Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Prietenii

Sfântul Grigorie Teologul învăța:

„Dacă cineva m-ar întreba care este cel mai bun lucru în viața aceasta, i-aș răspunde: prietenii. Iar dintre aceștia, pe care trebuie să îi cinstesc mai mult? Pe cei buni, i-aș spune.” (adică pe Sfinți)

Din dragoste și din recunoștință pentru ei a ieșit, cu voia Domnului, și această ortodoxă și minunată carte-tezaur:

CARTE: Teologia practică a Mineelor Sfintei Ortodoxii, în lumina învățăturii Sfântului Vasile cel Mare

IMPORTANT!

Cele 3 binefaceri, întru slava Preasfintei Treimi