Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Sărbătorirea Sfântului Efrem cel Nou – 2013

Sfântul Efrem cel Nou este sărbătorit pe 5 mai, însă anul acesta, din cauza datei Paștilor, slujba lui se mută pe 6 mai. De aceea, luni, 6 mai 2013, la locul numit La Crucea Sfântului Efrem cel Nou de la Malnaș-Băi, la 17 km de Sf. Gheorghe, județul Covasna, acolo unde se va construi, cu mila lui Dumnezeu și mijlocirile Sfântului Efrem, prima Comunitate Terapeutică Ortodoxă pentru persoanele cu adicții din România, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Ioan Selejan, Arhiepiscopul Covasnei și Harghitei, la ora 17 vom săvârși Acatistul Sf. Efrem, urmat de sfințirea Crucii pusă pe dealul terenului unde va fi Comunitatea, iar în final vom organiza o agapă frățească.

Vor fi aduse spre închinare moaștele Sfântului Efrem cel Nou, împreună cu ale altor sfinți, cum ar fi: Ioan Maximovici, Luca al Crimeeii, Nectarie al Pentapolisului, Serafim din Sarov, Marele Mucenic Gheorghe etc. Sunt așteptați toți iubitorii de Hristos și de sfinți. Va fi prezentat proiectul clădirii Comunității Terapeutice.

Asociația noastră, Prietenii Sfântului Efrem cel Nou din Sf. Gheorghe, va oferi cozonac, vin și ouă roșii, apă și pâine. Cei prezenți sunt rugați să aducă și alte bunătăți, pentru a încropi o masă frățească mai bogată. Hristos Cel înviat să vă umple tuturor sufletele de lumina Învierii Sale.

Alte detalii la tel. 0740-788.876 sau ciprioan@yahoo.com
Vă așteptăm cu drag !

Pr.dr. Ciprian Staicu
Președintele Asociației Prietenii Sfântului Efrem cel Nou

Volumul de poezii Gânduri pentru fiul rătăcit – Adrian Ștefan Ambrozie

Binecuvintează, Prietene Bun, Hristoase, lacrima durerii şi a nădejdii

 

 

Prăpastia e mare, Doamne, nu mă părăsi! / Nu mai rezist, mi-e frig şi iadul e aproape.

Ridică-mă de-aici şi Te voi veseli / Te rog, Hristoase drag, nu vreau talantul să se-ngroape.

 

Poeziile din acest volum le-am primit de la un bun prieten, pe care însă … nu îl cunosc. Nu ne-am văzut niciodată până acum, ci doar ne-am auzit glasul la telefon, dar chiar şi aşa am ştiut, într-un fel greu de înţeles, că amândoi vrem doar să ne lăsăm mângâiaţi pe creştet de Prietenul căruia Îi slujim, adică Hristos.

Poeziile acestea le-am citit avându-L pe Hristos în mine, nevrednicul, căci tocmai veneam de la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, Poezia pentru care a fost făcută şi încă există lumea în care noi trăim. Demult nu am mai citit atâtea gânduri care să semene cu propriile mele gânduri, dar care nu răzbătuseră spre lumină în straie de poem, ci doar fuseseră frământate în inimă.

Adrian e poetul pe care Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou l-a trimis în calea mea pentru a-mi arăta că toate greutăţile pe care le întâmpin în a construi prima Comunitate Terapeutică Ortodoxă pentru persoanele cu adicţii, Comunitate aflată sub patronajul Episcopiei Covasnei şi Harghitei, sunt ca şi broboanele de sudoare prin care trece şi poetul până când făureşte o poezie, dar importantă nu este oboseala, ci rezultatul, la care se ajunge prin mila lui Dumnezeu, prin inspiraţie de sus.

Acest proiect a venit ca un răspuns la o rugăciune: acum un an am mers în Grecia, la Nea Makri, la Sfântul Efrem cel Nou, împreună cu câţiva pelerini. Pentru mine era a treia oară când mergeam la acest Sfânt. Am ajuns acolo şi am avut o ispită: inima îmi era rece, nu simţeam nimic faţă de Sfântul Efrem. M-am rugat şi am plâns, dar ispita era puternică; atunci i-am cerut Sfântului: ajută-mă să te iubesc mai mult.

Ne-am întors acasă şi am cunoscut-o pe doamna Ioana Bratu din Bucureşti, doctor psihiatru, specialist în terapia persoanelor cu toxicodependenţe. Domnia sa de ani de zile tot încerca să înfiinţeze o Comunitate Terapeutică Ortodoxă în România, dar multe uşi au rămas închise şi multe promisiuni neîmplinite. Am obţinut binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Ioan Selejan, Arhiepiscopul Covasnei şi Harghitei, ca la Malnaş-Băi, în judeţul Covasna, să facem o astfel de Comunitate. Nu va fi soluţia care va rezolva problema întregii ţări (peste 800.000 de persoane cu adicţii), ci doar un proiect-pilot pe care sperăm să îl preia şi alţii, iar în câţiva ani astfel de Comunităţi să existe pretutindeni în România noastră dragă. Căci ori se înmulţesc Comunităţile, ori se stinge flagelul drogurilor … Însă, ştim cu toţii care este realitatea cotidiană.

Cred că acesta este răspunsul minunat al Sfântului Efrem la rugăciunea mea de atunci: implicarea mea în acest proiect, în calitate de preşedinte al Asociaţiei Prietenii Sfântului Efrem cel Nou, alături de soţia, fiica şi fiii mei duhovniceşti, alături de mulţi prieteni, pe care însă – ca şi în cazul lui Adrian – încă nu am apucat să îi văd la faţă (şi aici văd prezenţa Sfântului Duh, Care ne ajută să lucrăm spre Slava lui Dumnezeu, chiar dacă geografic nu suntem aproape).

De ce să facem o astfel de Comunitate Terapeutică? Răspunsul meu este dublu: de ce nu? şi pentru că asta este voia lui Dumnezeu. Ce vom face noi acolo, la Malnaş-Băi?

Modelul acestei Comunităţi Terapeutice Ortodoxe va fi cel realizat şi în alte ţări ortodoxe (Cipru, Serbia sau Rusia), accentul fiind pus pe recuperarea pe termen lung a persoanelor cu adicţii. Încercăm să reactivăm ceea ce a făcut Sfântul Vasile cel Mare în secolul al IV-lea, una dintre vasiliadele mai puţin cunoscute, numită şcoala pentru fetele decăzute, ale cărei principii erau terapia pe termen lung, până la reintegrarea cu succes a persoanelor tratate în familie şi în societate. Accentul era şi este pus pe Sfintele Taine, pe harul dumnezeiesc pe care numai Biserica cea Una, Ortodoxia, îl are. Dovada este şi faptul că astfel de Comunităţi Terapeutice, în mediile ortodoxe au o rată de succes de aproximativ 85%, pe când în cele neortodoxe sau necreştine ea este de doar 5-7%.

Read More

Înființarea Asociației Prietenii Sfântului Efrem cel Nou

Din mila lui Dumnezeu, cu blagoslovenia Maicii Domnului, cu mijlocirile Sfântului Marelui Mucenic Efrem cel Nou din Nea Makri, făcătorul de minuni și cu binecuvântarea arhierească a Înaltpreasfințitului Ioan Selejan, Arhiepiscopul Covasnei și Harghitei, a luat ființă Asociatia Prietenii Sfântului Efrem cel Nou.

Din Statutul acestei Asociații vă prezentăm aici principalele aspecte:

Denumirea organizaţiei e Asociatia „Prietenii Sfântului Efrem cel Nou„, conform dovezii disponibilităţii denumirii nr. 116293 din 26.09.2012, emisă de Ministerul Justiţiei, Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice.

Asociaţia „Prietenii Sfântului Efrem cel Nou„este persoană juridică română, autonomă, apolitică şi neguvernamentală, înfiinţată în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Asociaţia funcţionează cu binecuvântarea şi purtarea de grijă a ierarhului eparhiot al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, în prezent în persoana Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Ioan Selejan.

Asociaţia Prietenii Sfântului Efrem cel Nou se constituie pe o perioadă nedeterminata.

Asociaţia are drept scop principal promovarea valorilor morale, creştin-ortodoxe în cadrul unui aşezământ de tip Comunitate Terapeutică Ortodoxă, prin consilierea, tratarea, recuperarea şi reintegrarea în societate a persoanelor cu adicţii,  iar ca scopuri secundare: sprijinirea activităţii formaţiei corale Ortodoxia din municipiul Sf. Gheorghe, organizarea, desfăşurarea şi sprijinirea de activităşii de informare pentru apărarea drepturilor copiilor născuţi şi nenăscuţi,  precum şi sprijinirea efectivă a unor activităţi cu caracter misionar ortodox, pentru întărirea şi răspândirea învăţăturii Bisericii Ortodoxe atât în cadrul Episcopiei Covasnei şi Harghitei, cât şi în afara ei.
Read More

Formularul 230 pentru redirecționarea a 2% din impozit către Asociația „Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

Ce este formularul 230?

Prin formularul 230 puteţi să direcţionaţi 2% din impozitul anual datorat de către dumneavoastră statului, către o asociaţie nonprofit. Fără a vă crea dvs. nici un fel de obligație financiară.

Cum se completează?

Formularul cuprinde date de identificare ale contribuabilului respectiv şi date despre asociaţia nonprofit pe care contribuabilul doreşte să o susţină.

Dumneavoastră trebuie să completaţi punctul A: DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI înscriind cu majuscule, citeţ şi corect datele prevăzute în formular (ADRESA – se înscrie adresa contribuabilului, COD NUMERIC PERSONAL– se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate sau din buletin)

Punctul B este completat deja cu datele Asociaţiei „Prietenii Sfântului Efrem cel Nou” iar la SUMA – se completează de către organul fiscal care va calcula şi va vira suma admisă conform legii.

Unde se depune?

Formularul se depune la administraţia fiscală de care aparţine contribuabilul, în două exemplare.

Până când se poate depune?

Formularul tip 230 trebuie depus până la data de 15 mai 2013.

Clic aici pentru a descărca formularul precompletat

Proiectul Comunității Sfântul Efrem

Cu ocazia simpozionului din 30 noiembrie 2012, de la Sf. Gheorghe, județul Covasna, dedicat teologiei pr. prof. dr. Ilie Moldovan, Pr dr Ciprian Staicu a prezentat și proiectul de înființare a primei Comunități Terapeutice Ortodoxe sub egida Bisericii Ortodoxe Române, aflate sub oblăduirea Sf. Mare Mucenic Efrem cel Nou, făcătorul de minuni.