Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Poezia „Sudori de sânge” – de prof. Paraschiva Rădoi

SUDORI  DE SÂNGE…

 

Târziu am înţeles, acum abia,

Cu mintea-n Ghetsimani adăstând

De ce în chin de moarte Se ruga

Iisus al meu, sudoare sângerând !

 

Ştia că ne vom îndărătnici

Şi ne vom face tot mai răi, mai răi…

C-arareori spre cer vom mai privi

Şi ne-om abate pe străine căi…

 

Că vom nesocoti iubirea Sa

Şi jertfa lui o vom nesocoti,

Ştia că vom cădea, tot vom cădea

Şi în păcate grele vom trăi !

 

Că vom fugi de cruce a ştiut

Şi că de încercări ne-om speria,

Că nu vom trece pe unde-a trecut

Şi suferinţei Lui nu-i vom urma !

 

Învârtoşaţi şi totuşi slăbănogi,

Nefericiţi şi trişti, dar cârtitori,

El ne-a văzut de-atunci şi orbi şi-ologi

Doar de deşertăciune vânători !…

 

Plăceri lumeşti ştia că vom iubi

Şi cerbicia va dospi în om,

Ştia că de necazuri vom fugi

Şi mere multe vom lua din pom…!

 

Nu gândul la piroane L-a durut

Că sânge picura sfânta-I sudoare,

Ci pentru că de-atunci El a văzut

A fiilor de Tatăl lepădare !

 

Devastatoarea noastră neiubire

Și dezbinarea cea mai de pe urmă

Ce-aveau să vină-apoi în omenire

El le-a văzut, Ceresc Păstor de turmă !…

 

Atunci iudeii L-au crucificat

Trădat de Iuda, spre vânzare !

Azi, ortodoxul-Iudă, apostat

E şi mai plin de cuie-n buzunare !

 

Şi batem cuie-n dulcele Iisus

Și răstigneşte fratele pe frate !…

Sudori de sânge se preling de sus…

Le vom plăti amar… cu toţi… pe toate !

 

Prof. Paraschiva Rădoi