Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

În timp ce noi studiem cu atenție scrierile Sfinților Părinți, spre a fi călăuziți întru Adevăr și mărturisire ortodoxă de către aceștia…

Deși au trecut aproape trei săptămâni, Mihai Chirilă nu a oferit nicio explicație referitoare la ereziile pe care le-a exprimat public

Nu-i bai, până la Parusie mai este nițel, deci avem încă vreme de pocăință sinceră și îndreptare! Și suntem în perioada Triodului, când cântăm cu umilință: „Ușile pocăinței deschide-mi mie, Dătătorule de viață…”

Respectiva persoană, menționată mai sus, încă se plânge public de existența unei „isterii a părtășiei la erezie.” Ne bucurăm că și-a dat seama de starea însăși în care se află domnia sa – amplificată și datorită pierderii celor care s-au trezit din somnul manipulării – și spre care îi călăuzește, din păcate, sau mai bine zis îi rătăcește pe cei care încă nu sunt statornici în mărturisirea ortodoxă sau pe părinții care au intrat în această luptă fără să cunoască calea bătătorită a mărturisirii patristice.

Se pare că orice dovezi s-ar aduce pentru combaterea erorilor doctrinare promovate insistent de către domnia sa nu îi vor fi suficiente, este posibil ca neputința aceasta să rămână… istoric de isterică. Să nu fie!

Doamne, luminează-i și miluiește-i!

Redacția

Carte document patristic – arma cea mai bună în lupta cu panerezia ecumenistă

Notă: această carte, în două volume, este rodul rugăciunii și al studiului părinților aghioriți din ultimii doi ani, care răspunde la toate nelămuririle teologice și combate ideile pripite greșite apărute în lupta cu panerezia ecumenistă.

Ea va fi tradusă în limba română, cu rugăciunile sfințiilor și frățiilor voastre, spre slava lui Dumnezeu și a Bisericii Sale. Deocamdată ea se află și în original în stadiul de manuscris, după ce a fost corectată și îmbogățită teologic de sinaxa părinților aghioriți ortodocși.

Lucrarea aceasta a fost prezentată părinților ortodocși la sinaxa de la Roman, primindu-se binecuvântarea lor pentru traducerea în limba română.

Cu toții: autor, corectori, traducător, cititori vom avea imens de învățat din ea, de aceea să nu ne pripim în necunoștință de cauză teologică patristică, ci să ne ducem lupta sub stindardul Sfinților Părinți, nu altul.

 

Întinarea prin erezie și Taine invalide sau validitatea-existența Preoției, conform Sinoadelor Ecumenice

de ieromonah Evghenie Aghioritul

traducere din limba greacă de pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu

Sf. Gheorghe, 2018

 

Capitole și idei principale

 

Volumul I

(are 182 de pagini, manuscris, format A4)

 

– în loc de prolog: citat din opera lui Vicențiu de Lerini (nu va scrie multe, ci se va mărgini la ce spun izvoarele patristice) și promisiune a autorului de a corecta eventualele greșeli cuprinse în acest studiu; modul abordării: Tradiția patristică este prezentată concis și clar.

– când spunem „note”, ne referim la citate patristice, texte originale ortodoxe.

– p. 1-16: introducere; cuprinde 44 note bibliografice.

– p. 17-25: câteva din notele de mai sus, expuse pe larg.

– La pagina 26 începe Partea I: Întinarea prin erezie…

– p. 27-31: elemente introductive despre Sinodul V Ecumenic; sunt 20 de note bibliografice.

– p. 31 mijloc: analiză a actelor complete ale Sinodului V Ecumenic; începe cu nota 21 și se încheie la p. 36, cu nota bibliografică nr. 30.

– p. 37: Mărturii patristice despre existența întinării prin erezie. Începe cu nota 31 și se termină la p. 51, cu notele 74 și 70A (interpusă).

– p. 52 sus – p. 60: Subiectul comuniunii cu ereticii, conform Sfinților Părinți; note bibliografice între 75-89. Apoi urmează și concluzii referitoare la subiectul tratat.

– p. 61 sus – p. 71 jos: Tema: Cel care se împărtășește cu cel de neîmpărtășit (eretic) este și el neîmpărtășit (eretic), conform Sfinților Părinți; note bibliografice între 90-115.

– de la p. 72 la p. 75 sus urmează CONCLUZIA, cu note bibliografice între 116-120, care se încheie cu cuvintele: „acestea le afirmă textele (patristice).”

– autorul adaugă și Concluzii proprii (p. 75-76); la final el spune: „Toți preoții trebuie să aibă o singură credință, cea ortodoxă. Amin. Așa să fie.

– p. 77: titlu – Partea a doua: Validitatea și existența preoției în raport cu erezia. Apoi pagina 78, care este lăsată liberă.

Capitolul I (p. 79): Sinodul III Ecumenic. Începe cu elemente introductive despre acest Sinod, până la p. 81 jos, cu note bibliografice între 1-11.

– pp. 82-91 jos: analiza Actelor Sinodului III Ecumenic; note bibliografice între 12-45. Urmează concluzii, de la p. 91 jos la p. 93 mijloc.

Capitolul 2 (p. 94): Sinodul IV Ecumenic: date introductive despre acest Sinod (pp. 94-97 sus, note bibliografice între 46-55) și analiza Actelor Sinodului IV Ecumenic (pp. 97–106, note bibliografice între 56-76).

Capitolul 3 (p. 107): Sinodul VI Ecumenic: date introductive despre Sinod (pp. 107-111, note bibliografice între 77-91) și analiza Actelor Sinodului VI Ecumenic (pp. 112-119, note bibliografice între 92-113).

Capitolul 4 (p. 120): Sinodul IX Ecumenic (din vremea arhipăstoririi Sfântului Grigorie Palama): introducere despre acest Sinod (pp. 120-126 jos, cu note bibliografice între 114-142) și analiza Actelor sau Tomos-urilor Sinodului IX Ecumenic (pp. 127-135, cu note bibliografice între 143-164).

– p. 136 – Concluzie generală.

– p. 137: Partea a treia: Păreri greșite (Paralipomena sau deutero-canonice, de calitate inferioară; se face punct cu punct analizarea lor); p. 138 – pagină lăsată liberă.

Capitolul 1 (Cugetul ortodox adevărat și nu recunoașterea sinodală, nici unirea sau intercommunio cu ereticii și comuniunea cu erezia, ca premisă a întreruperii comuniunii bisericești) – pp. 139-163; note între 1-51.

Capitolul 2 (Cele două extreme și Tainele invalide) – pp. 164-166; note între 52-55.

Ce vrea să spună Canonul 15 al Sinodului I-II Constantinopol prin întreruperea pomenirii – p. 166 jos, nota 56.

Cum este înțeleasă întinarea prin erezie și dacă ea există sau nu – pp. 167-172; note între 57-68.

Comentariu al cărții „Cele două extreme” a părintelui Epifanie T. (pp. 173-182; note între 69-77).

 

Sfârșitul volumului I

 

Volumul al II-lea

(de la p. 183 la p. 322, apoi 9 pagini de bibliografie generală)

 

– se continuă seria de idei greșite, care au apărut de curând, făcându-se combaterea lor patristică.

Capitolul 3 (Mergeți și vă împărtășiți de la cei aflați în comuniune cu ereticii, dar în rest sunt ortodocși, noi nu vorbim despre Taine invalide) – combaterea are două pagini: pp. 183-184; notele 78 și 79.

Capitolul 4 (ereticii necondamnați au preoție, pe de o parte, dar Taine invalide, pe de alta) – pp. 185-186; note între 80-87.

Capitolul 5 (Domnul va păzi Biserica Lui; prin urmare noi nu trebuie să facem nimic) – pp. 187-191; note foarte lungi, între 88-92.

Capitolul 6 (După întreruperea pomenirii noi nu mai slujim, spre a nu ne face un altar străin de Ortodoxie și grupare schismatică) – pp. 192-198; note între 93-99.

Capitolul 7 (Distincția dintre dinami și energhia – real și în potență – este valabilă numai pentru probleme canonice, nu și pentru cele dogmatice; ereticul este caterisit în mod automat; Dumnezeu nu așteaptă un sinod care doar face cunoscută caterisirea ereticului…) – pp. 199-201; notele 100 și 101.

Capitolul 8 (Înaintea unui Sinod Ecumenic nu vorbim  nici despre Taine valide, nici invalide și alte două idei trăznite: despre „supra-sinod” și că suntem sub anathema Sinodului II Ecumenic dacă recunoaștem Tainele ereticilor) – pp. 202-206; note între 102-112.

Capitolul 9 (Tainele ereticilor sunt invalide, potrivit acriviei, și valide, potrivit iconomiei, înaintea caterisirii lor; noi acordăm sau nu validitatea lor) – pp. 207-229, este un capitol mare; note între 113-173. La pagina 230 urmează câteva concluzii (3).

Capitolul 10 (Cuvintele pline de respect ale Sfântului Marcu Eugenicul la adresa papei – spuse la începutul Sinodului de la Ferrara, când Sfântul credea că papistașii vor să se pocăiască de ereziile lor, de aceea li s-a adresat frumos, cu respect – n.trad – au fost formale, diplomatice, nu trebuie înțelese ad-literam) – pp. 231-233; note între 174-177.

Capitolul 11 (Stiliștii și Tainele invalide) – pp. 234-250, capitol mare; note între 178-187.

Capitolul 12 (Citate luate de la Sfinții Părinți, care sunt înțelese eronat) – pp. 251-254; note între 188-192.

urmează o intercalare între aceste capitole, dedicată Sinodului VIII Ecumenic: date introductive despre Sinod (pp. 255-257, note bibliografice între 193-204) și analiza Proceselor verbale ale Sinodului VIII Ecumenic (pp. 257-262, note bibliografice între 205-220).

– p. 263: Mărturii de la Sfinții Părinți și de la Sinoade ale împărțirii Bisericii celei Una în două turme (adică cea credincioasă, mică, ce rămâne în adevăr și cea mare, bolnavă, căzută în erezie, pe care Biserica încearcă să o recupereze, ca pe oaia cea pierdută – n.trad.) – pp. 263-275; note între 221-240.

Capitolul 13 (Anathema) – pp. 276-286; note între 241-259 plus două pagini de concluzii.

Capitolul 14 (După Sinodul de la Kolimbari – Creta nu mai există Taine valide) – pp. 287-290; note între 260-271, iar nota 268 este la final.

Capitolul 15 (Cuviosul Teodor Studitul și Tainele invalide) – pp. 291-322; note între 272-320, este o parte foarte mare, împărțite pe multe subcapitole.

 

– urmează Bibliografia, care are 9 pagini, adică 135 de cărți sau titluri.

– bibliografia cuprinde izvoare și cărți despre operele Sfinților Părinți, despre Sinoade și sintetizează învățătura Bisericii lui Hristos.

– unele titluri, precum P.G. – Patrologia Graeca, BEPES – Biblioteca operelor Sfinților Părinți greci și ACO – Actele Sinoadelor Ecumenice, deci sunt colecții întregi de texte patristice, sute de volume; sunt folosite și actele complete ale Sinoadelor, editate în trei volume în Athos, în 2008, colecția imensă Rallis-Potlis în 6 volume, a câte 500 de pagini fiecare, cu toate Sfintele Canoane și interpretările tuturor marilor canoniști ai Bisericii etc).

 

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Actori în drama „Ortodoxia trădată de fiii ei”

Ieromonahul Tihon Bivoleanu, fratele nostru în lupta cu panerezia ecumenistă, ne-a trimis azi două link-uri (la comentarii, pe site):

  1. http://www.amen.gr/article/i-xeirotonia-tou-neou-mitropoliti-manis-xrysostomou-g
  2. http://www.amen.gr/article/i-xeirotonia-tou-episkopou-thespion-symeon

Sunt preluate de pe site-ul amen.gr, un site grecesc de știri, supus întru totul Patriarhiei Ecumenice.

În primul articol este vorba de un eveniment care a avut loc sâmbătă, 10 februarie 2018, la catedrala Buneivestiri din Atena, unde un sobor arhieresc, condus de arhiepiscopul Ieronim al Atenei, a hirotonit pe arhimandritul Hrisostom întru episcop al Mitropoliei de Manis.

În al doilea articol este vorba de același timp de eveniment, care a avut loc astăzi, 11 februarie 2018, la catedrala mitropolitană din Atena, unde un sobor arhieresc, condus de arhiepiscopul Ieronim al Atenei, a hirotonit pe arhimandritul Simeon întru episcop al Mitropoliei de Thespion.

Ceea ce este de remarcat este prezența la ambele evenimente a mitropolitului Serafim de Pireu:

Aici la începutul Liturghiei de sâmbătă, când arhiereii sunt în centrul bisericii, de o parte și de alta a protosului, care a fost Ieronim al Atenei

Aici în stânga candidatului, azi, duminică, chiar înainte de momentul hirotoniei acestuia

Cel care l-a hirotonit pe părintele Hrisostom a fost arhiepiscopul Ieronim (mai jos este chiar momentul înfățișării candidatului înaintea hirotoniei și al depunerii jurămintelor arhierești, în care se vorbește clar despre apărarea și mărturisirea dreptei credințe…)

Același lucru s-a petrecut și azi, duminică, la al doilea eveniment, protos a fost tot arhiepiscopul Ieronim.

Toate acestea vi le-am făcut cunoscute din motivele de mai jos:

A fost prezent, slujind cu ambele ocazii – se vede clar în poze – mitropolitul Serafim de Pireu. A condus slujba ca protos Arhiepiscopul eretic ecumenist al Atenei, Ieronim, semnatar în Creta. Iar fiind protosul, la „Întâi pomenește Doamne…”, arhiepiscopul Ieronim a fost pomenit în cor, cu voce tare, de TOȚI IERARHII PREZENȚI.

Așadar, dacă poate unii mai aveau vreo îndoială până ieri, iată că acum este clar pentru oricine: MITROPOLITUL SERAFIM DE PIREU ESTE ÎN COMUNIUNE DEPLINĂ CU EREZIARHUL ECUMENIST IERONIM. Și îl pomenește oficial, fără vreo reținere, în mod repetat, obișnuit, firesc, ca și cum totul este în regulă.

Ceea ce înseamnă că „cugetul lui ortodox” (atât de trâmbițat de unii preoți ai Mitropoliei de Pireu) a fost întinat de EREZIA ECUMENISTĂ ÎN MOD CLAR ȘI FĂRĂ ECHIVOC !

Cu părere de rău pentru situație, dar cu recunoștință față de Dumnezeu, Care pe toate le vădește la momentul potrivit,

pr. Ciprian Staicu

 

Update:

Acestea sunt titlurile propuse, prezentate în ordinea… sosirii (mulțumim frumos):

1. Cine se joacă cu focul…

2. Crunta realitate

3. Ecumenism… la nivel „înalt”

4. O altă față a ecumenismului

5. Ortodoxie și trădare la nivel înalt

6. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac

7. Cu durere și cu dragoste pentru… ierarhul contemporan (propus de pr. Ciprian)

8. Minciuna are picioare scurte. A plecat din Pireu și s-a oprit la Atena

9. Ecumenism cu cuget…ortodox?!

10. Ajută-i, Doamne, să-și revină

11. Aceeași Mărie, cu alta pălărie

12. Păcat că nu au învățat nimic din greșeala românilor

13. „Iată Eu trimit o încercare căreia nu-i vor putea face față toți cei care n-au iubit adevărul, ci le-a plăcut nedreptatea.”

14. Cine se (mai) încadrează azi în formula dumnezeiască, acesta este preot cu adevărat și doar pe acesta îl urmăm.

15. Cum se va pocăi mitropolitul Serafim de Pireu de păcatul pomenirii pseudo-ierarhului Ieronim?

16. Ortodocșii nu pomenesc pseudo-ierarhi

17. Licuricii ecumenismului

18. Actori în drama „Ortodoxia trădată de fiii ei.”

 

Gheron Sava Lavriotul nu este schismatic, nici eretic prezbiterian, ci este fratele nostru, un simplu și sincer athonit ortodox

Trecem din ispită în ispită… Nici nu ne așteptăm la altceva. Când nu vor mai fi ispite, atunci este clar că am rătăcit cărarea.

Gheron Sava a fost acuzat – cu multe valuri, chiar și un tsunami – că afirmă că nu mai sunt arhierei ortodocși în lume. Ce putem răspunde?

Am vorbit acum la telefon cu părintele Sava (nr. lui este 0030 6947 011 111, oricine îl poate suna și să îl întrebe – în greacă sau în engleză – dacă sfinția sa confirmă cele scrise aici) și a subliniat următoarele lucruri (urmează să scrie și un mic text, cu semnătura lui, care va fi făcut public, în acest sens):

1) Afirmația ÎPS Longhin de după sinodul din Creta – „s-au dus arhierei și s-au întors fără har, a plecat Moș Gheorghe și s-a întors Gheorghe… etc” – a fost memorabilă, mulți au fost influențați de ea. Dar ea ce înseamnă? Că cei ce acceptă hotărârile din Creta NU MAI AU HAR, NU MAI SUNT ARHIEREI, lucru care se extinde desigur și la tagma preoțească. Această afirmație are drept consecință faptul că NU MAI EXISTĂ NICI UN EPISCOP ORTODOX. Ba mai este unul: ÎPS Longhin, care predică împotriva ecumenismului. Chiar doi: ÎPS Serafim de Pireu. Sau poate mai mulți…

2) Deci nu părintele Sava afirmă că NU MAI SUNT episcopi ortodocși, ci vlădica Longhin (probabil fără să își dea seama atunci, pe loc, de consecința și gravitatea afirmației de mai sus). Cele spuse de părintele Sava sunt menționate mai jos, iar dovada este filmarea video care este publică. Părintele Sava a reluat cuvintele Sf. Maxim Mărturisitorul – „arătați-mi un singur arhiereu care este ortodox?” Sfântul Maxim nu afirma că a pierit instituția arhieriei, ci voia din tot sufletul ca el – un monah – să fie sub ascultarea unui EPISCOP ORTODOX și se străduia să îl găsească; și această strădanie a durat ani de zile, dar el a rămas cu aceeași NĂDEJDE până la moarte, chiar dacă i-ar fi fost mai simplu să spună: „nu mai aveți har, sunteți niște lepădați, la iad cu voi.” NU A SPUS AȘA CEVA !

3) Părintele Sava dă un exemplu: dacă germanii, de exemplu, ar cuceri, ar ocupa întreaga Românie, aceasta ar însemna un singur lucru, că suntem sub ocupație străină, în nici un caz că ROMÂNIA A DEVENIT GERMANIA. Tot așa, trădătorii Ortodoxiei, arhierei și preoți – nu și-au pierdut preoția, Tainele lor există încă, dar se împărtășesc spre osândă, viața lor nu se sfințește, ci se surpă. Iar lupta noastră este împotriva ereziei, nu a vreunui episcop.

4) Părintele Sava și cu mine ne cerem iertare public de la vlădica Longhin dacă am fost înțeleși greșit, de fapt afirmații nefăcute de noi au ajuns manipulate și trunchiate la urechile Înaltpreasfinției Sale. Îl iubim, îl respectăm, vrem să discutăm toate aceste probleme public cu Înaltpreasfinția Sa și rămânem la poziția că are datoria sfântă în fața lui Hristos să întrerupă pomenirea ereziarhului Kirill, căci numai așa lupta cu erezia ecumenistă este pe baze patristice.

 

Din partea mea (am pus și la comentarii) am scris, înaintea convorbirii cu pr. Sava, acestea (în calitate de traducător al celor spuse de Gheron Sava și greșit interpretate de unii frați):

„Vreau să specific o nuanță foarte importantă: părintele Sava și părinții aghioriți nu afirmă că nu mai este în realitate nici un episcop ortodox, Doamne ferește, nici eu nu aș accepta o asemenea afirmație, ci că încă nu am văzut, nu avem nici o cunoștință de un episcop ortodox care să întrerupă pomenirea mai marilor lui.

Adică, noi, unii preoți, ne-am făcut datoria și ne-am delimitat de erezie; numărul preoților ortodocși care luptă cu ecumenismul este în creștere. Așteptăm cu nădejde și cu o firească și omenească nerăbdare ca să se ridice și arhierei mărturisitori, nu prin vorbe, ci prin fapte.

Întrebarea părintelui Sava a fost, la Roman: unde sunt arhiereii ortodocși care luptă cum se cuvine cu erezia? Încă nu îi vedem. Și părintele Sava a accentuat (a se vedea filmarea): „VREM SĂ ÎI VEDEM !” Așteptăm să îi ridice Dumnezeu la luptă.

Deci vlădica Longhin nu are de ce să se supere pe noi, căci știm că a făcut mult bine în lupta cu erezia, însă patristic vorbind LUPTA ADEVĂRATĂ ÎNCEPE ȘI CONSTĂ ÎN ÎNTRERUPEREA POMENIRII ERETICILOR, scopul ei fiind ÎNTRUNIREA UNUI SINOD – de arhierei, normal – CARE SĂ CONDAMNE EREZIA.

Aceasta este nuanța care face diferența între o concepție de tip presbiterian (acuzația pr. Teodor Zisis) și realitatea mărturisirii noastre, a preoților care vrem să ducem această luptă sub conducerea ierarhilor lui Hristos, căci, sincer, acum ne este foarte greu fără ei, extrem de greu.

Iar dacă lupta va trebui să o ducem fără arhierei, cum a făcut Sfântul Maxim Mărturisitorul (de nevoie, nu din vreo desconsiderare a lor), așa o vom face, fără a ne ridica împotriva instituției arhierești și fără a refuza în vreun fel prezența și lucrarea arhiereului în Biserică, căci o asemenea atitudine ar fi una schismatică. Să nu fie!”

Pr. Ciprian Staicu

Păcatul și izbăvirea prin pocăință

În Triod se spune despre săptămâna care urmează – a brânzei – că este cea curățitoare de dinaintea Postului. Deci nu numai în post ne curățim de patimi, ci tot timpul. În această seară am găsit acest documentar rusesc de mai jos, care se potrivește foarte bine și cu scopurile Asociației care patronează acest site. Le dorim tuturor fraților și surorilor noastre prinși în mrejele ereziei ecumeniste să se îngrădească de ea, având și nădejdea în despătimirea noastră și a lor. Doamne ajută.