Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Roade ortodoxe

Marturisire de credinta si ingradire de erezie

Textul pdf-ului de mai sus este următorul

(pentru cei care poate nu vor reuși să îl deschidă):

Mărturisire de credință ortodoxă

 Eu, robul lui Dumnezeu, Cosmin Petian Valeriu, domiciliat în localitatea Fințești, com. Năeni, jud. Buzău, iar prin contract de închiriere locuind în municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, fiu al Bisericii Ortodoxe Române mărturisesc următoarele:

1. Sunt ortodox, mărturisesc și accept întreaga credință ortodoxă, cu toate dogmele și canoanele ei, așa cum au fost rânduite și așezate de Sfinții Apostoli și de Sf. Părinți prin Sinoadele Ecumenice și locale.

2. Păstrez cu acrivie toate dogmele, canoanele și învățătura Bisericii și nu accept în nici un fel vreo abatere sau deviație în materie de credință.

3. Mărturisesc că singura Biserică a lui Hristos este Biserica Ortodoxă, orice altă învățătură con-damnată de Sinoadele Ecumenice este erezie și mă dezic de aceasta.

4. Nu am nicio comuniune de rugăciune cu nici un adept sau părtaș al acestor erezii sau cu membrii altor religii necreștine păgâne.

5. Mărturisesc că învățătura numită ecumenism este erezie și pentru că include în ea toate ereziile mai vechi și mai noi mă lepăd de aceasta, cu toate ideile și teoriile acestei învățături.

6. Toate inovațiile care au apărut în ultimul secol în Biserica Ortodoxă și mai ales în cea română cum ar fi: fenomenul Vladimirești, fenomenul Maglavit, Oastea Domnului, lucrarea de tip sectar și eretic a ierodiaconului Visarion Iugulescu, învățăturile unor foști duhovnici cu dovedite abateri de la credința ortodoxă cum ar fi părintele Arsenie Boca, părintele Ilarion Argatu, ieromonahul Nil Dorobanțu și alții asemenea lor și în duh cu ei, le consider erezii și mă îngrădesc de cei care le susțin și le propovăduiesc și nu am nici o comuniune de rugăciune cu aceștia.

7. Păstrez cu acrivie toate dogmele stabilite de Sfinții Părinți prin cele 7 Sinoade Ecumenice cât și a sinoadelor din timpul Sfinților Fotie cel Mare și Grigorie Palama împotriva papistașilor și nu accept nimic care contravine, adaugă, taie sau anulează ceea ce au hotărât aceștia.

Aceste toate de mai sus și tot ceea ce învață Biserica Ortodoxă cea una, sobornicească și apostolească este credința mea. Orice altă învățătură care nu este ortodoxă o consider erezie și mă lepăd de ea.

Mărturisesc înaintea lui Dumnezeu că după Sinodul din Creta din anul 2016, care prin hotărârile sale neortodoxe a legalizat ecumenismul în Biserică am așteptat să văd reacția ierarhiei, a clerului Bisericii Ortodoxe Române. Văzând că după sinodul ierarhilor români din octombrie 2016 nu a existat nici o opunere și, cu voie sau fără voie, cu știință sau fără știință , silit sau nesilit, ecumenismul a devenit noua învățătură în locul celei ortodoxe, începând cu data de 26.10.2016 m-am îngrădit de ecumenism și nu am nici o comuniune de rugăciune cu cei care acceptă ecumenismul.

După învățătura Sfinților Părinți singura metodă și armă de a lupta cu erezia ecumenismului, răspândită și acceptată în Biserică de ierarhie, este îngrădirea de aceasta prin întreruperea pomenirii ierarhului ecumenist la slujbe de către clerici, iar pentru mireni refuzul de a participa la orice fel de slujbă sau sfântă Taină săvârșită de aceștia sau de orice slujitor adept al acestei erezii sau care din alte motive îi pomenește pe ierarhii ecumeniști semnatari ai hotărârilor sinodului din Creta 2016.

Îngrădirea de erezie și de cei care o propovăduiesc este statornicită de Biserică prin canonul 15 de la Sinodul I-II de la Constantinopol din timpul Sfântului Fotie cel Mare.

De asemenea mărturisesc următoarele: nu neg harul din Biserica Ortodoxă Română, recunosc validitatea preoției tuturor clericilor și lucrarea tainelor săvârșite de preoții ecumeniști care nu au fost condamnați sau caterisiți de un sinod ortodox.

Cred că pâinea și vinul se prefac în însuși Trupul și Sângele Domnului la Sfânta Liturghie săvârșită de clericii părtași la erezie dar împărtășirea lor și a poporului nu se face spre mântuire ci spre osândă. De aceea de la îngrădirea mea de această erezie și până astăzi nu am mai participat decât la slujbele preoților care au întrerupt pomenirea ierarhului eretic și care prin faptă și cuvânt sunt ortodocși.

Mărturisesc de asemenea că, în toată această perioadă, din slavă deșartă, dintr-o lipsă a mărturisirii adevărului și rușine de a mă expune, fiind un om mândru, am participat activ (prin citirea Apostolului) la două slujbe de cununie a rudelor apropiate. Am greșit și am persistat în greșeală. Mărturisesc public această abatere de la credință, mă căiesc de faptele mele și îl rog pe Dumnezeu să mă ierte.

Timp de 6 ani am așteptat (și încă aștept, să dea Dumnezeu să se întâmple) întoarcerea celor care au acceptat tacit sau din lașitate această erezie sperând că se vor lepăda de ea și o vor condamna, personal sau sinodal. Văzând ca nu s-a întâmplat nimic în revenirea la învățătura ortodoxă a Bisericii dau această mărturisire îngrădindu-mă de această erezie și nu voi avea nici o comuniune de rugăciune cu cei care sunt părtași ai ecumenismului cu știință sau fără de știință. Rămân fiu al Bisericii Ortodoxe Ro-mâne până la moarte, îngrădit de eretici și nu voi face parte niciodată din vreo grupare nouă și schismatică.

Aștept și îmi doresc din tot sufletul și mă rog lui Dumnezeu ca ierarhii și preoții Bisericii noastre să recunoască ecumenismul ca erezie, să se îngrădească public de aceasta și să revină la ortodoxie.

Cu orice cleric care se îngrădește în mod ortodox de ecumenism, voi fi în comuniune de rugăciune cu acesta și voi participa la slujbele săvârșite de el indiferent de cât de mult a stat în erezie sau cât de mult a apărat sau cocoloșit erezia. Mă rog lui Dumnezeu ca mai ales ierarhii noștri să se întoarcă și să fie ortodocși cu credința și cu faptele, nu doar în aspectul exterior.

Fie ca toți clericii, ierarhi sau preoți să aibă puterea mărturisirii adevărului și să lepede minciuna, lașitatea, comoditatea acestei lumi și să revină prin faptă și cuvânt la credința ortodoxă, la apărarea și propovăduirea ei.

Rămân credincios până la moarte în credința noastră ortodoxă strămoșească, statornicită prin Crez și hotărârile Sfinților Părinți de la Sinoadele Ecumenice și locale, următor smerit al Sfinților Fotie cel Mare, Grigorie Palama, Marcu al Efesului, Maxim Mărturisitorul și a tuturor mucenicilor și mărturisitorilor care și-au dat viața și au suferit chinuri pentru păstrarea sfintei credințe ortodoxe.

Toate cele spuse mai sus le mărturisesc înaintea lui Hristos și mi le asum. Credința mea e învățătura ortodoxă, nealterată, neschimbată, neștirbită și neadăugită și cu această mărturisire neschimbată vreau să mă duc la judecata lui Hristos!

Așa să îmi ajute Dumnezeu! Amin!

Semnez cu mâna mea această mărturisire de credință,

                                                  robul lui Dumnezeu,

Cosmin-Valeriu