Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Cuvinte de aur ale Sfântului Grigorie Teologul, care ne călăuzesc spre ceruri

Dumnezeu este infinit și de necuprins cu mintea omenească. Iar singurul lucru pe care îl putem înțelege în legătură cu El este că Dumnezeu este infinit și de necuprins cu mintea.

Cere-I lui Dumnezeu să fie Milostiv cu tine, însă așa cum ești și tu milostiv cu ceilalți oameni, la rândul tău.

Cel căruia i s-a făcut un bine trebuie să își amintească mereu de binele primit, binefăcătorul însă nu trebuie să țină minte binele pe care el l-a făcut.

Să ne câștigăm sufletele noastre (adică să ne străduim spre dobândirea mântuirii – n.trad.) prin milostenii, să dăm din bunurile noastre celor săraci, ca să devenim (să ajungem) bogați în bunuri cerești.

Să nu vrei să convingi prin cuvinte, ci prin fapte. Urăsc (Resping) învățătura care nu merge la pas cu (în aceeași direcție cu) viețuirea ta (modul tău de viață).

Adevărul este simplu, minciuna este complicată.

Cel care refuză (se leapădă de) tronuri (cinstiri) pământești, le câștigă pe cele cerești.

Cutezanța (Tupeul) este curajul în legătură cu cele pe care nu trebuie să îndrăznească nimeni a le face.

Legile care sunt dure față de femei au fost scrise de bărbați.

Luminează-te tu însuți (adică ascultă de Domnul, fă voia Lui – n.trad.) mai întâi și să ajungi la curățirea de patimi înainte de a îndrăzni să îi luminezi și să îi cureți de patimi pe alții.

Ni se va cere să dăm răspuns nu numai pentru fiecare cuvânt și faptă a noastră, dar și pentru fiecare timp (cum l-am petrecut), chiar și pentru fiecare clipă și minut dintr-un ceas.

Trebuie să pășim pe calea de mijloc, mai înțelept decât cei care sunt cu totul rupți (de Dumnezeu, de credință – n.trad.), indiferenți și mai omenește decât cei care filosofează fără măsură.

Nici să nu ai un curaj prea mare, nici să te deznădăjduiește peste măsură. Primul (adică prima atitudine) te slăbește, te sleiește de puteri, al doilea te aruncă jos.

Mai bine să fie biruit cineva atunci când trebuie decât să biruiască el într-un mod necinstit și periculos.

Orice cuprinde plăcere (poftă) înșală ușor (pe om).

Virtutea care nu este pusă în practică dispare repede sub influența sau înrâurirea diferitelor împrejurări.

Sfântul Duh a existat întotdeauna și există și va exista, nu are nici început, nici sfârșit, ci este întotdeauna unit și împreună-slăvit cu Tatăl și cu Fiul.

Dumnezeul nostru este Foc care nimicește (face să dispară) răutatea.

Omul valoros (important, cu principii sănătoase) acceptă mai degrabă libertatea prietenilor (de a-i spune în față ce gândesc despre el – n.trad.) decât lingușeala dușmanilor lui.

Cei care iubesc binele (virtutea) Păcii sunt aproape de Dumnezeu și de rațiunile dumnezeiești.

Iubită pace! Ești un bun pe care mulți îl laudă și puțini îl păstrează!

Trebuie să fii biruit (adică de Dumnezeu, să trăiești nu după voia ta, ci a Lui – n.trad.), ca să învingi.

Dumnezeu Se unește și îngăduie să Îl cunoască dumnezeii (adică cei îndumnezeiți, cei care Îl iubesc și fac voia Lui – n.trad.), chiar cu atât mai mult cu cât îi cunoaște deja pe cei cărora Se face cunoscut.”

Sursa – http://trelogiannis.blogspot.com/2021/01/blog-post_225.html

traducere din limba greacă de

pr. Ciprian Staicu