Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Rugăciune către Sfântul Nifon, episcop de Constanțiana (23 decembrie)

O, Sfinte Ierarhe Nifon, care în viaţa ta ai mijlocit îndeosebi pentru creştini şi de fiecare dată Domnul ţi-a împlinit rugăciunea, roagă-te şi pentru noi, care te cerem acum în ajutor şi tânjim la dobândirea cererii tale: „Adu-ţi aminte, Doamne, şi de cei ce mă pomenesc pe mine, robul Tău, şi trimite pe Duhul Sfânt în inimile lor! Dă-le lor îndreptare, virtute şi nepomenire de rău, zdrobeşte sub picioarele lor pe vicleanul balaur!”

Precum odinioară te rugai pentru toţi monahii care se aflau în ispită, acoperă-i şi astăzi, să nu piară pe calea pe care o au ales.

Ocroteşte şi familiile creştine şi fă-le să înţeleagă că pentru păcatele părinţilor de multe ori suferă copiii, aşa cum se spune în cartea vieţii tale.

Descoperă-ne şi nouă să înţelegem că nu putem să biruim ispitele vieţii, dacă nu ne vom ruga cu evlavie Maicii Domnului să ne vină în ajutor.

Am înţeles din pilda vieţii tale că nu mai există cădere, există numai ridicare.

Te rugăm cu inimă smerită să ne fii sprijinitor, să ne putem ridica mereu, să nu rămânem sub piatra grea şi îngrozitoare a căderii ca, aflându-ne ceasul morţii în ridicare, să putem invoca ajutorul tău, pentru a avea nădejde de mântuire şi a ne învrednici şi noi cu tine de nespusele bunătăţi, privind lumina cea preadulce şi desfătată a feţei lui Dumnezeu, slăvind pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.