Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Când Hristos este pălmuit… arhiereii Lui se cuvine a-I urma pilda jertfelniciei întru Adevăr

„Să presupunem că mergem pe drum, alături de Hristos. La un moment dat ne întâlnim cu un om, care ne lovește peste față: și pe Hristos, și pe noi. Stăpânul Hristos nu reacționează și nu protestează. Putem să ne gândim în ce postură ingrată ne vom afla dacă totuși noi vom reacționa?

Domnul Iisus Hristos este exemplul nostru. Și totuși, cu toate că El este batjocorit și nu Se tulbură, noi ne revoltăm când suntem batjocoriți. El primește crucea și moartea umilitoare, noi nu suportăm nici măcar un cuvânt înjositor.

Așadar, cum vom deveni părtași ai slavei Lui dacă nu am fost de acord să fim părtași și a pătimirilor și chinurilor Lui? Zadarnic ne luptăm, zadarnic nădăjduim în viața veșnică dacă nu suntem hotărâți să ne purtăm crucea, așa cum face El.

Nu ne rămâne decât să Îl imităm, având certitudinea că pătimirile vremii de acum nu trebuie să le luăm în seamă, ci se cuvine să cugetăm la slava viitoare, care ni se va descoperi.”

(Sfântul Simeon Noul Teolog, Toate operele găsite, p. 254)

 

traducere din limba greacă de

pr. Ciprian Staicu

 

Notă – dedic acest mic text ÎPS Sale, Longhin Jar, spre întărirea pe calea adevăratei mărturisiri ortodoxe și spre îngrădirea reală de panerezia ecumenistă.