Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Facere, capitolele 18-19

Ca un adaos la cuvântul înregistrat azi (după ce s-au adus argumente că la stejarul Mamvri nu putem identifica pe cele trei persoane de la masă cu Persoanele Sfintei Treimi):

Facere 18, 1: „Domnul S-a arătat iarăşi lui Avraam la stejarul Mamvri, într-o zi pe la amiază, când şedea el în uşa cortului său.”

În versetul 2 se spune că Avraam a văzut Trei Oameni.

Cel cu care vorbește este numit „Unul” (Facere 18, 10)

Facere 18, 13: „Atunci a zis Domnul către Avraam: „Pentru ce a râs Sarra în sine…”

Facere 18, 22: „De acolo doi din Oamenii aceia, plecând, S-au îndreptat spre Sodoma, în vreme ce Avraam stătea încă înaintea Domnului.”

De aici se vede clar că doi au plecat, Domnul a rămas.

Facere 19, 1: „Cei doi Îngeri au ajuns la Sodoma seara…”

Știm că Fiul lui Dumnezeu este numit „Înger de mare sfat, Dumnezeu puternic” (vezi Isaia 9, 5: „Căci Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă, a Cărui stăpânire e pe umărul Lui şi se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie.”)

Desigur, Fiul lui Dumnezeu NU este înger, ci este Dumnezeu adevărat, Unul-Născut din Tatăl mai înainte de veci, așa cum mărturisim în Crez.

Putem concluziona referitor la cele petrecute la stejarul Mamvri că Fiul (Cuvântul sau Logosul lui Dumnezeu) a venit însoțit de doi îngeri.

Notă: după cum se vede și în icoana de mai sus, Fiul este în centru, îmbrăcat în două veșminte, de culoare roșie și albastră, care simbolizează cele două firi ale Lui: cea dumnezeiască (prin albastru, culoarea cerului, simbol a ceea ce este dincolo de cuprindere și înțelegere) și cea omenească (roșu, culoarea cărnii, arătând realitatea indubitabilă a Întrupării).

Redacția