Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

În sprijinul părinților români care, ca un alt val de mărturisire ortodoxă, vor să se îngrădească de ereticii ecumeniști

„Noi, clericii, monahii și monahiile care, cu harul lui Dumnezeu, am întrerupt comuniunea cu episcopii eretici ecumeniști, care au acceptat adunarea sau sinodul tâlhăresc din Creta (iunie, 2016), declarăm că scopul luptei noastre este să trezim întru adevăr întreaga pliromă a Bisericii, astfel încât să ajungă și ea să întrerupă comuniunea cu ereticii, ca aceia să se întoarcă la Ortodoxia care ne-a fost predată de Sfinții Apostoli și de Sfinții Părinți.

Pentru a-i primi în comuniune cu noi, cei care suntem fii ai Bisericii Ortodoxe Române și ne-am îngrădit deja de panerezia ecumenistă, clericii care vor să întrerupă comuniunea cu ereticii ecumeniști trebuie să facă aceasta în mod public și să declare răspicat că:

1. Au întrerupt comuniunea cu episcopul eretic care a semnat sau acceptat documentele pseudo-sinodului din Creta.

2. Nu au comuniune bisericească cu cei care se declară pe ei înșiși ca fiind „anti-ecumeniști”, dar au comuniune liturgică sau bisericească cu cei care acceptă pseudo-sinodul ecumenist din Creta.

3. Nu sunt în comuniune cu grupări stiliste, din România sau din altă parte.

4. Nu întreprind nimic cu scopul de a crea propria lor „biserică”, adică a cădea în schismă.

5. Nu consideră că episcopii care au acceptat pseudo-sinodul din Creta au pierdut prin aceasta harul arhieresc, dar conform Sfintelor Sinoade Ecumenice și învățăturilor Sfinților Părinți, oricine are comuniune cu ei este sub osânda de eretic și nu va avea parte de mântuire.

6. Nu acceptă comuniunea cu clericii care au oprit pomenirea episcopului lor eparhiot din motive personale sau din oricare alte motive diferite de păcatul ereziei, în care a căzut episcopul.

7. Nu primesc în comuniune bisericească cu ei credincioși neîngrădiți de erezie, însă au disponibilitatea de a discuta cu aceștia problemele teologice actuale, pentru ca aceia, în deplină cunoștință de cauză și în mod liber și asumat să hotărască pentru ei înșiși dacă vor să se îngrădească de panerezia ecumenistă sau nu.

Noi, membrii sinaxei ortodoxe românești, nu ne erijăm în nicio formă de organizare neconformă cu statutul nostru de membri ai Bisericii Ortodoxe Române, ci suntem fii ai Bisericii neamului nostru, frați și surori în Domnul, care vrem să ne mântuim și ne străduim a ne face datoria de a spune adevărul celor care vor să îl audă și să îl aplice în viața lor, spre mântuire.”

Adus spre cunoștința tuturor celor interesați

la praznicul Sfintei Teodora de la Sihla,

7 august 2020

Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu!

Notă: părintele Sava Lavriotul a fost externat și este acasă la părinții sfinției sale, în Creta, cu mila lui Hristos depășind încercarea bolii; vă mulțumește pentru rugăciuni și vă dorește tuturor post binecuvântat, întru dragostea lui Hristos și sub omoforul Maicii Domnului!