Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Împreună, în Hristos !

Thesalonic, 29 octombrie 2017, la noul paraclis al părinților ortodocși greci

1. Vă recomandăm:

https://romanortodox.info/pr-ciprian-staicu-dupa-sf-liturghie-impreuna-cu-pr-theodor-zisis-tesalonik-29-oct-2017/

Am slujit cu mare emoție alături de acești părinți mărturisitori, care de-abia așteaptă să ne viziteze din nou țara, pentru a ne întări în credință, după ce la Thesalonic au lăudat poporul român și pe preoții ortodocși, pentru lupta lor dârză cu panerezia ecumenistă.

2. Mulțumim prietenilor și îi binecuvântăm:
https://romanortodox.info/ortodoxia-marturisita-lucid-si-curajos-deranjeaza-cumplit-planurile-tradatorilor-ecumenisti/

Mulțumim ÎNDOIT și chiar ÎNMIIT și dușmanilor și le transmitem: Dumnezeu să vă ierte păcatele și să vă binecuvânteze!
Și un umil îndemn, cu frățească și ortodoxă dragoste (către orice adept al… ortho.calomnia.ro & Co): în mine, robul cel nevrednic al lui Hristos, puteți da cât doriți, până la Parusie, nu mă deranjează, căci nu sunt al meu, ci al Domnului pe Care mă strădui să Îl slujesc, însă nu cutezați a vă lega de Hristos, că iese FOC (pr. Ciprian)

Cu respect și cu urarea sinceră: să aveți parte de o Duminică binecuvântată! Și de o viață și o veșnicie asemenea!

Notă: pentru acest articol sesiunea de comentarii este închisă.

Un cuvânt de folos

Întru această zi, Cuvânt al Sfântului Antioh, despre mânie

Este bine foarte a se sili omul ca să-li înfrâneze patima mâniei, să-și sfărâme iuțimea sufletească, cu îndelunga răbdare și cu blândețea, cu rugăciunea și cu smerenia. Că demonul mult împinge spre mânie pe omul cel ce voiește să se mântuiască.

Ca ostenelile ce le adună omul, prin post și prin rugăciune, prin priveghere sau prin slujbe, apoi într-un ceas și le pierde, diavolul maniei luând roada ostenelilor celor de multi ani. Și, iată omul beat fără de vin! Drept aceea, de multă stăpânire are trebuință omul, ca să-și poată goni patima mâniei.

Cel ce voiește să vina la desăvârșire și dorește să se nevoiască cu duhovnicești nevoințe, unul ca acesta trebuie să fie străin de pornirea mâniei. Că duhul mâniei, șezând în inima noastră, orbește ochii cu întunecoase tulburări, încât nu mai putem câștiga nici cunoașterea celor folositoare, nici aflarea înțelegerii duhovnicești, nici sfatul cel bun. Că nu se cade nouă a ne purta cu mânie spre cei de o credință, fără numai spre păcatele și spre gândurile cele rele, care se sârguiesc a ne întoarce pe noi din calea cea adevărată.

Ca pentru aceasta, și la Proverbe se zice: „Leapădă mânia de la tine și adu-ți aminte că și tu totdeauna mânii pe Cel ce te-a făcut pe tine”. Și iarăși zice: „Mânia pierde pe cei drepți, iar cuvântul aspru ridică mânie. Și mânia tatălui este fiul cel fără de minte, iar sluga înțeleaptă îmblânzește mânia omului”.

Și iarăși: „Grea este piatra și nelesne de purtat nisipul, iar mânia celui fără de minte mai grea este decât amândouă”. Și a mai zis: „Potolește-ți inima, că ea este părintele diavolului!” Deci, nu se cade nouă, fraților, a ține în inimă pe dracul cel cumplit, care ne duce pe noi la pierzare. Că precum apa se pornește de furia vânturilor, asemenea și mâniosul se tulbură de gândurile mâniei.

Omul mânios este vier sălbatic. Văzându-se un mânios cu altul, încep a scrâșni din dinți. Iar Sfântul Iacov ne învață pe noi, zicând: „Sa fie tot omul grabnic a auzi și zăbavnic a grai. Că mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu”. Iar Sfântul Pavel zice: „Nu vă răzbunați singuri, iubiților, ci să lăsați loc mâniei lui Dumnezeu.”

Și iarăși: „Toată amărăciunea, mânia și hula să se lepede de la voi, împreună cu toată răutatea”. Asemenea, și David: „Părăsește mânia și lasă iuțimea”. Iar îndreptătorul sufletelor noastre, Domnul, ne învață pe noi, zicând: „Tot cel ce se mânie asupra fratelui sau în zadar, vinovat este judecății, iar cel ce va zice fratelui său nebune, vinovat este de focul gheenei”. De care să ne rugăm ca să ne izbăvească milostivul Stăpân, Hristos, Dumnezeul nostru, Căruia se cuvine slava, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor! Amin.

Un răspuns al părinților athoniți referitor la acuze de pe internet

Studiul de mai jos este un răspuns succint (vor urma și altele) al părinților athoniți ortodocși la atacurile de pe internet împotriva lor.

Studiul atinge problema obligativității Sfintelor Canoane și cea a validității Tainelor.

Este un bun început pentru o discuție mai largă, ce va aduce toate argumentele patristice necesare spre a rămâne în duhul Sfinților Părinți și de a nu cădea, luptând cu panerezia ecumenistă, în vreo formă de schismă cu Biserica lui Hristos.

Studiu al parintilor athoniti 12 oct 2017

Spre vindecare numai în spitalul duhovnicesc – Biserica lui Hristos

https://romanortodox.info/pr-ciprian-ioan-staicu-predica-la-duminica-vindecarii-demonizatului-22-oct-2017/