Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Adevărata iubire, conform Sfântului Ioan Gură de Aur

„Majoritatea oamenilor au alte motive, nu își bazează iubirea lor pe Hristos. Unul iubește pe cineva, adică pe o persoană, pentru că și aceasta îi arată iubire, altul îl iubește pe cel care l-a cinstit (i-a arătat respect), iar altul îl iubește pe cel care i s-a părut folositor într-o problemă a lui.

Este greu să găsești pe cineva care să îl iubească pe aproapele numai de dragul lui Hristos (pentru că așa îi poruncește Domnul, aceasta este voia Lui – n.trad.), pentru că de obicei legătura dintre oameni este reprezentată de interesele materiale.

Însă o iubire cu asemenea lipsuri este căldicică (nu este fierbinte – n.trad.) și efemeră. La apariția celei mai mici probleme: un cuvânt jignitor, o pagubă financiară, invidie, iubire de slavă sau altceva asemănător – această iubire, care nu are fundament duhovnicesc, se destramă…”

Sursa – http://trelogiannis.blogspot.ro/2018/05/blog-post_84.html

traducere din limba greacă de

pr. Ciprian Staicu

Părintele Nicolae Ragozin despre puterea celor care postesc și în zilele de luni

O femeie destul de în vârstă lătra…! Mă gândeam: cine ar putea să latre în biserică? Apoi am văzut doi oameni care o aduceau pe brațe. Femeia se opunea pentru că avea multă putere (demonică) în ea. Părintele Nicolae a ieșit din sfântul altar și a spus:

– Frați și surori, vă rog să o ia de brațe cineva dintre cei care de obicei postesc lunea.

Au luat-o două femei bătrâne și demonizata le-a urmat fără nici o împotrivire. Părintele a binecuvântat-o cu semnul Sfintei Cruci. Eu eram departe. Am auzit numai cuvântul „Maria” și încă ceva ce nu am înțeles și femeia a început să cânte o rugăciune. Își revenise.

– Demonul a ieșit din ea?

– Da, dar părintele Nicolae le interzicea demonilor să vorbească (în public). Îi alunga departe pe demoni.

– Însă referindu-se la postul din zilele de luni el insista mult?

– Da, foarte mult. Părintele mi-a spus când deja începusem să țin post lunea:

– Este foarte bine că postești lunea. Cei care postesc în zilele de luni au cu adevărat o mare putere!

Părintele Nikolai spunea că atunci când ne vom prezenta la Înfricoșătoarea Judecata, vom primi aripi îngerești dacă am respectat așa cum trebuie aceste zile de luni! (în general, ziua de luni este afierosită de Biserică spre cinstirea Puterilor îngerești celor fără de trupuri)

(fragment din convorbirea cu titlul: Părintele Nicolae alunga demoni)

Sursa – http://trelogiannis.blogspot.ro/2018/04/blog-post_322.html
traducere din limba greacă de
pr. Ciprian-Ioan Staicu
Hristos a înviat!

Pr. Andrei Cojoacă, fratele nostru întru mărturisirea ortodoxă – predică despre industria muzicală actuală și despre desenele animate

Ce au nevoie copiii noștri? DUMNEZEU, El le trebuie!

 

 

Iubiți frați creștini,

În cele ce urmează o să încercăm să analizăm o problemă foarte gravă a zilelor noastre, și anume, aceea a pericolelor zilnice care îi pândesc pe copiii noștri la tot pasul. Mă refer la lumea virtuală în care copiii noștri „navighează zi de zi”, la pericolele internetului și a multora din emisiunile TV, care nu fac altceva decât să distrugă și să spurce mintea tinerelor vlăstare, mintea fiind poarta dumnezeiască a harului către inimă și nu lăcaș al gândurilor negre și al lucrărilor diavolești.

Așadar, diavolul, în zilele noastre, lucrează prin tehnică, înrobind mintea, creând tinerilor de azi dependență, gravă adicție, de internet și de TV. Lucrarea demonică, în speță, este una foarte vicleană, prin mesaje subliminale de tot felul, mesaje care se întipăresc în subconștient și care lucrează de acolo, foarte viclean și în chipul cel mai drăcesc posibil.

Este vorba de mesaje subliminale cu tentă sexuală, pline de violență, sau de altă natură, care îi obișnuiesc pe tineri și pe copii cu anumite stări, care treptat intră în rutina de zi cu zi, familiarizându-i, cu alte cuvinte, cu violența, sexualitatea, consumul de alcool, în genere cu viciile distrugătoare de suflet, ca apoi să-i distrugă prin patimile ce demonii le-au instaurat în sufletele lor.

Să nu fim înțeleși greșit. Dumnezeu nu este împotriva tehnicii, ci ne-a dăruit-o pentru a ne ușura munca. Însă urâtorul de suflete, diavolul, văzând aplecarea omului contemporan spre tehnică, spre calculator, tehnică smart TV și internet, a pus stăpânire pe acestea, făcându-și prin ele demonica lucrare de ruinare a sufletelor, mai ales în aceste vremuri tulburi.

Era firesc, pe undeva, ca diavolul să aleagă aceasta armă, care este tehnica, atât de răspândită, în zilele noastre, și să-l distragă pe om de la ceea ce este cu adevărat important, adică de la lucrarea rugăciunii și a mântuirii în Hristos. De aceea a ales să-i piardă pe oameni încă din fragedă pruncie și să-i facă să deraieze de la înalta chemare a omului la mântuire și la îndumnezeire.

Dar, să vedem cui aparține lucrarea aceasta. Este vorba aici de o adevărată industrie a muzicii, a videoclipurilor, a publicității de tot felul, o industrie a desenelor animate, prin care, anumite organizații oculte, aflate în spatele lor, își fac lucrarea de înrobire a lumii, de distrugere a ei.

Despre ce organizații este vorba? De francmasonerie, ILUMINATTI (o congregație masonică originară din Bavaria), organizații sioniste de tot felul, care vor să stăpânească lumea și să o supună, prin instaurarea unei noi ordini mondiale și a unei singure religii peste tot pământul. Aceste organizații oculte sunt aceleași care urmăresc instaurarea unei dictaturi biometrice, a răspândirii actelor biometrice cu cip (buletine, pașapoarte, carduri de sănătate naționale si internaționale, carduri bancare cu cip etc) și în ultimă instanță a microcipului implantat sub piele, pe frunte și pe mâna dreaptă, care se identifică cu pecetea Apocalipsei Sfântului Ioan Teologul, prin care se anulează lucrarea tainică de la Sfântului Botez când am primit și mirungerea cu Sfântul și Marele Mir, pecetea dumnezeiască a Darului Sfântului Duh.

Așadar, cei ce vor primi pecetea Antihristului – microcipul, vor șterge pecetea Sfântului Duh de la Botez, prin aceasta făcându-se robi ai Satanei. Sfântul Apostol Ioan ne avertizează, totodată, ca aceia care nu vor primi pecetea, nu vor putea vinde sau cumpăra.

Așadar lucrarea diavolului vine prin cele materiale, prin instaurarea unei dictaturi economice. Dar nu trebuie să ne înspăimântăm deloc, căci Domnul ne-a asigurat că va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor, „ne va hrăni în foamete, ne va adăpa în sete, ne va mângâia în prigoane, ne va apăra de toată sminteala și de toată primejdia”, așa cum spun sfinții contemporani ca Lavrentie de Cernigov, Serafim de Virița, Schimonahia Nila din Rusia, părintele Dionisie Ignat, Cuviosul Paisie Aghioritul.

Cu alte cuvinte, Domnul îi va apăra și-I va ocroti cu al Său har și a Sa iubire de oameni, pe robii săi credincioși, cu condiția să nu ne lepădăm de dreapta credință și să lucrăm cu dragoste la a noastră mântuire.

Este binecunoscut faptul că aproape toată industria muzicală, a videoclipurilor, a desenelor animate, a filmului, a jocurilor pe calculator este condusă din umbră de masonerie și de sionismul internațional. Mesaje subliminale ale Illuminaților sunt frecvent întâlnite în filme, reclame TV, filme pentru copii, videoclipuri.

Amintim aici artiști celebri, în ale căror videoclipuri sunt prezente simboluri oculte malefice, ale instaurării noii ordini mondiale, cu aplecare spre vicii sau tentă sexuală ca: Lady Gaga, Jay Z – piesa Lucifer, Rihanna, Beyonce, Eminem, Madonna, Lil Uzi Vert-legat se citește LUCIFER. Și acestea sunt numai câteva nume, lista fiind mult mai mare de artiști care se închină pe față, fără ascunzișuri, SATANEI.

Mai ales la Lady Gaga întâlnim o serie de simboluri oculte ca ochiul atoatevazator al lui Horus, 666, pentagrama și hexagrama, batjocorirea creștinismului în videoclipuri ca Judas, Alejandro, imagini cu personaje androgine (ca Baphomet regele demonilor), cu dansatori extrem de sumar îmbrăcați, cu piramida masonica pe fundal etc.

Acestea sunt laitmotive în toate celelalte videoclipuri ce aparțin multor artiști contemporani în vogă și care au toate același scop: să familiarizeze tineretul cu aceste concepte și să le distrugă mințile copiilor și adolescenților.

Desene animate ca Garfield, Familia Simpson, Tom si Jerry – cele actuale, Hansel și Gretel, în speță cam toate desenele promovate în zilele noastre și mai ales cele produse de masonul WALT DISNEY conțin simbolistica masonică ocultă ca piramida masonică, ochiul atoatevazator al lui Horus și promovează microcipul ca fiind ceva indispensabil nouă oamenilor.

Nu mică mi-a fost mirarea când în desenele animate cu pisoiul Garfield, acestuia i se cerea să-și implanteze microcip neapărat. Se observă așadar un fenomen de familiarizare a copiilor cu ideea de microcip. În “Mica Sirena”, apar imagini cu tentă sexuală, nuditate exacerbată. Viteza cu care se desfășoară imaginile fac aceste lucruri să nu fie observate cu ochiul liber, dar asta nu înseamnă că imaginea și mesajul subliminal nu s-au înregistrat în subconștient. La o redare, pas cu pas, a imaginilor vom observa însă, lucrurile de care am amintit.

Un alt aspect ar fi acela al violenței mesajelor desenelor animate contemporane, toate evocând război, luptă, monștri, nave extraterestre, deformând realitatea tinerilor și împingându-i într-o lume virtuală a violenței și a distrugerii și haosului. Personajele desenelor animate sunt monștri hidoși, plini de violență, roboți și creaturi virtuale, inexistente, menite să altereze mintea și realitatea în care viețuiesc copiii noștri și să-i inducă în lumea virtuală a haosului și a depărtării de tot ce este pașnic și dumnezeiesc, departe de dulceața harului și împăcarea dumnezeiască.

Și aceste fenomene nu sunt deloc sporadice, ci aici vorbim de marea majoritate a muzicii, a emisiunilor TV, a videoclipurilor, desenelor animate și a jocurilor pe computer  – vezi pe youtube filme ca Iluminatti in music industry or cartoons, Satanic Hollywood exposed si multe asemenea acestora, youtube-ul fiind plin de sute de asemenea filme.

Așadar francmasoneria trebuie privită ca o caracatiță care și-a băgat tentaculele în toate domeniile, cu precădere în sfera politicului. Astăzi nu poți ocupa o funcție înaltă , dacă nu ești francmason sau agreat de masonerie. În toate statele lumii francmasoneria a penetrat în toate sferele politice și de afaceri. Majoritatea președinților SUA au fost francmasoni. Au pătruns în afaceri, în politică, în industria muzicală pe care o conduc. Nu exagerăm dacă vorbim de o parte a industriei muzicale satanică, având ca exemplu principal HOLLYWOOD-ul.

Planul francmasoneriei mondiale, al capilor acesteia, care se numesc ILLUMINATTI sau Bilderberg Group este să dizolve granițele dintre țări și odată cu ele și națiunile globului și să ne uniformizeze, creând astfel o singură populație și o singură religie, aceea a masonilor, care am văzut cui slujește – lui Lucifer. Deja nu ne mai numim români, bulgari, greci sau sârbi, ci europeni. Aceștia prin toate demersurile lor vor să stăpânească lumea cu orice chip.

Printre doctrinele masonice celebre ar fi aceea a dizolvării dreptului de proprietate, a familiei, anticlericalismul de orice fel. Vor să desființeze orice formă de creștinism și de societate sanătoasă. Dacă francmasoneria ar fi așa cum pretinde a fi, filantropică și de șlefuire spirituală, atunci de ce a fost condamnată sinodal de Biserica Ortodoxă Greacă în 1931 și de Biserica Ortodoxă Română în 1937? Condamnarea sinodală din 1937 a fost bazată pe studiul mitropolitului Nicolae Bălan al Ardealului făcut asupra francmasoneriei, un studiu cu o argumentație foarte puternică, foarte riguroasă.

De ce Biserica este împotriva ei? Politicianul Antonie Iorgovan a luptat pentru a o interzice prin constituție, considerând-o ocultă, secretă și în afara legii. În câteva cuvinte, am dori să reliefam caracterul ocult, extrem de periculos al acestei congregații internaționale. În primul rând, cel mai celebru francmason al tuturor timpurilor, Albert Pike, în cartea sa „Morala și Dogma”, spune că francmasoneria este de doua feluri: cea pentru toți, a gradelor inferioare și cea a gradelor înalte, care este în spiritul „celei mai pure doctrine luciferice”, considerând că Satan-Lucifer, îngerul căzut al dimineții este adevăratul Dumnezeu. Tot el vorbește de dumnezeul masoneriei ca fiind altul decât Adonai din Biblie.

Dacă așa stau lucrurile, care este acest dumnezeu al masonilor dacă nu se identifică cu cel biblic? Și dacă așa stau lucrurile, adică dacă un mason ca Pike declară acestea, noi să mai credem că sunt societate filantropică? Să nu fim naivi, frați creștini. Nu avem nimic cu nimeni și ne rugam pentru toți, inclusiv pentru ei, ca Bunul Dumnezeu să-i lumineze.

Tot în sprijinul celor arătate mai sus aducem păreri ale altor masoni care afirmă sus și tare: „Război de moarte creștinismului!” sau „Jos clericalismul și dogmele”. Ce au cu creștinii și cu Mântuitorul Iisus Hristos, Care a adus pacea pe pământ și S-a jertfit pentru noi? Și de ce se ascund atât, dacă nu au nimic de ascuns (vezi întrunirile Bilderberg Group, care au loc în cea mai mare taină, cu ușile zăvorâte, departe de presă și departe de orice concept de transparență și adevăr).

Așa că atenție, dragii mei, dacă vi se va propune să intrați în această organizație sau în structuri afiliate ei, să nu o faceți în mod categoric. Aș mai adăuga că masonii din gradele inferioare nu știu niciodată ce se petrece în lojele superioare și ca atare mulți dintre ei nu știu cui slujesc, săracii. Mulți au intrat în masonerie și, când au văzut adevărata față a lucrurilor, au ieșit și au mărturisit adevărul. (De exemplu Leo Zagami-vezi pe youtube mărturiile lui). Nu suntem șovini, nu suntem răi cu nimeni, dar răul și fărădelegea trebuiesc demascate și aspru criticate.

Se cuvine să arătăm și câteva soluții la cele de mai sus:

– Să ne rugăm Bunului Dumnezeu pentru toți oamenii, inclusiv pentru acești masoni și iluminați ce ne vor răul, ce vor răul întregii omeniri, ca Dumnezeu să-i lumineze și pe ei cu privire la răul pe care îl săvârșesc sau au de gând să-l săvârșească, spre a se trezi din păcatul mândriei, ce orbește pe om să nu-și iubească aproapele și să nu vadă adevărul; să nu-i judecăm, dar să le arătăm că greșesc și să le demascăm planurile, căci Hristos a poruncit să-i iubim pe toți oamenii și să nu-i judecăm.
– Să stăruim în dreapta credință, în Ortodoxie, singura credință adevărată și mântuitoare.
– Să ne rugăm unii pentru alții și să înmulțim dragostea între noi oamenii.
– Să trăim viață curată, în duhul Sfinților Părinți, cu pocăință, spovedanie, împărtășanie, Liturghie, precum și celelalte fapte ale credinței, luptând cu armele creștinului, așa cum ne-a poruncit Hristos.
– Să demascăm aceste organizații oculte de tip masonerie și să ne rugăm ca bunul Dumnezeu să-i lumineze și pe ei să se întoarcă la Hristos și la mântuire.
– Să avertizam tineretul și pe copiii noștri și să le facem cunoscute aceste lucruri, unde este posibil, iar unde nu, să-i ținem pe copii, cu tact și înțelepciune, departe de aceste lucrări demonice, ce se fac prin TV și Internet, și prin toată tehnica contemporană de telefonie, smart TV, smart phone, de care tocmai am vorbit; să le oferim alternative cu adevărat ziditoare de relaxare și să-i ducem în sânul Bisericii, unde să-i hrănim din apa vieții veșnice care se află în Sfintele Taine ale Bisericii.
– Să avem o atitudine creștină plină de dragoste pentru toți oamenii și plină de curajul mărturisirii adevărului.
– Să nu ne lepădăm de Hristos, de dreapta credință și să nu primim cipuri sau acte biometrice premergătoare cipului, întrucât și acestea constituie o mare primejdie pentru mântuire, deoarece primindu-le nu facem altceva decât să înlesnim îndosarierea noastră electronică și instaurarea unei demonice dictaturi biometrice, prin care ne este anihilată libertatea noastră și suntem manipulați și controlați în cel mai luciferic mod. Primirea acestor acte ne face părtași la instaurarea societății antihristice.
– Să fim cu toții capabili să ne dăm și viața pentru Hristos și pentru Evanghelie, dacă situația ne-o va cere, așa cum au făcut-o miile de sfinți, mărturisitori și mucenici, de-a lungul istoriei.
– Să fim conștienți cu adevărat de înaltă chemare a omului la îndumnezeire și la mântuire și nu la aceea a ne coborî în subuman, adică sub condiția umană prin faptele noastre.
Să nu ne fie teamă de nimic, avându-l pe Domnul, Care a făcut cerul și pământul, pe Atotputernicul Dumnezeu, ca scut, pavăză puternică, în calea lucrării puterilor întunericului și fiind conștienți că moartea noastră trupească nu înseamnă altceva decât unirea cu Hristos și dobândirea vieții veșnice fericite cu adevărat.

Mesajul meu este acela că vă iubim din toată inima așa cum Hristos ne iubește pe toți și ne iartă pe toți. Țin cu toată inima ca acest cuvânt de astăzi să nu fie interpretat ca șovin, căci bunul Dumnezeu știe asta – că am dragoste pentru fiecare ființă umană și că toți suntem creați după chipul Său, ci ca un semnal de alarmă și de demascare a răului. Nimic mai mult. Amin.

Hristos a înviat!

Să sărbătorim Învierea Domnului cu un adevărat ucenic al Lui și trăitor al Învierii: Sfântul Efrem cel Nou (mărturie românească din Canada)

Reflexul „Sfântul Efrem”

Sfântul Efrem cel Nou ne este cunoscut deja de patru ani, de când eram gravidă. Prima sa minune, printre altele relatate mai demult, a fost faptul că am născut cu bine deși am avut o complicaţie foarte periculoasă. Mai jos vă împărtășesc câteva din multele minuni pe care Sfântul Efrem le-a făcut cu noi în ultimii doi ani.

 

Garsoniera

După ce am născut, aveam mare nevoie să ne mutăm din garsoniera într-o locuinţă mai mare. Răsfoind o carte cu minuni ale Sfântului Efrem cel Nou, ochii mi-au căzut pe câteva mărturisiri despre apartamente, vânzări, cumpărări, despre oameni care primiseră ajutor grabnic în cazuri în care ar fi durat mult mai mult timp să se finalizeze tranzacțiile. Am simțit iarăși că Sfântul Efrem are un plan să ne ajute, numai să cerem… Oare cum de nu-mi dăduse până atunci prin cap să-i cer Sfântului Efrem, ajutorul?

La scurt timp după ce m-am rugat Sfântului Efrem am primit un e-mail de la agent, care ne anunța că aveam deja o ofertă. Țin să menționez că aveam garajul și garsoniera puse la vânzare separat și, pe scurt, a fost o minune să găsim cumpărător la ambele în două săptămâni, când alții se chinuie în medie patru luni să vândă un apartament aflat în zona aceea.

 

Sfântul Efrem ne-a dăruit o căsuță perfectă pentru nevoile noastre

 

Apoi a început stresul cu găsirea unei case. Aveam programate 4 vizite. Din primele trei case nu am știut cum să ies mai repede afară. La sfârsit, a venit surpriza. Proprietara, doamna Camelia (da, o româncă!), suferea de cancer la gât și vindea casa pentru a se muta într-o locuință ceva mai mică. De când am auzit situația dumneaei, m-am gândit imediat la Sfântul Efrem. După ce am făcut turul casei, m-am uitat spre agent și aproape că am început să țopăi de bucurie.

La a doua vizită, am venit cu o cărticică în dar pentru doamna Camelia. Cât fusesem în România, găsisem o nouă colecție de cărți ale Sfântului Efrem, pentru diferite probleme, una din ele fiind pentru cei cu boli incurabile. Am luat mai multe exemplare, gândindu-mă că sigur o să găsesc cui să le dăruiesc.

Soțului meu i-a plăcut casa la fel de mult ca și mie, iar după ce am făcut oferta, agentul m-a sunat și mi-a spus că în cariera lui de cincisprezece ani nu a văzut tranzacție ca a noastră: ne-a spus că vânzătorii au fost profund impresionați de micul cadou și că au ușurat situația din start, oferind prețul cel mai jos la care își permiteau să coboare, fără să mai pierdem timp cu oferte și contraoferte, cum se poartă aici. Ne-au lăsat și balansoare pentru copii, și mobilă și două frigidere, o mașină de spălat etc. Sunt ferm convinsă că toate problemele legate de casă, care păreau insurmontabile, au fost rezolvate și simplificate cu ajutorul Sfântului Efrem. Și nu este singurul său dar.

 

O mașină „picată din cer”

 

Noi aveam doar o mașină, veche și amărâtă, însă cum soțul lucra după-amiaza, iar eu trebuia să mă întorc la muncă, ne trebuia o a doua mașină, ca să o pot lua de la grădiniță pe Maria. Ne-am trezit ca ne-au sunat niște prieteni dragi să ne spună că vor să ne dăruiască una dintre mașinile lor, aflată în stare foarte bună, pentru că n-o prea foloseau. Nu au vrut să accepte niciun ban pentru ea. Eu, în zilele când mă necăjeam că soțul nu vrea să acționăm mai repede, m-am rugat Sfântului Efrem și am simțit că totul avea să fie bine însă, păcătoasa de mine, tot am deznădăjduit. De unde până unde ne pică o mașină din cer, chiar așa?

 

Sfântul Efrem a avut grijă să fiu aproape de copilul meu

 

Și tot nu am terminat… Munca mea fiind departe, îmi rămânea prea puțin timp cu Maria. M-am tot necăjit și m-am rugat Domnului Hristos și Sfântului Efrem. Ceea ce îmi doream era cam imposibil – să lucrez de acasă și să am un program mai flexibil. La sugestia unui prieten, m-am decis să mă uit la ofertele de muncă ale unei companii și am găsit un post perfect pentru mine, cu toate criteriile dorite.

 

Și alte bucurii: am fost aleși nași

 

Cum am aflat că este însărcinată o prietenă de-a noastră, Daniela, i-am dat în dar cartea cu minunile Sfântului Efrem cu copii născuți și nenăscuți, cartea care mie mi-a schimbat viața. I-am dat și mir de la Sfântul Efrem, să se ungă pe burtică, așa cum am făcut și eu când eram gravidă. La scurt timp ne-a anunțat că ar vrea să fim nașii Dăriucăi și știm clar că a lucrat Sfântul, din nou, cum altfel?

 

Sfântul Efrem nu a pregetat să-i ajute și pe prietenii noștri

 

Un prieten bun de familie a descoperit că are un chist la ficat și doctorii nu se arătau prea optimiști. Am căzut de acord să facem împreună acatistul Sfântului Efrem cel Nou fiecare de acasă, și am sunat mai multe persoane care să se roage pentru el, odată cu noi. Rezultatele au ieșit favorabil! Mulțumim, Sfinte Efrem! Apoi o prietenă bună a făcut cancer la gât. A avut operația și ne-am rugat Sfântului să o ajute să fie bine. A scăpat cu bine! Slavă Ție, Doamne!

 

Sfântul Efrem ne ocrotește mereu casa

 

A fost o inundație majoră la vechiul apartament, șapte etaje s-au stricat și au fost evacuate. Noi avem icoane pe pereți, iar când ieșim din casă, facem semnul Sfintei Cruci și îl rugăm pe Sfântul Efrem să aibă grijă de casă. Apartamentul ușă în ușă cu al nostru (eram la colț, perpendicular cu acest apartament) a fost complet afectat – cu evacuări și reparații serioase – însă al nostru nu a avut nimic… Știm că a avut grijă Sfântul Efrem.

O minune cu casa actuală – au fost inundații majore în orașul nostru, familii au fost evacuate și case întregi stricate. Plouase atât de mult încât tot mai rău era – ajunsese apa până la strada de lângă noi, oamenii își puneau saci de nisip și era alertă roșie în municipalitate, și totuși am scăpat, din nou cu rugăciuni către Sf Efrem.

 

Sfântul Efrem cel Nou, mai mult decât un prieten

 

În anul 2016, când am fost în vacanță în România, Maria mi-a leșinat în brațe. Eram la mănăstire. Am încremenit, lumea din jur nu știa cum să reacționeze, eu cu atât mai puțin. Cineva i-a pus icoana Sfântului Gheorghe Lazăr pe ea („Moș Gheorghe” sau „Gheghe” cum îi spune Maria de atunci) ale cărui Sfinte Moaște le sărutase cu câteva minute înainte, iar eu doar am țipat disperată: „Sfinte Efreeem!” și fetita și-a revenit. Un control medical a arătat că este perfect sănătoasă. Mulțumim Sfântului Efrem și Sfântului Gheorghe Lazăr.

În ianuarie 2017 iar a leșinat și instantaneu am strigat către Sfantul Efrem, după care ea și-a revenit. De atunci nu s-a mai întâmplat. Vă mai spun doar că Maria sărută icoana Sfântului Efrem în fiecare zi și îl iubește cum numai copiii știu.

 

A doua sarcină

 

Am rămas însărcinată cu al doilea copilaș, iar încercările n-au întârziat să apară. Doctorii ziceau ca e posibil să aibă malformații, boli genetice, câte nu mi-au spus… Eram ținută sub observație strictă și eram toată ziua la controale medicale. A fost o sarcină foarte stresantă și, în retrospectivă, nu trebuia să mă deznădăjduiesc așa. Mă adunam totuși cum și când puteam și tot Sfântului Efrem ne rugam, precum și Sfântului Gherasim din Kefalonia. Era vorba sa ma inducă la 32, 34, 36 de săptămâni și iată că Domnul a rânduit să scap până la 38 de săptămâni; am născut un omuleț de 2, 6 kg, care a primit numele Ana Efremia. Slavă Ție, Doamne, pentru puiuții noștri mici, veseli și sănătoși!…

O tumoare 

 

De pe o zi pe alta m-am trezit cu o tumoare mare care a necesitat o biopsie. Tot Sfântul Efrem ne-a ținut de mână și a rânduit să fie benignă. Mirul cu care m-am uns ne-a sosit miraculos, de peste ocean, într-un timp imposibil (adică foarte scurt) – lumește vorbind, ca Sfântul să ne aducă aminte ca el este doctorul nostru și să nu ne mai punem nădejdea unde nu trebuie.

 

Degetele

 

Sar de la una la alta. Acum două zile, Maria și-a prins tare trei degete la ușă și urla de durere, sărăcuța. Mama mea a strigat din cealaltă cameră: „Gheaţăăă”, iar eu, fugind disperată către Maria, răspund: „Miiiir”! S-a lăsat liniște instantaneu, când am dat-o cu untdelemn de la Sfântul Efrem cel Nou… I-am șters lacrimile și n-a mai avut nimic. Mulțumim, Sfinte Efrem, din nou!…

 

Concluzie

 

În puțin timp, cine știe ce noi minuni o să mai avem de povestit? Un lucru e clar – am dezvoltat: „Reflexul Sfântul Efrem”, ceea ce pentru noi înseamnă că orice problemă avem, ne gândim imediat la el, căci este mult prea milostiv și ne ajută mereu și grabnic. Mi-e și rușine de cât de ocupat îl ținem pe Sfânt! Să nu tăcem și să-i mărturisim minunile, așa cum ne roagă în acatist. Doamne ajută!

 

Ana Efremia, Maria Antonia,

Silvia și Adrian (Montreal),

Canada, martie 2018