Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Episodul 10 al Campaniei ortodoxe: „Sunt sănătos, mulțumesc Domnului!”

Am primit pe mail azi, 12 aprilie 2020, din Italia, de la un fiu duhovnicesc, căruia îi mulțumesc, urându-i sănătate și mântuire:

Îți mulțumim, Hristoase Dumnezeule, că suntem sănătoși…!

Îți mulțumim, Doamne, pentru toate binefacerile Tale, Îți mulțumim, Doamne, că ne trezești din somn în fiecare dimineață, Îți mulțumim, Hristoase Dumnezeule, că ne ierți iar și iar toate ticăloșiile noastre.

Îți mulțumim, Maică Preacurată și Pururea-Fecioară Maria, că nu ne lași pe noi, ticăloșii, îți mulțumim, Maica noastră cerească, pentru că te rogi pentru noi, păcătoșii, Fiului tău și Dumnezeului nostru, Iisus Hristos, ca să ne dăruiască iertare de păcate.

Îți mulțumim, Doamne Iisuse Hristoase, că ne-ai scos în cale oameni care ne-au ajutat să ne deschidem ochii, să vedem ce se întâmplă azi în Ortodoxie și să ne îngrădim de panerezia ecumenistă. Îți mulțumim, Doamne Iisuse Hristoase, că ne-ai adus în casa și în inimile noastre pe părintele nostru duhovnic, ca să ne îndrume pe calea dreapta a credinței, să ne mustre cu mustrare duhovnicească și să ne întărească atunci când suntem neputincioși.

Îți mulțumim, Doamne Iisuse Hristoase, că încă mai sunt preoți, monahi și credincioși care nu se abat de la calea Ta cea dreaptă. Doamne Iisuse Hristoase, iartă pe toți cei care au vândut Ortodoxia și luminează-i, să-și vadă greșeala și să se întoarcă pe calea dreaptă.

Sfinților: Serafim de Sarov, Efrem cel Nou, Ierarhe Nicolae, Mare Mucenice Dimitrie, Ierarhe Nectarie, rugați-vă lui Hristos Dumnezeu pentru sufletele noastre.

Tămăduiește rănile sufletești și trupești, Doamnă Născătoare de Dumnezeu, liniștește bolile sufletelor și ale trupurilor, potolește viforul rău al năvălirilor vrăjmășești; ridică sarcina grea a păcatelor robilor tăi și nu-i lăsa să piară până în sfârșit.

Că tu ești cununa neamului omenesc, ajutătoare grabnică în necazuri, Maică adevărată a lui Hristos Dumnezeul nostru, ajută-le robilor tăi întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

„Adună, Doamne, poporul Tău risipit și oile Tale rătăcite și adu-i pe toți în Biserica Ta Sfântă,” (Sfântul Ștefan cel Nou)

Doamne, sfințește viața aproapelui meu și coboară iubire în inima mea. Amin.

Ioan cu familia,
Perosa Argentina (Italia)