea indrazneata tilcuirea pe care o faceti la canonul 3 al Sinodului III Ecumenic.

  • admin2 says:

   Eu nu spun de la mine, ci din ceea ce am citit, iar tâlcuirea Canonului aparține părinților athoniți.
   Cu respect, pr. Ciprian.

 3. admin2 says:

  Întrebarea dvs vădește că nu ați înțeles problema teologiei harului.
  Soluția este simplă: cât mai mult spuneți rugăciunea Doamne Iisuse… și nădăjduim că vă va lumina Dumnezeu.
  Mie îmi pare rău de părintele Ioan, dar educația lui teologică nu este problema mea. Dacă aș posta mesajele pe care le-am primit de la el și ați vedea stilul de exprimare, cu siguranță vă ies… câțiva peri albi. Dar eu nu sunt supărat pe el și nădăjduiesc să își dea seama că merge spre schismă cu pași mari. să nu fie !
  Pr. Ciprian

 4. IOAN says:

  Toată bomba la acei Preoți care sau ingradit de Episcopii ecumeniști conform canonului 15 este că unii au plecat după o vreme din pole session cu intarziere sau pur si simplu cloceau in taină deja in inima lor inexistența harului BOR și prin urmare toți sunt căzuți din Biserica Ortodoxă în afară de ei cică marturisitorii logici dar fara minte teologică reală…
  Acest articol al Pr. Ioan Miron combatut de dumneavoastră Părinte Pr. Ciprian Ioan Staicu foarte documentat a apărut imediat după ce în mediul facebook văzand propaganda puternică a noilor erezii netrușnice am postat că în BOR foarte clar este Har și toți Episcopii și Preoții au Harul preoției până la caterisirea, afurisirea și anatemizarea celor vinovați de erezie… în urma aceste afirmații toți au luat foc zicand printre multe invective ca eu sunt cel mai mare antichrist…
  după cum banuiesc varful de lance în această mișcare nouă este un anume Pr. Tudor …care nici nu știu dacă există in realitate sau este chiar un satanist schismatic de Slătioara…poate dumneavoastră îl știți în relitate..
  această persoană este foarte activă și influentează mult și Preoții mai naivi care au conturi facebook și îi susțin inepțiile grandioase…

  • admin2 says:

   Despre sărmanul părinte Tudor:
   Da, înjură ca la ușa cortului. Mai nou a lăsat-o mai moale. Cel puțin în mesajele trimise mie. Este foarte activ pe facebook.
   Știu că este din Roșiorii de Vede.
   Nu cred că mai face parte din Biserica Ortodoxă.
   Cineva dintre noi care a slujit cu el mi-a spus că niciodată nu a simțit așa tulburare la o slujbă.
   Domnul să ne lumineze!
   Pr. Ciprian

 5. Elena says:

  Oare aparitia in noua varianta a parintelui Ioan Miron nu o fi un scenariu de genul? :
  lansarea unui al treilea pentru a va decredibiliza .
  Radeniul fiind decredibilizat, ramas fara forta de persuasiune dupa ce si-au aratat adevarata fata, era necesara introducerea in scena a unei terte persoane care sa incerce o scindare si crearea unei noi grupari…; persoana poate fi lansata de Radeni sau nu….
  Vom vedea…

  • admin2 says:

   Eu nădăjduiesc că este vorba de neștiință (de fapt de înțelegere greșită teologică, datorită necunoașterii suficiente istorice și a contextului în care Sfinții Părinți spuneau și făceau ceva), nu de rea voință.

  • Dorin says:

   Asta cred și eu. Trebuie să ne gîndim mai puțin la scenarii, conspirații și subterfugii din partea celorlalți și mai întîi de toate să credem în buna credință și intenție a celui ce ni se adresează, nu deodată în reaua voință.
   Chiar de greșește conștient sau nu, trebuie să avem și voința să căutăm, să demonstrăm în ce constă greșeala sa, dar nu să-l bănuim din prima că ar fi vreun agent ceva.
   Chiar cînd e vorba de aplicarea legii omenești într-un proces, e nedrept judecătorul care ar începe procesul de judecată de la preconcepția personală că una din părți ar fi mîrșave din start.
   Iar noi fiind creștini, următori ai Evangheliei lui Hristos, trebuie să procedăm mai presus de cele omenești. Oare nu ne învață Apostolii și Evanghelia lucrurile astea:
   – ”De-ţi va greşi ţie fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine şi el singur. Şi de te va asculta, ai câştigat pe fratele tău. Iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din gura a doi sau trei martori să se statornicească tot cuvântul. Şi de nu-i va asculta pe ei, spune-l Bisericii; iar de nu va asculta nici de Biserică, să-ţi fie ţie ca un păgân şi vameş.” Matei 18, 15-17
   – ”Luaţi aminte la voi înşivă. De-ţi va greşi fratele tău, dojeneşte-l şi dacă se va pocăi, iartă-l. Şi chiar dacă îţi va greşi de şapte ori într-o zi şi de şapte ori se va întoarce către tine, zicând: Mă căiesc, iartă-l.” Luca 17, 3-4
   – ”Dar tu, de ce judeci pe fratele tău? Sau şi tu, de ce dispreţuieşti pe fratele tău? Căci toţi ne vom înfăţişa înaintea judecăţii lui Dumnezeu… Deci, dar, fiecare din voi va da seama despre sine lui Dumnezeu. Deci să nu ne mai judecăm unii pe alţii, ci mai degrabă judecaţi aceasta: Să nu daţi fratelui prilej de poticnire sau de sminteală.” Epistola către Romani 14: 10, 12-13
   – ”Bine este să nu … faci ceva de care fratele tău se poticneşte, se sminteşte sau slăbeşte (în credinţă).” Epistola către Romani 14: 21
   – ”Şi va pieri prin cunoştinţa ta cel slab, fratele tău, pentru care a murit Hristos!
   Şi aşa, păcătuind împotriva fraţilor şi lovind conştiinţa lor slabă, păcătuiţi faţă de Hristos.” Epistola întâia către Corinteni 8: 12,13
   – ”De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te” Epistola către Tit 3,10

   Nici unui creștin nu-i este îngăduit a osîndi/judeca pe aproapele său, fie el prieten, un oarecare sau dușman pentru păcatele sale, afară de eres.
   Pentru dragostea de aproapele ce trebuie s-o aibă tot creștinul, ești obligat să arați aproapelui greșeala sa lui înșiși, cu atît mai mult dacă acesta este un eres, căci acesta îl desparte de Dumnezeu și Biserica Sa. Adică să arați kakodoxia părerii sale, ceea ce prevede ca tu să știi ce este ortodox.
   Dacă nu știi/nu poți sau nu vrei să demonstrezi că este eres și care e acesta și cum se deosebește de ceea ce este ortodox, atunci ferește-te și nu osîndi aproapele pe degeaba, singur osîndă îți acumulezi. Lasă-i pe alții s-o facă și ajută-i cu ce poți.
   Dacă i-o arăți cu toată dragostea și nu se căiește, nu se îndepărtează de ea, atunci mai chemi martori ca să adevereze Adevărul de minciună (eres, kakodoxie). Dacă nici așa nu se căiește, îl spui Bisericii. Dacă nici de Biserică nu ascultă, fugi de el, depărtează-te neapărat și osîndește-l pe față ca să nu cunoască și alții și să se ferească/îngrădească. Doar acest fel de osîndire ne este îngăduit, adică osîndirea păcatelor împotriva dreptei credințe, iar nu osîndirea păcatelor personale:
   http://lumea-ortodoxa.ro/unica-osindire-ingaduita/ , iar în caz că nu merge site-ul vezi în cache: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-4WGaV2GYjMJ:lumea-ortodoxa.ro/unica-osindire-ingaduita/+&cd=1&hl=ro&ct=clnk&gl=md&client=firefox-b

 6. Vasile says:

  Este dubioasa intrarea in scena a parintelui Ioan Miron tocmai acum, cand de fapt el va cunostea de mult timp pozitia referitor la toate cele pe care le contesta acum.
  A avut o revelatie tocmai acum cand a cazut constructia chirilista?
  Ar trebui sa postati mesajele pe care le-ati primit de la parintele Ioan Miron ca sa ne formam si noi o parere .

  • admin2 says:

   Nu postez nimic, ca să evit cearta. Noi vrem unitate, dar în adevăr. Și ne vom dumiri cu toții. Sperăm. Mie mi-e dor de părintele Ioan pe care îl știam.
   Însă mi-a plăcut un argument frumos al cuiva: Sfântul Maxim Mărturisitorul, un simplu monah, vreme de ani de zile a umblat prin Răsăritul bizantin, prin nordul Africii, ajungând până la Roma, la papa Martin I (ortodox și sfânt). Și se spune în viața Sf. Maxim că el pe unde mergea convoca sinoade. Adică îi aduna pe preoți, pe mireni, pe călugări, probabil uneori discuta și cu ierarhi și prezenta pericolul ereziei monotelite. Numai la Roma a găsit receptivitate, iar papa Martin I a preluat lupta cu erezia, trimițând celorlalți ierarhi din lumea bizantină scrisori de îndemn la lupta cu erezia.
   Ceea ce este important în acest context – căci fără context nu putem niciodată înțelege ceea ce citim, ci dăm loc doar la păreri proprii, adesea eronate – este că Sfântul Maxim a dus lupta contra ereziei nu ca și cum gata, nu mai era har în Biserica Ortodoxă, toți erau eretici, harul a dispărut, ci el s-a comportat ca unul care voia să îi ajute pe ceilalți să se lepede de erezie, iar pe sine s-a păzit cu acrivie să nu cadă în ea.
   Exact aceasta încercăm și noi să facem – după cum ne luminează Domnul. Atât și nimic mai mult. Dar nici mai puțin. Cu ajutorul Lui !
   Cu respect, pr. Ciprian.

 7. Mihai says:

  Ca teolog si doctor, sa va dau un test decisiv , Sfintii Parinti au considerat ortodoxa pozitia Sfantului Teodor Studitul in problema Typos-ul sau nu ?

  • admin2 says:

   Îl voi întreba pe părintele Theodor Zisis, el și-a făcut doctoratul pe opera Sfântului Teodor Studitul și este cel mai în măsură să răspundă.
   Eu nu îmi exprim păreri personale, nici nu fac pe cunoscătorul, ci mă strădui să nu deraiez de la învățătura patristică, ucenicind la cei care cunosc mult mai bine răspunsurile ortodoxe.
   Nu înțeleg de ce pentru unii dreptul meu la exprimare este aruncat la gunoi. Oricum, nu le va merge, nu slujesc lumii, ci lui Hristos.
   Cu respect, pr. Ciprian.

 8. admin2 says:

  De dragul dușmanilor eu nu mă cert cu prietenii, ca unii să saliveze pe la colțuri. Doamne, iartă-mă!

 9. admin2 says:

  Cred că la capitolul bun simț mai este de lucru… Spor.

 10. maria says:

  CIOBANU

  Doamne ajuta,
  Vreau sa va intreb, asa ca un mirean care nu are cunostinte teologice, care este motivul pentru care ne-am ingradit de erezie, noi cei care am ales sa urmam preotii nepomenitori? De ce sa vin eu la Radeni din capatul celalalt al tarii ca sa particip la Sf. Liturghie unde slujeste un slujitor al lui Dumnezeu care a fost in comuniune cu ereticii la consistoriu? Atunci ma duc la biserica din parohia unde locuiesc , pana va fi un sinod care sa dea anatema sinodul din Creta. Domnule Chirila, sfintii parinti spun ca la vremurile de pe urma, vrajmasul diavol ii va insela si pe cei alesi. Toti mucenicii cand au trebuit sa-L marturiseasca pe Hristos, nu au facut teorie, L-au marturisit cu inima si cu fapta. De ce nu intelegeti cat de subtire este viclenia vrajmasului. Am impresia ca turma mica a lui Hriestos va fi f.f. mica. Dumnezeu are nevoie de faptutori nu de teoreticieni. Eu nu spun sa uram pe nici un pomenitor, sa ne rugam pentru ei, dar sa ne ingradim cu adevarat. Ce inseamna a te ingradi de ceva? Dexul spune: ÎNGRĂDÍ, îngrădesc, vb. IV. 1. Tranz. A împrejmui un teren (cu gard, cu uluci, cu zid etc.); p. ext. a hotărnici. ♦ Refl. Fig. A se pune la adăpost, a se apăra cu ajutorul cuiva sau a ceva. 2. Tranz. Fig. A pune limite, a stăvili. 3. Refl. recipr. (Înv.) A se înțelege, a cădea de acord. – Cf. sl. graditi. Daca noi slujim si lui Hristos si lui mamoma, oare ii este placut lui Dumnezeu? Poate daca ne ingradim cu adevarat, ii trezim si pe altii la realitate. Este crestineste si placut lui Dumnezeu, sa va intalniti cu cei care sunt partasi la erezie, asa cum ii numiti dv., sa discutati pe seama acestor paradoxuri care au aparut ca urmanre a unui mod de intelegere diferit al hotararilor sf. Sinoade Ecumenice, dar in nici un caz sa slujiti cu ei. De ce noi pliroma care am participat la Sf. Liturghie de la Radeni, nu am fost informati ca vom fi in comuniune cu un parinte care s-a rugat cu ereticii? Daca luati o hotarare , va rugam sa o luati pentru dv. si familia dv. Vom sta acasa , ne vom ruga, si ne vom impartasi o data pe an, unui slujitor care nu face iconomie, asa cum incercati dv. sa ve induceti. Fratilor din cauza prea multei iconomii biserica ortodoxa a ajuns in acest impas. Curand capul bisericii va fi papa, dupa cum bine stiti ca s-a recunoscut primatul papal in sept. 2016 la Chieti Italia. Si atunci veti vorbi tot despre iconomie? Veti indemna si atunci la asteptarea unui sinod care sa dea anatema sinodul din Creta? Dv. veti fi raspunzator pentru cei care vor face schisma. Omul nu mai stie cum sa procedeze. Eu cred ca toti nepomenitorii ar trebui sa fie mai uniti ca oricand, pastorii nostri sa ajunga la o comuniune in ceea ce priveste intelegerea si aplicarea Sf. Canoane, sa nu existe intre ei vrajba vadita si intretaiere de orgolii care dezbina turma. Hristos a fost smerit si bland. Acestea toate sunt constatari personale, si eu ca si multi laici simpli doresc sa ma mantuiesc.

  • admin2 says:

   Pentru astfel de mesaje vă rog să vă adresați la orthodoxinfo, supervizat de dl Chirilă, ca să fiți sigură că mesajul ajunge la destinatarul dorit.
   Vă doresc multă sănătate, credință statornică și mărturisire curată, spre mântuire !
   Cu respect, pr. Ciprian.

   • admin2 says:

    SPRE LUARE AMINTE DE CĂTRE CINE DOREȘTE!
    Sunt unii care își varsă amarul prin comentarii pe acest site – adică încearcă – și sunt nemulțumiți că nu primesc undă verde. Nici nu o vor primi, asta e 100% clar.
    Eu mă exprim concis, pe puncte, argumentat, teologic, nu scriu fraze lungi, nu amețesc lumea cu zeci de citate, mă păzesc cu toată grija a nu greși, căci nu vreau să port responsabilitatea căderii cuiva. Iar adesea îmi cer iertare pentru ceea ce poate am greșit.
    Vreți să purtăm un dialog? Exprimați-vă la fel, căci altfel toate insultele proferate vădesc un singur lucru: nivelul de educație și de maturitate al fiecăruia. Limbajul de mahala nu va fi acceptat AICI.
    Iar cui nu-i place acest site, nu e nici un bai. Nimeni, dar absolut nimeni nu verifică și nu se interesează de numărul de cititori. Și nici nu o va face. Cine vrea, se uită, cine nu, nu. Iar dialogul constructiv este întotdeauna posibil.
    Cu respect, pr. Ciprian.

 11. admin2 says:

  Amin.
  Și eu îmi cer iertare față de toți cei pe care i-am supărat și îi iert – personal (când mă voi întâlni cu fiecare) sau în orice alt mod (cum ar fi și acesta, tehnic, dar nu inexistent) – pe toți cei ce m-au mâhnit.
  Să fim uniți, în Hristos! Fără compromisuri, fără abateri, pe calea Sfinților Părinți.
  Pr. Ciprian Staicu

 12. admin2 says:

  Vedem ce este de ales și de ce trebuie să ne ferim!
  Să fim ai lui Hristos!

 13. iscru emanuel says:

  Noi marturii ale unor oameni intamplate dupa ce au renuntat la CNP care confirma inca odata ca acestea sunt de la diavol si masoni si ca sunt lepadare de Hristos,radacina copacului acestui sistem antihristic care inca te tine legat de cele lumesti si nu iti lasa timp de rugaciune,multi se vor pierde si insela in mintea lor crezand ca asta nu e o problema.trag un semnal pentru toti parintii nepomenitori sa urmareasca bine toate cele 3 postari despre CNP ,atrag atentia ca am foarte multe documente din Sfinti care ne spun clar despre CNP.In ce ne punem nadejdea in acest nr?in spatele caruia sta 666?ne punem nadejdea in sistemul atnihristic sau in Dumnezeu?ganditi-va foarte bine.De ce spui ce ma fac fara cnp ca nu pot munci ,nu pot merge la spital da?dar cand vor scoate banii cash ce vei face?de ce viclenesti?astepti ultimul moment?cine te va ajuta atunci in ultimul moment?daca u nu i-ai facut loc Harului dinainte sa lucreze cu putere,de unde teama aia?nu de la diavol.Duhul sfant iti da putere ,sanatate si curaj.La Apostoli dupa cinzecime cine a mai stat in fata lor?Dar a venit Duhul sfant.Noi nu Il lasam sa vina din cauza dracismelor acestea.Eu va marturisesc ca dupa ce am lasat buletinul te simti liber cu adevarat,ai curaj mai mult, si ravna si mai mare spre Dumnezeu.Sa ne invatam cu greul dinainte ca atunci cand va venii foarte greu sa facem fata.Sa nu ascultati la niciun preot care va spune ca cnp nu este problema,sa ascultati de Sfinti,cel care spune ca nu e o problema este legat el de cele lumesti si are si el acte de aceea.Sa ascultam de Sfintii prin care a vorbit Dumnezeu nu de oameni,indiferent cat de smeriti ar parea,daca nu luptam pe amandoua fronturile,ne ingradim de erezie si ne prinde diavolul cu sistemul.O sa vedeti.Teren,casa la tara,la poale sa ne cultivam ceva sa putem trai simplu din munca noastra ,si sa lucram rug si sa marturisim in acelasi timp pe Dumnezeu si pericolele care vin peste noi.
  https://www.youtube.com/watch?v=JQ2DXw4463c&feature=youtu.be

  • ban says:

   Cam asa e. Cnp-ul iti induce frica de libertate. Te gandesti ca fara el nu poti lucra, nu te poti trata, nu poti vinde si cumpara, deci te tine aproape de sistem, pana te obisnuiesti cu inlesnirile lui si nu mai poti face nimic cand va veni pecetea. Te face robul sistemului, degeaba zici ca esti liber.
   Deja cnp-ul se cere peste tot, nici nu te mai cauta dupa nume; oare nu e asta nr. omului, sau nr. de om din apocalipsa? Caci nu e greu sa-l puna pe pecete si sa-l asocieze cu 666. Caci simbolic cnp e 666, e dajdia pe care o dai sistemului, cum popoarele dadeau bir evreilor 666 talanti, adica economic intelegand; in locul numelui de botez sistemul iti cere numarul numelui, adica al cnp-ul tau.

 14. Elena says:

  Pt. Dorin:
  Acum doar nu aveti pretentia sa fim legume, sa nu ne mai intrebam nimic si sa luam totul ca atare. Daca lecturati comentariul cu atentie remarcati ca era o intrebare si nu o judecata. Nu l-am judecat pe par. Ioan Miron ci doar mi-a ridicat niste semne de intrebare atitudinea sa subita…Trebuie sa recunoastem ca este cel putin ciudat, ca apare acum cu aceasta teorie …

 15. Elena says:

  Se tot vorbeste de CNO care inrobeste si te face robul sistemului, de pecetea care sta sa vina…Oameni buni robi ai sistemului este o lume intreaga pentru ca de buna voie a consimtit la sclavia moderna…cu scuza ASA-I ACUM…NU domnilor nu trebuia acceptata robia pe teoria asa-i acum…o mana de descreierati nu puteau face nimic fara multime.
  Si ce pecete sa mai asteptam? Faptul ca toata lumea, exceptie facand foarte putini , pt. un servici , altii pt satisfacerea orgoliilor profesionale si de alta natura., etc au acceptat sa-si tradeze aproapele , asta ce se cheama? Unde-i IUBIREA DE APROAPELE, LEGEA SUPREMA LASATA DE BUNUL DUMNEZEU? Cedata lui mamona? Si atunci ce pecete mai asteptam cand de azi lumea accepta DEJA FANTASMAGORIA ca nu pot vinde si cumpara fara a accepta datul la geoale si „ASA-I ACUM”?
  PE MINE NU M-A INTREBAT NICIUN PREOT DACA DAU LA GEOALE SI NICI NU MI-A INTERZIS SFANTA IMPARTASANIE PT ASTA.De ce ? PT. CA ASA-I ACUM….Haideti sa nu ne mai ascundem dupa deget, sa ne gandim la o pecete viitoare, cand deja traim vremurile pecetii. Ca-ti mai pune sau nu o pecete cand deja te-ai vandut ce relevanta mai are?

 16. florentina says:

  @Emanuel Iscru: Tu neavand copii si sotie ti e simplu sa renunti la CNP.Foarte bine!Dar noi casatoriti numai ducem copi la scoala?iarta-ma,te rog dar nu am auzit VRE-O DATA,pe PR.IUSTIN sa spuna ca nu tb.acceptat CNP-UL numai de actelmd cu cip a vorbit.

  • admin2 says:

   Nu suntem numere, ci persoane. Va trebui sa luptăm pentru asta. Din timp, nu când situația ne va depăși…

 17. Elena says:

  Iertati parinte!M-a luat valul.A da la gioale, intr-un limbaj mai putin academic,inseamna a-ti lovi aproapele,a-l trada:o data,de doua ori,de nenumarate ori pana devine obisnuinta si spui”asa-i acum…”Dumnezeu sa se milostiveasca de noi toti!

 18. Mihai says:

  C.n.p-ul este unul dintre pașii antemergatori pecetluirii, că și aici sa procedat că și în cazul ecumenismului, cel al pașilor mărunți încât să nu se observe, de acum in colo sa avem grijă să nu primim actele electronice care știm bine în ce constau

 19. iscru emanuel says:

  Fiti atenti o proorocie care ne confirma cat de aproape suntem de venirea Antihristului sa fiti atenti la minutul 4,dar vizionati de la inceput sa intelegeti

  https://www.youtube.com/watch?v=rAVU7ryLoW8&t=127s

 20. Mihai says:

  Mitropolitul Ieremia de Gortina – nesemnatar al documentelor eretice de la Sinodul talharesc din Creta, ne avertizeaza in omiliile sale, asupra vremurilor ce le traim : link http://acvila30.ro/mitropolitul-ieremia-de-gortina-traim-in-vremurile-premergatoare-fiarei-din-apocalipsa/#more-120038 si link http://acvila30.ro/mitropolitul-ieremia-de-gortimitropolitul-ieremia-de-gortina-nu-ne-asteptam-sa-se-ajunga-intr-un-asemenea-hal-in-elada-noastrana-2/
  Un documentar exceptional prin adevarul marturisit despre eretici, pe https://www.youtube.com/watch?v=DPKkOLQM3TU