Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Episodul 49: „Cine îmi confirmă mie că Hristos a înviat?” (Sfântul Nicolae Velimirovici)

Mi-o confirmă conștiința mea, înainte de orice. Apoi mintea mea și voința mea.

Mai întâi, conștiința mea îmi spune: atâtea pătimiri (chinuri) câte a îndurat Hristos pentru binele și pentru mântuirea oamenilor nu ar putea să fie răsplătite cu nimic altceva decât cu Învierea și cu slava mai presus de lume. Pătimirile nespuse ale Dreptului au fost încununate cu slava cea nespusă. Acest lucru îmi dă o stare de mulțumire și de pace.

În al doilea rând, mintea mea îmi spune: fără victoria strălucită a Învierii, toată lucrarea Fiului lui Dumnezeu ar rămâne în mormânt, toată misiunea Lui ar fi zadarnică.

În al treilea rând, voința mea spune: Învierea lui Hristos m-a salvat din ezitările (oscilările) chinuitoare între bine și rău și mă pune cu hotărâre pe calea binelui. Și acest lucru îmi luminează calea și îmi dă sprijin și putere.

În afară de aceste trei glasuri care înlăuntru mă conving pe mine, există desigur și alte mărturii care confirmă aceasta (Învierea Domnului). Sunt slăvitele femei mironosițe, sunt cei 12 mari Apostoli și ceilalți 500 de martori, care L-au văzut și L-au auzit pe Hristos după Învierea Lui, nu în somn, ci în realitate, iar nu numai pentru un minut, ci vreme de 40 de zile întregi.

Îmi confirmă adevărul Învierii și vulcanicul Saul, cel mai mare prigonitor evreu al creștinismului; îmi confirmă că a văzut ziua în amiaza mare acea lumină a Domnului înviat și că a auzit glasul Lui și că a ascultat de porunca Lui.

La această mărturie Sfântul Pavel nu a renunțat nici după 30 de ani, nici chiar în ceasul în care la Roma sabia lui Nero a căzut peste capul lui.

Adevărul Învierii ne este confirmat și de Sfântul Procopie, conducător al armatei romane, care a plecat să îi nimicească pe creștinii din țările Răsăritului, iar acestuia pe neașteptate i s-a arătat Domnul Cel viu și l-a întors înapoi. Iar în loc să îi ucidă pe creștini, de bunăvoie Procopie s-a predat, pentru ca să fie ucis în numele lui Hristos.

Învierea îmi este adeverită și de miile de Martiri ai lui Hristos din închisori, de la locurile de execuție care au existat de-a lungul veacurilor, de la Martirii de la Ierusalim și până la Martirii din Balcani, până în zilele noastre, la Noii Mucenici moscoviți (ruși).

Învierea Domnului îmi este adeverită și de toate sufletele drepte și bune pe care adesea le întâlnesc în viața mea și care se bucură când aud că Hristos a înviat din morți. Acest adevăr răsună în conștiința lor, le încântă sufletul și le face inima să salte de bucurie.

Iau mărturie despre Înviere și de la păcătoșii și de la vrăjmașii lui Hristos. Chiar și numai din faptul că aceștia, ca niște păcătoși și plini de viclenie (răutate), resping Învierea lui Hristos, eu sunt convins de contrariul.

În fiecare tribunal se pune problema comportamentului martorilor și ca urmare a acestuia ei arată nivelul valorii mărturiei lor. Când plini de luciditate, curați și sfinți, Mucenicii susțin că știu că Hristos a înviat, eu primesc cu mulțumire mărturia lor ca fiind cea adevărată. Dar când cei necurați, nedrepți și inconștienți resping Învierea lui Hristos, prin aceasta ei întăresc mărturia primilor (a Mucenicilor) și îmi confirmă chiar mai mult adevărul Învierii Domnului, devreme ce ceea ce ei resping, o fac din împietrirea inimii (reaua obișnuință) și nu din cunoaștere.

Mă conving de Învierea Domnului și destule popoare și rase umane, pe care numai credința în Învierea lui Hristos le-a scos din starea lor de sălbăticie la luminare, de la robie la libertate, de la prăpastia imoralității și a întunecimii la lumina fiilor lui Dumnezeu. Și învierea poporului sârb îmi dă mărturie despre Învierea lui Hristos.

Chiar și cuvântul „Înviere” din morți îmi arată ceea ce este de la sine înțeles. Pentru că fără Învierea lui Hristos nu ar fi existat nici măcar acest cuvânt în limbile omenești. Când Sfântul Pavel a pronunțat pentru prima oară acest cuvânt în Atena multiculturală, atenienii au rămas uimiți și s-au revoltat.

Și astfel, fii ai lui Dumnezeu, vă salut și eu: Cu adevărat a înviat Hristos!

(Sfântul Nicolae Velimirovici, Calea fără Dumnezeu nu rezistă,

Editura En plo, 2008 pp. 70-72)

Sursa – https://katanixi.gr/2020/05/02/%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%ce%bb%ce%b1%ce%bf%cf%82-%ce%b2%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%af%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%b9%cf%84%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%bf-2/

traducere din limba greacă de

pr. Ciprian Staicu