Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Gheron Gavriil Kutlumușiatul (Athos): „Când este îndreptățită neascultarea noastră față de duhovnic”

– Gheronda, îi auzim pe mulți patriarhi și episcopi că spun că papismul este Biserică. Noi ce trebuie să facem? Trebuie să facem ascultare de aceștia?

– Suntem datori să facem ascultare de episcopii noștri, de duhovnicii noștri atunci când aceștia drept învață cuvântul adevărului.

Când însă ei nu învață drept cuvântul adevărului și spun erezii, nu numai de aceștia nu trebuie să facem ascultare, dar nici de vreun înger care ar coborî din cer la noi și ne-ar spune cele opuse față de ceea ce învață Biserica, nu trebuie să facem ascultare.

Avem îndatoriri față de duhovnicii noștri și îndatoriri față de Dumnezeu. Îndatoririle față de Dumnezeu sunt superioare celor față de duhovnicii noștri.

Dacă o îndatorire a noastră față de duhovnic intră în conflict cu îndatorirea noastră față de Dumnezeu, atunci cea față de duhovnic nu mai este valabilă, se anulează.

Avem exemplu în Sfânta Scriptură. Ce citim în cartea Faptele Apostolilor? Cărturarii și fariseii, arhiereii evrei erau conducătorii duhovnicești în epoca de după Înălțarea la cer a Domnului. Aceștia i-au prins pe Apostoli, i-au băgat în închisoare și le-au spus să nu mai propovăduiască pe Hristos. Îngerul Domnului i-a scos din închisoare și le-a spus să propovăduiască Evanghelia lui Hristos. Evreii i-au prins din nou pe Apostoli și le-au spus: Ce v-am zis? De ce nu ați făcut ascultare? Noi suntem conducătorii duhovnicești ai poporului!

Atunci Sfântul Apostol Petru a răspuns: „Se cuvine să ascultăm mai degrabă de Dumnezeu decât de oameni.” (Fapte 5, 29)

În Epistola către Galateni, cap. 1, versetul 8, Sfântul Apostol Pavel spune: „Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o – să fie anatema!”

Era cu putință vreodată ca un înger să meargă la galateni și să propovăduiască cele opuse față de cele învățate de Sfântul Apostol Pavel? Nu, desigur! Ei, atunci de ce scrie Apostolul acestea? Sunt fără vreun scop? Sunt în plus? Sunt fără sens? Așa a fost și a pus acele cuvinte doar la întâmplare?

Le-a pus ca să nu fim atrași și să spunem că episcopul nostru este sfânt, cu rugăciunea lui înviază morți, îi vindecă pe cei paralizați, deschide ochii orbilor, mută munții cu o singură poruncă a lui.

Chiar dacă el face toate acestea, devreme ce zice ceva care nu este în acord cu Biserica nu trebuie să facem ascultare de el.

Citiți în Viața Sfântului Simeon Noul Teolog: Sfântul a vrut să plece din funcția de egumen și l-a chemat pe noul stareț și pe toată obștea, ca să le dea sfaturi. La sfârșit le-a spus: chiar dacă acesta ca om va face ceva care nu este în acord cu Biserica, cu cele pe care Biserica le învață, atunci în mod temporar să faceți totuși ascultare de el și cei mai bătrâni să meargă și să îi spună să se îndrepteze. Și dacă nu se îndreaptă, nu numai de acesta să nu faceți ascultare, dar nici de înger din cer, dacă va veni să vă spuneți să ascultați de el!

Acestea sunt cuvintele Sfântului Simeon Noul Teolog.

Vin unii preoți la chilia mea și îmi spun: mi-a zis episcopul să cunun un ortodox cu o neortodoxă. Și când le spun că acest lucru este interzis de Sfintele Canoane, li se transmite de la episcop că Sfântul Nicodim Aghioritul (care a scris Pidalionul) nu este Sfânt. Episcopul este sfânt. Ce zice Apostolul? „Ascultați pe mai-marii voștri și vă supuneți lor…” (Evrei 13, 17)

Și episcopul cere preoților să facă ascultare de el și în probleme care sunt opuse învățăturii Bisericii.

Cum interpretează Sfântul Ioan Gură de Aur cuvintele: „Ascultați pe mai-marii voștri și vă supuneți lor…”?

Sfântul Ioan Gură de Aur întreabă: „așadar, ce zice, dacă este (conducătorul) viclean, nu vom asculta de el? Și întreabă și propune următoarele: Cum de zici că este viclean? Dacă este viclean din pricina credinței (adică învață erezii – n.trad.), fugi de acesta și depărtează-te, nu numai dacă este un om, și și dacă ar fi înger coborât din cer.

Iată că și marii Sfinți Părinți ai Bisericii învață neascultarea (în condițiile de mai sus, ale propovăduirii ereziei de către conducători – n.trad.).

Unii creștini spun: devreme ce episcopul a spus aceasta trebuie să facem ascultare de el! Și noi întrebăm: dacă episcopul ți-ar spune să nu mănânci nimic vreme de 6 luni, ai face ascultare de el?

– Nu! În aceasta nu facem ascultare!

Așadar, când este vorba de privarea de hrană materială nu facem ascultare, pentru că ne dăunează (ne face rău) ceea ce ne spune episcopul… În cele duhovnicești, dacă el ne cere ceea ce ne face rău și se referă la viața noastră veșnică (adică să ajungem în iad – n.trad.), cum să facem ascultare?

Când episcopul spune ceva ce este conform învățăturii Bisericii, vom face ascultare. Însă atunci când el spune ceva ce nu este în acord cu învățătura Bisericii, cum vom face ascultare?

Celor care spun că trebuie să facem ascultare indiferent de orice, un fericit întru pomenire gheronda atonit spunea: aceștia sunt oameni evlavioși stricați la minte (care au luat-o razna – n.trad.)

Sfântul Athanasie cel Mare, supranumit și „stâlpul Ortodoxiei”, spune în scrierile lui: „dacă episcopul sau presbiterul (preotul), care sunt ochii Bisericii, se întorc cu spatele la adevăr și smintesc poporul, trebuie pe aceștia să îi scoateți dintre voi (să nu mai fiți în comuniune cu ei – n.trad.). Căci este de folos fără aceștia să fiți numărați în lăcașul cel bun (în rai) sau împreună cu ei să fiți afundați, precum (arhiereii) Anas și Kaiafas, în gheena focului.” (în Patrologia Graeca (P.G.), volumul 35, coloana 33 sau în colecția V.E.P.E.S., volumul 33, coloana 199)

Acolo vom merge, cu Anas și cu Kaiafas, în gheena focului veșnic, dacă îi urmăm pe episcopii care spun că papismul este Biserică și are Taine și că trebuie să ne unim cu ei.

Dacă cineva, fie este patriarh, fie arhiepiscop, fie episcop, orice ar fi și nu respectă Canoanele Sfinților Apostoli, Canoanele Sinoadelor Ecumenice și ale Sinoadelor Locale, nu respectă cele pe care le-am învățat de la marii Părinți ai Bisericii, acesta nu este păstor. Ce este?

Răspunsul ni-l dă un mare Părinte al Bisericii, care a trăit în secolul I: „Tot cel ce zice sau face împotriva celor rânduite nu este nici vrednic de crezare, nici dacă ar posti, nici dacă ar trăi în feciorie, nici dacă ar face minuni, ci ție să îți fie ca un lup în piele de oaie, care vrea să sfâșie oile (adevărate).” (Sfântul Ignatie Teoforul, în P.G., volumul 5, coloana 912)

Patriarhul, arhiepiscopul, episcopul oricare ar fi, dacă zice lucruri care nu sunt în acord cu Biserica, cu cele pe care le învață Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți ai Bisericii, nu este păstor ci este lup în chip de păstor și vrăjmaș al lui Dumnezeu și al Maicii Domnului.

Mulți zic: devreme ce este episcop și zice aceasta, vom face ascultare de el. Atunci când Nestorie, care era patriarh, a spus despre Maica Domnului că este născătoare de om și născătoare de Hristos, nu Născătoare de Dumnezeu, trebuia ca să facă creștinii ascultare de el? Pentru că era patriarh? Și să spună: devreme ce o zice patriarhul, vom face ascultare? Ce s-ar fi întâmplat așa? Ar fi devenit toți eretici și s-ar fi pierdut. Nu s-ar fi mântuit niciunul, dacă l-ar fi urmat.

Vin la chilia mea unii candidați la preoție și mă întreabă dacă au binecuvântare să devină preoți. Îi întreb: ai avut relații intime cu o femeie înainte de căsătorie sau cu vreun bărbat? Sau nu cumva în cadrul căsătoriei tale îți înșeli soția, faci adulter? Și ei îmi spun: dar episcopul mi-a spus că pot să fac acestea.

Le răspund: în Ziua Judecății nu te va judeca episcopul tău, ci Stăpânul Hristos.

– Mi-au spus că dacă există pocăință adevărată, iubirea lui Dumnezeu poate să le acopere pe toate…

Important nu este ce zic eu sau ce spuneți dvs sau ce vă spun alții. Important este ce spun Sfinții. Importantă este voia lui Dumnezeu…

Sursa – http://trelogiannis.blogspot.com/2021/02/blog-post_265.html

traducere din limba greacă de

pr. Ciprian Staicu