Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Îndrumar biblic și patristic întru Ortodoxie

Pericopa apostolică de azi, 1 august, 2021, în Duminica a șasea după Pogorârea Sfântului Duh:

Romani 12, 6-14:

„Dar avem felurite daruri, după harul ce ni s-a dat. Dacă avem proorocie, să proorocim după măsura credinței; dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învață, să se sârguiască în învățătură; dacă îndeamnă, să fie la îndemnare; dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăție; dacă stă în frunte, să fie cu tragere de inimă; dacă miluiește, să miluiască cu voie bună!

Dragostea să fie nefățarnică. Urâţi răul, alipiți-vă de bine.

În iubire frățească, unii pe alții iubiți-vă; în cinste, unii altora dați-vă întâietate.

La sârguință, nu pregetați; cu duhul fiți fierbinți; Domnului slujiți.

Bucurați-vă în nădejde; în suferință fiți răbdători; la rugăciune stăruiți.

Faceți-vă părtași la trebuințele sfinților, iubirea de străini urmând.

Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați-i și nu-i blestemați.”

A se vedea pentru sănătate și articolul legat de studiul lui Virgiliu Gheorghe:

https://www.activenews.ro/stiri/Virgiliu-Gheorghe-a-produs-un-STUDIU-asupra-Covid-19.-INTERVIU-si-STUDIU-IMUNOMEDICA-AICI-164618