Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Aviz iubitorilor de Adevăr…

În ultima vreme auzim că unii cel puțin vorbesc despre îngrădirea de erezie (ceea ce nu au făcut-o mai înainte) sau o și fac (adică se îngrădesc de eretici), că așa îi îndeamnă conștiința.

Se cuvine să avem în vedere următoarele, în vremuri în care „prorocii și învățătorii mincinoși”, dar și „frații mincinoși” (de care ne avertizează de 2.000 de ani Dumnezeu, prin glasul Sfintei Scripturi) sunt la nivel pandemic:

a) îngrădirea de erezie se face în mod ortodox, nu fiecare de capul lui. Ce înseamnă „mod ortodox”? (în niciun caz nu înseamnă învățătura eretică a „părtășiei nevinovate la erezie, a cugetului ortodox dătător din gură, dar pomenitor de eretici”) Înseamnă așa cum au făcut-o sutele și miile de generații de creștini de dinaintea noastră. Nu este greu, soluția a fost întotdeauna una singură, nu au fost nici măcar două sau 79. Adică ne îngrădim de ereticii datorită ereziei lor și ne ferim de schismă la fel de mult ca de erezie, rămânând fii ai Bisericii Ortodoxe autocefale (în cazul nostru B.O.R.) ai căreia suntem deja prin Taina Botezului ortodox;

b) cine neagă lucrarea și existența harului dumnezeiesc în B.O.R. este schismatic, îngrădirea lui de ereticii nu are nicio valoare;

c) cine se îngrădește de ierarhi pentru orice alte motive în afară de erezie este schismatic, nu ortodox;

d) cine are în capul său idoli precum (Arsenie Boca, Nil Dorobanțu, Ghelasie de la Frăsinei, Visarion Iugulescu etc) nu este ortodox, așa că, dacă vrea să se îngrădească de eretici, mai întâi să își scoată din cap idoli precum cei de mai sus;

e) odată săvârșită îngrădirea de eretici – mă refer la cazul mirenilor care o fac – aceștia trebuie să se ferească de gherondolatrie, adică de adorarea și ascultarea necondiționată față de duhovnicul care s-a îngrădit de eretici. Altminteri există pericolul real al unei izolări de lume și al unei căderi în idolatrie, ceea ce este nimicitor;

f) ceea ce noi urmărim nu este unitatea între noi, căci același lucru îl propovăduiesc și ereticii ecumeniști, metoda folosită de ei fiind sacrificarea învățăturii ortodoxe în favoarea unei pseudo-uniri. Noi urmărim unitatea cu Adevărul (iar dacă vom fi pe această cale, Hristos ne va uni pe unii cu alții în același Duh Sfânt), să fim urmași Sfinților Părinți, adică, chiar singuri de am rămâne pe calea mărturisirii ortodoxe, să nu trădăm învățătura ortodoxă și să nu cădem în ceea ce am scris la punctele a, b, c, d și e.

g) nu contează nici cât o ceapă degerată al cui „mare duhovnic” ești ucenic; a-l numi pe acela mare și bun înseamnă a te opune cuvintelor lui Hristos, care a spus clar că singurul Bun este numai Dumnezeu, adică El Însuși;

Mărturie clară că cele de mai sus reprezintă calea ortodoxă de îngrădire de eretici stă întreaga istorie a Bisericii și teologia ei, Viețile Sfinților și atitudinea unitară și perpetuă a Sfinților Părinți în fața ereticilor (așa cum am învățat în mod plenar din cartea ortodoxă: „Învățătura Sinoadelor Ecumenice despre întinarea prin erezie și validitatea Sfintelor Taine”, care cuprinde sinteza actelor oficiale și a mărturisirii de credință a Sinoadelor Ecumenice ale Bisericii).

Să ne ajute Bunul Dumnezeu la tot lucrul bun, ortodox, ziditor, lipsit de fățărnicie și de înșelăciune, spre slava Lui și spre mântuirea noastră!

Pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu

Parohia misionară ortodoxă

„Sfântul Iustin Popovici și Sfântul Efrem cel Nou”,

din cadrul Episcopiei Covasnei și Harghitei,

eparhie a Bisericii Ortodoxe Române

Notă: subliniez faptul că „a sluji” cu cei caterisiți pe drept (precum și comuniunea liturgică a mirenilor cu clericii care au îndrăznit la această spurcată „con-slujire” sau au susținut-o fără echivoc) – pentru schismă, fuga din parohie din motive schismatice (cazul Călugăru Cristian din eparhia Tulcii) sau abateri morale grave – de către instanțele de judecată ale B.O.R. este cea mai mare batjocură la adresa Capului Bisericii și se osândește ca atare de către Sfânta Biserică!