Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Pseudo-sinodului din Creta, care a hulit învățătura ortodoxă despre Biserica cea Una, precum și tuturor ecumeniștilor, ANATHEMA !

Hristos și toți Sfinții sunt împotriva trădătorilor Ortodoxiei și dau anathema panerezia ecumenismului și pe ereziarhii ei!

ANATHEMA!!!

ANATHEMA!!!

ANATHEMA!!!

Iar direcția în care sunt conduși oile cele mute și… săltărețe (nu cuvântătoare), cu DJ chiar, este aceasta:

În centrul filmării de mai sus… arhiepiscopul ortodox(?) Macarie al Keniei, la o Liturghie… pur ortodoxă(?) Chiar și grecii se miră cum un cipriot de-al lor a putut ajunge în halul acesta… (conform http://trelogiannis.blogspot.ro/2018/02/blog-post_266.html)

Însă înjosirea Ortodoxiei prin slujitorii ei nevrednici mai are de trecut prin câteva trepte… de-a râpa.

Tuturor ecumeniștilor, anathema!

Tuturor ereticilor, anathema!

Cu dragoste și cu lacrimi de durere pentru apostazia lor le-o spunem că mai au vreme să înceteze cu hulirea lui Hristos și să se întoarcă la Ortodoxia Sfinților Părinți.

Binecredincioșilor creștini – adică ortodocși – de aici și de pretutindeni, care mărturisesc integral și curat adevărul Bisericii, MULȚI ANI TRĂIASCĂ, spre MÂNTUIRE ÎN HRISTOS!

Redacția

În oraș, trăind ca vechii asceți…

Sfântul Paisie Aghioritul spunea:

„Dacă cineva vrea să își sfințească viața, dar dintr-un motiv oarecare nu poate să meargă să se închinovieze într-o mănăstire, atunci să își transforme camera lui în chilie.

Acolo, ascuns de oameni, el poate să își îndeplinească toate îndatoririle lui duhovnicești, adică să citească cele 7 Laude și alte lecturi duhovnicești, să facă metanii, să se roage cu metanierul, zicând rugăciunea „Doamne, Iisuse…” etc.

De exemplu, cineva poate să se ducă la biserică și să se împărtășească (la noi, la ora actuală, desigur, recomandăm împărtășirea numai din mâna preoților care s-au îngrădit de panerezia ecumenistă și slujesc în noile condiții de prigoană – n.trad.), iar apoi să se întoarcă acasă și să se comporte precum fac pustnicii în chiliile lor.

Slavă Domnului, există și astăzi mulți astfel de oameni în lume, în fața cărora nouă, cei ce ne numim monahi, ne este rușine de noi înșine (pentru că uneori sunt mai sporiți duhovnicește, deși trăiesc în lume – n.trad.).

Sursa – http://trelogiannis.blogspot.ro/2018/02/blog-post_757.html

traducere din limba greacă de

pr. Ciprian Staicu

În timp ce în Grecia problemele de credință sunt discutate în mod liber și responsabil, la noi ortodoxia românească a fost transformată în … portmoneul pentru catedrala mântuirii (cui?)


Foarte frumoasă emisiunea, în care au fost implicați: realizatorul, doi invitați mireni și Gheron Sava Lavriotul.

Părintele Sava abordează atât problemele etnice și geopolitice ale Greciei, cât mai ales pe cele religioase, arătând că „sinodul din Creta (iunie 2016) a fost unul tâlhăresc, că a fost trădată credința ortodoxă, că din dragoste adevărată am întrerupt pomenirea ierarhilor căzuți în panerezia ecumenistă, ca să renunțe la calea atee de a declara toate ereziile biserici și a nu huli astfel pe Dumnezeu. Nu ieșim din Biserică, ci ne străduim să ne facem datoria, să spunem adevărul, să trăim Ortodoxia așa cum ne-au învățat, prin propriul lor exemplu, toți Sfinții ei.”

La noi, trinitas – radio și tv – știe un singur lucru: să adoarmă conștiințele, singurele planuri urmărite de administrația patriarhală și de cele eparhiale sunt construirea de ziduri, acte sociale și strângeri de fonduri, de altfel bune oricând, dar lipsite de valoare atunci când dreapta credință este aruncată la gunoi exact de… paznicii ei.

Câtă rușine îndură acest popor, ca la praznicul Duminicii Ortodoxiei, an de an, să fie jecmănit, cu zâmbetul pe buze, pentru „binele” Bisericii. Adevăratul BINE al Bisericii este rodirea de Sfinți, viața morală a poporului, în frunte cu clerul ortodox.

Însă realitatea este sumbră: un neam care își ucide viitorul, prin pruncucideri, un neam care își ucide sufletul, prin abandonarea dreptei credințe, un neam care uită cine au fost strămoșii lui, un neam care se îndreaptă spre totalitarismul sistemului care ne vrea sclavi pecetluiți ai lui antihrist.

De aceea, în acest Post, poate mai mult ca niciodată, poate pentru ultima oară în vreme de pace, este nevoie de lacrimi pentru păcate și de curaj în mărturisirea ortodoxă.

Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu!

Redacția

Un nou cuvânt minunat al Sfântului Efrem Sirul

Neîncetat se cuvine a ne ruga Domnului, ca să ne arătăm mai presus de bântuirea dracilor. Că ne necăjesc nu numai când suntem în liniște în Casa lui Dumnezeu, mult se ridică asupră-ne și ne sfătuiesc să privim cu obrăznicie și fără sfială fețele fraților, ba și nălucirea faptei celei urâte o zugrăvesc întru noi, turnând în mințile noastre, ca o amestecare a gândurilor, și în acest chip ne opresc de la Tainele lui Hristos.

Dar prin păzirea ochilor și prin prin luarea aminte a gândului, cel înfrânat le va birui pe acestea, harul ajutându-l.

Cu câtă pază se cuvine inima și simțurile noastre a le păzi, că războiul nostru este mare și îndrăcirea dușmanului asupra noastră este multă. Dar nu se cuvine pentru aceasta să ne lepădăm de lupta noastră, ci gândurile vrăjmașului se cade a nu le face lucrătoare; și asa îl vom face pe el să crape.

Că știe Domnul pe cel ce ne necăjește pe noi și câte săgeți arzătoare aruncă în inimile noastre. Însă a celor ce bine se luptă este vrednicia, ca bine luând aminte să nu se lepede de luptă.

Că cel ce are pace cu patimile, de ce ar voi sa aibă război cu ele? Căci numai unde este vrajbă, acolo este și război și unde este război, acolo este și luptă și unde este luptă, acolo sunt și cununi.

Drept aceea, dacă cineva voiește să se izbăvească din robia cea amară a patimilor, acela să pornească război împotriva vrăjmașului.

Dumnezeului nostru slavă!

Cuvânt al Sfântului Efrem Sirul, despre ceasul morții

Cinstită este înaintea Domnului moartea cuvioșilor Săi, iar moartea păcătoșilor este rea. Pentru care și zicea Proorocul: „Pentru ce mă tem în ziua cea rea? Că fărădelegea mea mă va împresura.”
Căci va veni ceasul nostru, fraților, va veni negreșit și nu va trece. Singur fiind, gol, fără de ajutor, fără ocrotire, fără tovarăși, negătit, fără îndrăzneală, întru lenevire, în ziua în care nu știe când va ajunge și în ceasul în care nu se așteaptă, când se va desfăta, când va fi fericit, când se va răsfăța, când fără de grijă va fi, atunci ceasul omului va sosi și toate deșarte vor rămâne. O mică fierbințeală și toate nefolositoare și zadarnice vor fi; că ne ducem cu toții acolo, unde niciodată nu am mers.
De multi povățuitori îți este ție atunci trebuință, omule, de multe rugăciuni, de multe ajutorări, în ceasul acela al despărțirii sufletului. Mare este atunci frica, mare cutremurul, mare taina, mare primejdia acelui ce se desparte de trup și se duce către lumea aceea.
Ca, dacă aici pe pământ, mutându-se dintr-un loc într-altul, cineva are nevoie de povățuitori, cu atât mai mult atunci când ne ducem în locurile cele ce sunt în veac nețărmurite, de unde nimeni nu s-a întors. De multi ajutători, zic, iarăși ai trebuință în ceasul acela. Acela este ceasul omului singur și trecere nu are. Ceasul omului singur este sfârșitul a tot ce vedem. Cumplită este trecerea, dar toți o vom cerca.
Strâmtă și cu necaz este calea, dar toți vom călători pe dânsa. Amar și greu este paharul, dar toți pe el și nu pe altul îl vom bea. Mare și nearătată este taina morții și nimeni a o povesti nu poate.
Plângem și suspinăm, dar nimeni dintre oameni nu este care poate să ne ajute. Celor care pleacă dincolo le ștergem lacrimile ochilor, limba lor cea arsă o răcorim cu apă, urechea o punem la gura lor să auzim cuvintele lor cele din urmă, zicând: „Cum te vezi pe tine, frate, acum? Nu te teme, iubitor de oameni este Dumnezeu.” Acestea către dânșii le zicem.
Nu este întru noi atunci răutate, grijă de bani, grijă de bucate. Și, văzând taina cea mare a morții, ne clătinăm capetele noastre și pe noi înșine ne smerim și vai și amar zicem, când cela ce se duce de la noi, de la toți luându-și iertare și pe toți îmbrățișând, zice:
„Rămâneți sănătoși, fraților buni, rămâneți sănătoși, rugați-vă, știind și cunoscând că mă duc în cale lungă, pe care niciodată, cu adevărat, nu am călătorit și merg în țară străină, unde nimeni nu mă cunoaște și în lume înfricoșătoare, de unde nimeni nu s-a întors, și în pământ întunecat, unde nu știu ce mi se va întâmpla, în iad adânc și la judecată, unde îngerii nu caută la fața nimănui.
Deci, mântuiți-vă, iubiții mei frați, mântuiți-vă, prieteni, că eu nu mai sunt de acum prieten al vostru, ci străin. Mântuiește-te, bună obște de frați, că nu voi mai călători cu voi împreună. Mântuiți-vă, rudenii rămâneți sănătoși. Putin timp vă trece și veți veni aici, puțin, și veți veni după noi, că vă așteptăm să ne ajungeți, că eu nu mai vin la voi.
Orice bine am lucrat, plată acum am luat și orice faptă bună am trimis înainte, aceasta mă va și întâmpina. De am miluit pe cineva pe pământ, în ceasul acesta mă va milui. Că strâmt și cu necaz este ceasul acesta de acum, la ieșirea sufletului, mai presus decât tot ceasul strâmt și dureros, că, nefiind eu gata, m-a cuprins și fără roade și uscat fiind, am fost tăiat.
Nici un bine ca merinde nu am cu mine. Miluiți-mă și ajutați-mă și vă rugați, ca și eu să aflu acolo puțină odihnă, ca să dobândesc acolo, nu multă, ci puțină milă, că am păcătuit mult.”
Dumnezeului nostru, slava! Amin.

Pastorala mitropolitului Serafim de Pireu la Duminica Ortodoxiei (2018) = lovitura de grație pentru adepții „părtășiei nevinovate la erezie”, dar și pentru autorul ei cripto-ecumenist

A fost publicată Enciclica ce va fi rostită în această Duminică, a Ortodoxiei, în Mitropolia de Pireu. Nu am tradus-o toată, ci am selectat ideile principale. Ea abundă de citate biblice și patristice, analizând foarte bine, în prima ei parte, noțiunile de: dogmă, credință, ortodoxie, ortopraxie etc.

Idei principale:

Dacă avem ceva cu care să ne mândrim, aceasta este Sfânta noastră Ortodoxie.

Însă credem cu fermitate că dacă noi toți, cler și popor, am fi cu adevărat ortodocși, nu ar exista nici măcar un eretic sau vreun păgân.

Suntem ortodocși, dar numai cu numele și în acte.

Ortodox nu înseamnă numai să avem acest nume, ci înseamnă hotărâre pentru împlinirea și respectarea legilor Domnului, a poruncilor Bisericii.

Devreme ce într-adevăr Ortodoxia este cea mai înaltă credință din lume, și faptele noastre ale ortodocșilor trebuie să fie superioare tuturor celorlalți oameni.

Sfinții Părinți spun: „viața întinată naște dogme greșite” și invers: „dogmele greșite duc la o viață vicioasă”.

Apoi mitropolitul Serafim de Pireu vorbește teoretic despre dogme și morală, despre ortodoxie și ortopraxie.

În epoca noastră se observă o atitudine extremă față de dogme, adică deplina indiferență față de ele. Creștinii trăiesc fără să se mai intereseze de dogme.

Dogmele exprimă viața Bisericii și sunt indicatori referitori la viața Bisericii.

Ereziile formulează învățături care vin în opoziție cu experiența vieții bisericești. Însușire specifică a tuturor ereziilor pe care le-a condamnat Biserica, este că ele puneau la îndoială în parte sa total adevărul restaurării omului în Hristos și adevărul îndumnezeirii omului. Însă, în felul acesta, ele puneau la îndoială natura și scopul Bisericii.

Este păcat să constatăm azi că omenirea se află într-un daltonism dogmatic și moral. Noua morală schizofrenică îi propune omului contemporan o nouă dogmă schizofrenică: faptul că poate uni în persoana lui elementele cele mai opuse, că poate fi și moral și imoral, bun și rău, drept și nedrept, păcătos și evlavios, ortodox și eretic, ecumenist și ortodox, mason și creștin etc.

Despre iconoclasm, papism și protestantism… dar și despre ecumenismul practic sau popular… – mai multe idei, foarte frumoase și cu suport biblic și patristic.

Finalul este minunat:

„Sfinții Părinți au stăruit și au rămas întotdeauna în acrivie. Căci acrivia în dogmă dă acrivie în morală, în viața duhovnicească. Numai acrivia în credință și în viață morală mântuiește. Cu aceste două aripi să zburăm spre cer.”

Sursa – http://www.katanixis.gr/2018/02/blog-post_937.html

 

traducere din limba greacă de

pr. Ciprian Staicu

Concluzii:

1. Este o schizofrenie (izvorâtă din daltonism dogmatic – sau, mai pe românește: ORBIRE DUHOVNICEASCĂ), conform mitropolitului Serafim de Pireu, a considera că cineva poate fi ortodox și eretic în același timp, deci ideea „părtășiei la erezie”, adică a amestecului dintre ortodoxie și erezie este de domeniul… științei psihiatrice, desigur nu în sensul patologic al cuvântului (Doamne, ferește! Nimeni nu spune așa ceva!), ci în cel de graduală întunecare a minții celor care o propovăduiesc. Așa spune, iată, omul, ierarhul la care acești „părtași” țin și îl promovează cel mai mult.

2. Dacă numai acrivia mântuiește, cum se face că mitropolitul Serafim de Pireu nu face ABSOLUT NIMIC CONCRET, ca ORTODOPRAXIE – împotriva ecumenismului? Adică de ce se află în deplină comuniune cu ERETICII ECUMENIȘTI ?

3. Această Enciclică se va citi în Duminica Ortodoxiei a anului 2018. La aproape doi ani de la marea mârșăvie care a fost batjocorirea Ortodoxiei – oare ca sens al înțelegerii proprii a termenului de „ortodopraxie” de către participanți (?) – prin sinodul tâlhăresc din Creta, iar „LEUL” din Pireu nu mai spune ABSOLUT NIMIC despre acesta??? Bine spunea mitropolitul Bartolomeu Anania: nu mă numiți „leul din Ardeal”, că leul de obicei moare după ce îi cad tot dinții, de foame și de neputința de a se mai hrăni. Aici am ajuns???

4. Stimați filo-pireiști, aveți un „idol” care nu urmează acrivia Sfinților Părinți, promovează anumite persoane dovedite clar ca fiind calomniatoare și mincinoase, iar noi, cei care nu vrem să fim „duși cu zăhărelul” de asemenea pseudo-ierarhi suntem ÎNCĂ acuzați de schismă?

Doamne, ajută-l pe mitropolitul Serafim de Pireu

să împlinească

în mod REAL

ceea ce spune în propria lui

Enciclică la Duminica Ortodoxiei!

Redacția

Sfântul Efrem Sirul: Mărturisirea dreptei credințe!

Îndeobște, Sfântul Efrem Sirul este cunoscut tuturor credincioșilor pentru rugăciunea „Doamne și Stăpânul vieții mele…”, pe care cu toții o rostim, însoțită de metanii, în timpul Postului Mare. Dar nu numai.

Acum câteva zile am găsit acest mic și frumos citat din opera Sfântului Efrem Sirul, operă care este de o întindere, vastitate, adâncime și profunzime teologică greu de egalat:

„Mândria și lauda și mântuirea creștinilor este mărturisirea dreptei credințe și să nu fie de acord nimeni să devină prieten cu cei care cugetă cele opuse acesteia (adică dreptei credințe), ci să respecte porunca și Testamentul Domnului Hristos nepătat, neîntinat și nefalsificat de orice erezie, până la cea de-a Doua Venire a Domnului nostru Iisus Hristos.” (Sfântul Efrem Sirul, Cuvânt despre iubirea față de săraci, în Opere, volumul al V-lea, p. 140)

Sursa – http://www.katanixis.gr/2018/02/blog-post_331.html

Să avem parte de rugăciunile și de binecuvântarea lui, spre pocăință neștirbită și spre învierea sufletelor noastre!

 

traducere din limba greacă de

pr. Ciprian Staicu