Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

O poezie a unui suflet care are nevoie de rugăciunea noastră…

Zbucium

Din volburoasele șuvoaie

Se zbate sufletul să scape;

Cu lațuri strânse și greoaie

Se-mpovărează mult, buimacul.

Și umblă fără îndrumare,

Își uită rostul său pe cale

Și dintr-o pâclă deasă, sumbră,

Vrăjmași de moarte stau la pândă.

Și iată, sufletul abat,

Cu dulci momeli l-au înșelat

Și-l poartă-acum, amăgitor

Spre tenebrosul lor decor.

Pe drum, cu aspră vitregie

Duc sufletul spre nebunie,

Iar haina-și albă singur rupe,

Pe trup i se brăzdează cute…

Și răni se fac pe chip și coate,

Mintea de noimă nu-și mai poartă,

Se zbate sufletul să scape

Din blestemata-ncăierare

Și la Izvor iar să se-adape…