Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

„Oasele goale îi conving pe toți cei care le văd că nimic din cele pământești nu este al nostru.” (Sfântul Grigorie Teologul)

„Oamenii, însă, după ce au scos din pământul aurul, argintul și pietrele prețioase și după ce și-au făcut haine moi și pieritoare (trecătoare) și după ce au dobândit alte lucruri asemenea acestora, care constituie cauze ale războaielor și ale revoltelor și ale regimurilor (politice) tiranice, au fost cuprinși (dominați) de o absurdă părere de sine (că sunt cei mai puternici, mai înzestrați și că nimeni nu este ca ei). Astfel ei nu arată milostivire către semenii lor nefericiți și nu vor nici măcar din ceea ce le prisosește să dea celorlalți cele absolut necesare traiului.

Ce lipsă de omenie! Ce încrâncenare (ce inimă de piatră)!

Nu se gândesc măcar, dacă nu la altceva, că sărăcia și bogăția, libertatea și robia și cele asemenea lor au apărut în neamul omenesc după căderea în păcat a protopărinților (Adam și Eva), ca boli care se manifestă împreună cu răutatea și care sunt de fapt manifestările ei proprii.”

traducere din limba greacă de

pr. Ciprian Staicu

Sursa – http://trelogiannis.blogspot.com/2021/06/blog-post.htm