Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

O nouă poezie ortodoxă mărturisitoare a prof. Paraschiva Rădoi

SĂ LUĂM AMINTE !

 

Amar să plângem, să ne tânguim,

Vrăjmașii că ne cred zid povârnit !…

Le pare că sub gard surpat dormim

Și vremea lor acuma a venit !

 

Și vin la noi !?! Să vină, dacă vor !…

Au mai venit, umplând de sânge glia

Pentru că nu am vrut la masa lor

Și n-am negociat Ortodoxia !

 

Cu Crucea Ortodoxă au murit

Cei care-au străjuit valea și dealul

Și-n brațe cu Hristos s-au veșnicit

Creștinii care-au apărat Ardealul !

 

Pe umeri ortodocși și sânge sfânt

Stă țara noastră, să luăm aminte !

Să nu călcăm pe strămoșesc mormânt,

Să nu nesocotim peceți preasfinte !

 

Pe Dumnezeu la fel de nu-L trăim

Și diferit cinstim dumnezeirea,

Poruncile-I dacă nesocotim

Chiar Duhul Sfânt va-mpiedica unirea !

 

Doar viețuind cu toți în Duhul Sfânt

Sălaș în ființa noastră-Și va afla

Și călăuză fi-va pământ

Și ne vom înfrăți de-a dreapta Sa !

 

Poruncile-au venit de la Hristos

Și nepăzirea lor sunt bariere !

Singurul Adevăr, și sus și jos !

                                    Singura Cale înspre Înviere !
 

–Ia seama, ortodoxule, stai treaz !

Rămâi ce ești și apără ce ai ,

Vicleanu-și face către noi pârleaz —

Spune-i că nicio cirtă n-ai să-i dai !