Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Este har…

Traducere:

„…era o piatră…

…cel neatent s-a împiedicat de ea…

…cel violent a folosit-o ca armă…

…constructorul a folosit-o pentru a construi (zidi)…

…țăranul obosit a folosit-o pentru a ședea pe ea…

…copiii au folosit-o pentru joacă…

…cu o piatră…

…David l-a ucis pe Goliat…

…Feidas a făcut statui frumoase…

…în fiecare situație diferența nu a făcut-o piatra, ci… omul…”

„Am încetat să mai fim simpli.

Un om are 1.000 de voințe (dorințe).

1000 de îngeri au o singură voință: cum să placă lui Dumnezeu.”