Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

În duhul Ortodoxiei cu adevărat mărturisitoare și patristice…

Traducerea din limba greacă

(transcrisă inițial în original de Gheron Sava, datorită greutății de înțelegere a redării din partea părintelui athonit rus care traducea din limba rusă în limba greacă):

Părintele Rafail Bereștov: Iubiți părinți, iubiți frați și surori (din România), trebuie să fim uniți, să luptăm împreună contra ecumenismului, a globalizării și a satanismului (adică a tuturor celor care aparțin sferei de influență a satanismului).

Noi, cei care ne-am îngrădit de erezie și am întrerupt pomenirea ierarhilor eretici, să nu ne certăm între noi și să nu ne acuzăm unii pe alții, ci să păstrăm pacea și iubirea, pentru că noi toți suntem împotriva ecumenismului, a globalizării și a satanismului în general și trebuie să apărăm Ortodoxia (adică învățătura cea dreaptă, adevărată) în Biserică.

Suntem botezați în numele Sfintei Treimi și trebuie să ne îmbrăcăm în Hristos, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel: Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Adică noi am fost botezați ca ucenici ai lui Hristos, în numele Sfintei Treimi, și trebuie să ne înveșmântăm în El, să avem pace și iubire, să îi iubim pe toți (să nu avem resentimente față de nimeni – n.trad.).

Acum ne aflăm în vremuri foarte grele și peste puțin timp antihristul își va face public apariția, el deja trăiește pe pământ și va apare foarte curând, de aceea noi trebuie să ne păstrăm credința, să rămânem credincioși lui Iisus Hristos, pentru că sioniștii-masoni vor născoci multe ispite ca noi, creștinii, să ne pierdem sufletele. Dar totuși Domnul nostru Iisus Hristos ne spune în Cartea Apocalipsei: fii credincios până la moarte și îți voi da ție cununa vieții.” (Apocalipsă 2, 10)

Trebuie să luptăm împotriva panereziei ecumenismului, a globalizării, care fac parte din satanism. Ca să facem aceasta trebuie să ne rugăm neîncetat cu Rugăciunea inimii: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul, să avem credință și să ne iubim unii pe alții.

Gheron Sava Lavriotul: Adică trebuie ca viața noastră duhovnicească în Hristos să fie puternică și statornică, pentru a putea să rezistăm în epoca antihristului.

Părintele Rafail Bereștov: Da, exact.

Gheron Sava Lavriotul: Gheronda, vă mulțumim mult pentru acest cuvânt.

Părintele Rafail Bereștov: Trebuie ca toți ortodocșii: greci, ruși, italieni, sârbi, români, moldoveni, georgieni etc să fie credincioși lui Iisus Hristos și, așa cum am spus mai sus, să avem în minte cuvântul: fii credincios până la moarte și îți voi da ție cununa vieții.

Gheron Sava Lavriotul: Vă mulțumim, părinte Rafail, pentru iubirea sfinției voastre.

traducere din limba greacă de

pr. Ciprian Staicu